פלדה וסגסוגות פלדה, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

חומרי גלם פלדה הנמצאים במלאי סקופ באופן שוטף*

מוטות

עמוד מס'

פחים

פלטות

פריט

HB

מרובעים

משושים

עגולים

שטוחים

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

SAE 1006-1010 (ST37,S235) SAE 1020 SAE 1113, 1215 SAE 1117 SAE 12L14 (Lead Alloy) SAE 1045 (S355) ST-52.3 SAE 3115 OVAKO 145 SAE 8620 SAE 4130 )מסחרי/תעופתי( SAE 4140 SAE 5115 SAE 4340 )מסחרי/תעופתי(

03 03 04 04

• • •

• •

05

• •

05 06 06 07 07

08

08 09

09

W.NR 1.7103 W.NR 1.2210 W.NR 1.2510 )מושחזת( W.NR 1.2510

10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19

• •

• • • • • • • • • • • • • •

W.NR 1.2767 W.NR 1.2714 W.NR 1.2738

• •

(SAE D2) W.NR 1.2379 (SAE D6) W.NR 1.2436

W.NR 1.2312 W.NR 1.2311 W.NR 1.2316 W.NR 1.2083 W.NR 1.2085

SP 300 SP 350 SP 400

• •

(SAE H13) W.NR 1.2344 (HSS) W.NR 1.3343

21 * לפחי פלדה ראה עמוד

02

Made with FlippingBook Publishing Software