ציוד ריתוך, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

Animated publication

03 ציוד לריתוך אלקטרודות וחוטים מסכות ריתוך טיפול בפני שטח של מתכות

מצבי ריתוך

Overhead

Vertical Up

Standing Fillet

מעל הראש

ניצב כלפי מעלה

מלאת

Horizontal Vertical

Vertical Down ניצב כלפי מטה

Flat

ניצב אופקי

שטוח

לפירוט נוסף על ציוד הריתוך המופיע בקטלוג זה וכן לצפייה במוצרים נוספים המשווקים ע"י סקופ WWW.SCOPE.CO.IL ניתן להיכנס לאתר האינטרנט:

לתשומת לב המתכנן: קבוצת סקופ מתכות עשתה את המיטב כדי שהמידע והנתונים בקטלוג זה יהיו נכונים ומדוייקים. למיטב ידיעתנו כל המידע בקטלוג זה מדוייק ונכון לזמן הפרסום. קבוצת סקופ מתכות לא תישא בכל אחריות לשגיאות, אי דיוקים או אי הבנה של האינפורמציה הנתונה בקטלוג זה או כתוצאה מהשימוש בו ט.ל.ח.

המידע והתמונות בקטלוג זה נועדו להמחשה בלבד. סקופ איננה אחראית לכך כי הטובין יתאימו למטרה מסויימת. סקופ איננה מחויבת לספק או להחזיק במלאי את המוצרים המפורטים לעיל. המידע הנ''ל עשוי להשתנות ללא כל התראה.

תוכן עניינים פירוט

עמוד

אלקטרודות לריתוך

חוטים לריתוך 02.................................................................................... אלקטרודותמצופותלריתוךפלדותפחמן 02...............................................................................) אלקטרודותמצופותלריתוךנירוסטה(פלב"מ 03................................................................................ NiCrCo אלקטרודות מצופות לריתוך סגסוגות 03.................................................................................................... אלקטרודות לציפוי קשה 04............................................................................... אלקטרודות מצופות ליציקות אפורות ופלדה 04......................................................................................... אלקטרודות מצופות לחירוץ וחיתוך 04...................................................................................... אלקטרודותמצופות לריתוך אלומיניום 04................................................................................. אלקטרודות פחם (גרפיט) מצופות נחושת 05 - 06............................................................................................. חוטים לריתוך פלדות פחמן 06 - 08........................................................................................) חוטים לריתוך נירוסטה (פלב"מ 08........................................................................................................ חוטים לריתוך שיריון 08 - 09............................................................................................... חוטים לריתוך אלומיניום 09...................................................................................................... חוטים לריתוך טיטניום 09...................................................................................................... חוטי ברונזהאלומיניום 10................................................................................................. חוטי כסף חשופים ומצופים

ריתוך בקשת חסויה

11......................................................................................... ריתוך בקשת חסויה פלדות פחמן 11 - 12..................................................................................) ריתוך בקשת חסויה נירוסטה (פלב"מ

מסכות ריתוך

12.................................................................................................... מסכות ריתוך מקצועיות 13.................................................................................................... מסכות ריתוך סולאריות 14........................................................................................................ חלקי חילוף למסכות

פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי

15....................................................................................) שימור ופסיבציה של נירוסטה (פלב"מ 16...................................................................................................... מסירי אבנית וחלודה 16........................................................................................................ תרסיסי עזר לריתוך 17................................................................................................ ניקוי והברקת נחושת ופליז 17.............................................................................................................. חומרים לניקוי 17................................................................................................................ גילוי דליפות 17............................................................................................................... מסיר שומנים 18......................................................................................................... ערכת זיהוי סדקים

19 - 21

מאמרים מקצועיים

01

אלקטרודות לריתוך אלקטרודות מצופות לריתוך פלדות פחמן

תקן AWS A5.1

קוטר (מ"מ)

2.5 • • • • •

3.25

4.0

5.0

• • • • •

• • • • •

• • • • •

E6010 E6013 E7016 E7018 E7024

ק"ג 5 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

תקן AWS A5.5 E502–16 E8018-G E11018M

קוטר (מ"מ)

2.5 • • •

3.25

4.0

5.0

• • •

• • •

אלקטרודות מצופות לריתוך נירוסטה (פלב"מ)

תקן AWS A5.4 E307-15 E308H-16 E308L-16 E308MO-16 תקן AWS A5.4 E309L-16 E309 MOL-16

קוטר (מ"מ) 3.25 2.5

4.0 5.0 •

1.6

2.0

• • • •

• • • •

• •

• •

• •

ק"ג 5 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

קוטר (מ"מ)

