ציוד ריתוך, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

חוטי כסף חשופים ומצופים (סליל) MIG חוט כסף חשוף -

מ"מ 1.5 : קוטר ק"ג 15 : אריזה 283151... : מק"ט

תקן

% סילפוס

2%

AWS A5.8 BCuP-6

(מוטות) TIG חוט כסף מצופה -

מ"מ 1.5 : קוטר ק"ג 1 : אריזה 28215... : מק"ט

תקן

% סילפוס

56% 40% 30% 20%

B Ag-37 B Ag-28 B Ag-34 B Ag-37

(מוטות) TIG חוט כסף חשוף -

תקן

קוטר (מ"מ)

2.0 X 4.0

2.0

2.5

3.0

3.20

AWS A5.8

• • •

BCuP-2 BCuP-3 BCuP-6

• •

ק"ג 1 : אריזה Kiswel יצרן: 282151... : מק"ט

אבקת הלחמה לחוט כסף

ק"ג 0.5/1 : אריזה 282150... : מק"ט

10

Made with FlippingBook flipbook maker