פלסטיקה הנדסית, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

שבכות מפיברגלס מחוזק - המשך

38 X 38 מ"מ, מידות עין הרשת 25 X 1220 X 3660 טבלת עומסים: גודל שקיעה בגין עומס מרוכז על משטח שלם (ק"ג) מרווח (מ''מ) שקיעה בגין עומס מחולק על משטח שלם (ק"ג/מ"ר)

495 648 800 952

1179 571 407 341 255 203

5009 2160 1058

612 417 285

1105 1257

38 X 38 מ"מ, מידות עין הרשת 38 X 1220 X 3660 טבלת עומסים: גודל שקיעה בגין עומס מרוכז על משטח שלם (ק"ג) מרווח (מ''מ) שקיעה בגין עומס מחולק על משטח שלם (ק"ג/מ"ר)

457 610 762 914

1592 898 663 578 418 320

8512 3588 1712 1079

1067 1219

686 465

50 X 50 מ"מ, מידות עין הרשת 50 X 1220 X 3660 טבלת עומסים: גודל שקיעה בגין עומס מרוכז על משטח שלם (ק"ג) מרווח (מ''מ) שקיעה בגין עומס מחולק על משטח שלם (ק"ג/מ"ר)

660 812 964

1559 1007

6330 3233 1871 1175 789

710 585 506

1117 1269

אביזרי חיבור מפלב''מ לשבכות פיברגלס 69732... : מק''ט

C אביזר חיבור מסוג - לחיבור שבכה לשבכה

M אביזר חיבור מסוג - לחיבור השבכה למשטחי תמיכה המונע תזוזה בכל הכיוונים

L אביזר חיבור מסוג - לחיבור השבכה למשטחי תמיכה

27

Made with FlippingBook Publishing Software