1.6

2.0

2.5

3.25

4.0

5.0

• • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • •

E310-16 E312-16 E316L-16 E317L-16 E320-16 E330-16 E347-16 E385-16

02

אלקטרודות לריתוך - המשך NiCrCo אלקטרודות מצופות לריתוך סגסוגות

תקן

קוטר (מ"מ)

2.5 •

3.25

4.0

AWS ECoCr-A

תקן

קוטר (מ"מ)

2.5

3.25

4.0

AWS A5.4

• •

• •

• •

E2209 E2594

ק"ג 4.5/5 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

תקן

קוטר (מ"מ)

2.5

3.25

4.0

ENiCrFe-2 ENiCrFe-3 ENiCrMO-3 ENiCrMO-4 ENiCrMO-10 ENiCrMO-11 AWS A5.11

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

אלקטרודות לציפוי קשה

דגם יצרן

תקן

קוטר (מ"מ)

3.25

4.0

5.0

6.0

JIS

Kiswel KM-300 KM-500 KM-700 KM-1000 KM-800 KM-900

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

DF2A-300-B DF2B-450-B DF2B–700-B DF2WA–700-S DF3C–700-B DFMA-250-B

ק"ג 5 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

03

אלקטרודות לריתוך - המשך אלקטרודות מצופות ליציקות אפורות ופלדה

תקן

קוטר (מ"מ)

2.5

3.25

4.0

AWS A5.15 ENiCi

• • •

• • •

• • •

ENiCu-B ENiFe-B

ק"ג 2 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

אלקטרודות מצופות לחירוץ וחיתוך

2.5/3.25/4 :) קוטר (מ"מ ק"ג 5 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

אלקטרודות מצופות לריתוך אלומיניום

תקן AWS A5.3 E 4043

קוטר (מ"מ)

2.5 •

3.25

ק"ג 2/2.5/2.7/3.25 : אריזה AFM יצרן: 281... : מק"ט

אלקטרודות פחם (גרפיט) מצופות נחושת

4/6/8/10 :) קוטר (מ"מ יח' 50 : אריזה

יצרן: תוצרת סין 2819... : מק"ט

04

חוטים לריתוך פלדות פחמן MIG חוט ריתוך ממולא -

תקן

קוטר (מ"מ)

0.9

1.0

1.2

1.6

AWS A5.20

• • • • •

E70T1 E70T1-T5 E71T-1 ET1T-5 E71T-GS

• •

ק"ג 15/20 : אריזה Kiswel יצרן: 2839... : מק"ט

תקן

קוטר (מ"מ)

0.9

1.0

1.2

1.6

AWS A5.29 E110T1-K3 E11075-K4 E81T1-Ni2

• • •

• • •

MIG חוט ריתוך מלא -

תקן

קוטר (מ"מ) 1.2 1.6

0.8

1.0

AWS A5.18 ER70S6 ER80S-D2 ER100S–1

• • •

ק"ג 15 : אריזה Kiswel יצרן: 283... : מק"ט

05

חוטים לריתוך פלדות פחמן - המשך MIG חוט ריתוך ממולא לציפוי קשה -

תקן

דגם יצרן

קוטר (מ"מ)

1.2

1.6

Kiswel K-800HT

JIS

YF3B-C–800

• •

ק"ג 5 : אריזה Kiswel יצרן: 2828... : מק"ט

HRC 60-64 דרגת קושי . CO 2 מחייב עבודה בגיבוי גז

TIG חוט ריתוך מלא -

תקן

קוטר (מ"מ)

1.6

2.0

2.4

3.2

4.0

5.0

AWS A5.2

R45

תקן

קוטר (מ"מ)

1.6

2.0

2.4

AWS A5.18

• •

• •

ER70S-2 ER70S-6

ק"ג 5 : אריזה Kiswel יצרן: 2828... : מק"ט

תקן

קוטר (מ"מ)

1.6

2.0

2.4

ER80S-B2 ER80S-B6 ER80S-D2 ER90S-B3 AWS A5.28

• • • •

• •

חוטים לריתוך נירוסטה (פלב"מ) MIG חוט ריתוך ממולא - ק"ג 15 : אריזה Kiswel יצרן: 2835... : מק"ט

תקן

קוטר (מ"מ)

1.2

1.6

AWS A5.9

E2553TO-1

> המשך בעמוד הבא

06

חוטים לריתוך נירוסטה (פלב"מ) - המשך - המשך MIG חוט ריתוך ממולא -

תקן

קוטר (מ"מ)

