קיץ של נוסטלגיה - אירועי קיץ בישובים - יולי אוגוסט 2017

˜•Š…Œ

ƒŠƒ„ ~ Œ

˜‡–ƒ„~ ‚”ƒŒ ƒŠƒ„

2017 †ƒ€ƒ~ ‡Šƒ‡ ‹‡ƒ—‡ “‡• ‡ƒ–‡~

Made with