פלסטיקה הנדסית, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

טבלאות שימושיות

Thermal properties תכונות טרמיות -

Miscellaneous data שונות -

Electrical properties (1) תכונות חשמליות -

Specic volume resistance (ASTM D 257, EC 93, DIN IEC 60093)

Specic volume resistance (ASTM D 257, EC 93, DIN IEC 60093)

Specific heat (23°C)

Coecient of linear thermal expansion (23°C, ASTM D 696, ASTM E 831)

Service temperature short term Glass transition temperature (DIN 53 765, DIN EN ISO 3146)

Water absorption at saturation (DIN EN ISO 62) Resistance to hot water washing soda

Melting point (DIN 53 765, DIN EN ISO 3146)

Dielectric constant (10 6 Hz, ASTM D 150, DIN 53 483, IE-250) מקדם התפשטות טרמי

Moisture absorption to equilibrium 23°C/50% rel. humidity (DIN EN ISO 62)

Dielectric strength (ASTM D 149, DIN EN 60093)

Thermal conductivity (23°C)

Flammability acc. to UL-Standard 94 Resistance to weathering (5) עמידות במים חמים

התנגדות חשמלית ליחידת שטח

התנגדות חשמלית ליחידת נפח

עמידות בתנאי אקלים חיצוני

טמפרטורת עבודה לזמן קצר

טמפרטורת מעבר זכוכיתית

ספיחת מים בסביבה מימית

קבוע דיאלקטרי

מוליכות טרמית

חוזק דיאלקטרי

ספיחת לחות

נקודת היתוך

תקן בעירה

חום סגולי

חומר

PC GF 20 PC GF 30

10 17 10 16(2) 10 12

- -

3,2 3,3 4-5,5 5

0,35 0,28 6 3,2 0,25

0,15 0,1 3,3

140 140

2,7 3 (2) 6 2 0,9 7

148 148

VO VO HB HB VO HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB

10 14(2) 10 11

-

0,26

30

Phenolic Paper Phenolic fabric EPOXY glass PET PET TF PBT PBT L PBT GF 30 POM-C POM-C-AX POM-C+10PE POM-C-ID POM-C-GF 25

10 12 10 13

10 11 10 15

5,2 3,2

0,16 0,25 0,25 0,25 0,07 0,15 <0,3 0,05

14-40 60

0,5 0,5 0,4

0,24

170

70

255 255 225

1,1

>10 13

>10 13

-

3

-

0,21

170

60

8

>45

1,21

- - - - - + + - - - - - - + - - - +

10 13 10 14

10 15 10 14 10 14 10 14 10 13 10 12 10 2 -10 4 10 11

3,8 3,5

- (+)

0,35 0,5

200 140 150

60 -60 -60

3,5 10

50 >50

225 165 180

1,5 1,5

0,31

10 14 10 13 10 14 10 2 -10 4

3,8

0,3

1,2

35

140 140

-60 -60 -60

4,8

0,15 <0,3

3 11

>50

165 165

POM-C-ELS POM-C-ESD POM-C-MT POM-H POM-H-TF Delrin 511P

(+) (+) (+)

0,5

140

10 14 10 14 >10 15

>10 14 >10 14 >10 15

3,5 3,7 3,1

0,5 0,5 0,72 0,9 1 0,9

<0,3 <0,3 0,18 0,2 0,2 0,2 0,24

0,31 0,31

-60 -60 -60

10 10 10 1,17

>50 >50

165 175 175 178 178 175 163 165 165

1,5 1,5

- -

140 150

15 27

10 12 10 15 10 15

10 15 10 15 10 15

Delrin 570 Delrin 507 PP-MT PP-H PP-ELS PP GF 30 PE-UHMW 1000

3,8

-

150 150 140 130

-60

32

>10 14 10 2

>10 13 10 6

2,25

+ +

<0,1

0,22

HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB HB/V1

-18

17

>40

1,7

<0,1

≥ 10 15 10 15 10 14 10 4

>10 15 ≥ 10 15 ≥ 10 14 10 5 -10 15

3 2,9 2,4

+ + +

0,02

0,42 0,40 0,43

- - - -

45 45 45

135 135 130

1,84 1,84 1,7-2,0

PE-HD 500 PE-HD 300 PE-300 ELS PMMA EXT PMMA CAST

0,01 0,01

120 120

15 15 15

0,05

10 13 10 15 10 15 10 13

0,01 0,2 0,2 0,4 0,1 0,06

0,18 0,19 0,17 0,22

90 90 90

+ +

6,5 7,7 8-11

10 14 10 13 10 15

15 >22 50

ABS PPE PPE MT PPE GF 30

3,3 2,6

- + + (+)

0,7 0,2

- -

115 150

1,2 1,2

100 110 110

7 9 3

0,23 0,18

10 15

10 15

3,1

HB

-

150

50

1,34

סקופ אינה אחראית לסטיות ואי דיוקים בנתונים. הנתונים המובאים הינם לידיעה בלבד ואין להשתמש בנתונים לתכנון.

38

Made with FlippingBook Publishing Software