קיץ תוסס בזבולון - כיתות י"א - י"ב - יולי אוגוסט 2021

שכבות ז׳-ט׳ | תכנית קייצת לאילת יציאה בהתאם להנחיות משרד הבריאות

יציאה מהישובים (פירוט ההסעות יפורסם סמוך לארוע) באחריות עצמית עצירה להפסקת אוכל - עצירה להפסקה הגעה לאכסנית אנ״א והתארגנות

08:30 11:00 13:30 16:00 17:30-20:30

3.8.21 | ׳ יום ג

הכוללת מסלול הרפקאני הכולל מדרגות, פארק חבלים, חץ 94 פעילות אתגרית בטופ וקשת, קירות טיפוס, המקפצה, הצוק, מיני באנג׳י וסיבוב בקארטינג הכל במתחם ממוזג. ארוחת ערב באחריות המועצה יציאה משותפת לטיילת ולקניון בליווי המדריכים.

21:00-24:00

באחריות המועצה השכמה וארוחת בוקר - פעילות וספורט ימי בחוף חנניה באחריות המועצה ארוחת צהרים באכסניה - מנוחה באכסניה / בילוי בבריכת האכסניה בליווי המדריכים ממדים, 7 לייזר טאג, דארק רייד, קולנוע | ice mall פעילות חוויתית במתחם ממוזג בקניון מבוך מראות, פוט קורד, חדר אשליות. באחריות עצמית. ארוחת ערב - יציאה משותפת לקניון ולטיילת בהשגחת המדריכים

08:00-09:00 09:30-12:30 13:00 13:30-18:00 18:00-21:00

4.8.21 | ׳ יום ד

24:00 - 21:00

באחריות המועצה ארוחת בוקר באכסניה - + פינוי חדרים + השכמה באחריות עצמית - כניסה להחלקרח וזמן חופשי - ארוחת צהרים ice mall יציאה לקניון יציאה צפונה... נסיעה טובה

08:30-09:30 09:30 13:00

5.8.21 | ׳ יום ה

Made with FlippingBook Ebook Creator