פלדה וסגסוגות פלדה, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

תוכן עניינים פירוט

עמוד

03 - 06............................................................................................................ פלדות פחמן 06 - 10....................................................................................................... פלדות מסוגסגות 11 - 14............................................................................................................. פלדות כלים 15 - 17............................................................. )DIE STEELS FOR PLASTICS( פלדות כלים לתבניות פלסטיק 17 - 18................................................................................. )SUPER PLAST פלדות לתבניות פלסטיק ( 19............................................................................. )HOT WORK STEELS( פלדת כלים לעבודות בחום 19........................................................................................... )HIGH SPEED פלדה מהירת חיתוך ( 20.......................................................... מוטות וצינורות מצופים כרום / צינורות מלוטשים - הידראוליקה 21 - 24............................................................................................................... פחי פלדה 25........................................................................................................ שירותי עיבוד וחיתוך 26 - 27....................................................................................... קשיחים מפלדה מגולוונת ושחורה 28............................................................................................................... עוגנים כימיים 29...................................................................................................... מוצרים לתחום הריתוך 30.................................................................. פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי 31..................................................................................................... מערכות ריצוף תעשייתי 32 - 34...................................................................................................... טבלאות שימושיות

לתשומת לב המתכנן: קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת סקופ מתכות לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של האינפורמציה הנתונה בקטלוג זה או כתוצאה מהשימוש בו ט.ל.ח.

01

Made with FlippingBook Publishing Software