0.9

1.0

1.2

1.6

AWS A5.22

• • • • • • •

ER308L-T0-1/-4 ER308LT1-1/-4 E309LTI-1/-4 E309LMOT1-1/-4 ER316LTO-1/-4 E316L-T1-1/-4 ER316L-T1-1/-4

• • • • •

• • •

ק"ג 15 : אריזה Kiswel יצרן: 2835... : מק"ט

MIG חוט ריתוך מלא -

תקן

קוטר (מ"מ)

0.8

1.0 1.2 1.6

ER307 Si ER308L Si ER309L Si ER3010 ER316L Si AWS A5.9

• • •

• • • •

• • • • •

ק"ג 12.5/15 : אריזה Kiswel יצרן: 283... : מק"ט

ER318 ER330

TIG חוט ריתוך מלא -

תקן

קוטר (מ"מ)

1.2

1.6

2.0

2.4 3.2

ER2209 ER2594 ER308L ER309L ER316L ER385-16 ER630 AWS A5.9

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

• • • • • • •

ק"ג 15 : אריזה Kiswel יצרן: 282... : מק"ט

> המשך בעמוד הבא

07

חוטים לריתוך נירוסטה (פלב"מ) - המשך

- המשך TIG חוט ריתוך מלא -

תקן

קוטר (מ"מ)

1.2

1.6

2.0

2.4 3.2

AWS A5.14

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

ERNi-1 ERNiCr-3 ERNiCu-7

ERNiCrMo-3 ERNiCrMo-4 ERNiCrMo-10

ק"ג 15 : אריזה Kiswel יצרן: 282... : מק"ט

חוטים לריתוך שיריון

תקן

קוטר (מ"מ)

0.8

1.0 1.2 1.6

AWS A5.9

ER307 Si

ק"ג 12.5 : אריזה Kiswel יצרן: 14247... : מק"ט * חוט מאושר צה"ל, וחברת פלסן

חוטים לריתוך אלומיניום

MIG חוט ריתוך -

תקן

קוטר (מ"מ)

0.8

1.0

1.2

ER4043A ER5183/AR AWS A5.10

• • • •

• • • •

• • • •

ER5356 ER5556

ק"ג 7 : אריזה (איטליה) M.T.L יצרן: 5283... : מק"ט

08

חוטים לריתוך אלומיניום - המשך

(מוטות) TIG חוט ריתוך -

תקן

קוטר (מ"מ)

1.2

1.6

2.0

2.4 3.2

4.0

AWS A5.10

• •

• •

• •

• •

• •

ER4043A ER5356

ק"ג 2.5/10 : אריזה (איטליה) M.T.L יצרן: 5282... : מק"ט

חוטים לריתוך טיטניום

(סליל) MIG חוט ריתוך מלא -

תקן

קוטר (מ"מ)

1.6

AWS A5.16

ERTI–1

6283... : מק"ט

(מוטות) TIG חוט ריתוך -

תקן

קוטר (מ"מ)

1.6

2.0

2.4

3.0

3.2

AWS A5.16

• •

• •

ERTI–1 ERTI–7

ק"ג 5 : אריזה 6282... : מק"ט

חוטי ברונזה אלומיניום MIG חוט ריתוך -

תקן

קוטר (מ"מ)

0.8

1.0

1.14

1.2

1.6

AWS A5.7

ERCuAL-A2

ק"ג 12.5/15 : אריזה Kiswel יצרן: 283... : מק"ט

09

חוטי כסף חשופים ומצופים (סליל) MIG חוט כסף חשוף -

מ"מ 1.5 : קוטר ק"ג 15 : אריזה 283151... : מק"ט

תקן

% סילפוס

2%

AWS A5.8 BCuP-6

(מוטות) TIG חוט כסף מצופה -

מ"מ 1.5 : קוטר ק"ג 1 : אריזה 28215... : מק"ט

תקן

% סילפוס

56% 40% 30% 20%

B Ag-37 B Ag-28 B Ag-34 B Ag-37

(מוטות) TIG חוט כסף חשוף -

תקן

קוטר (מ"מ)

2.0 X 4.0

2.0

2.5

3.0

3.20

AWS A5.8

• • •

BCuP-2 BCuP-3 BCuP-6

• •

ק"ג 1 : אריזה Kiswel יצרן: 282151... : מק"ט

אבקת הלחמה לחוט כסף

ק"ג 0.5/1 : אריזה 282150... : מק"ט

10

ריתוך בקשת חסויה - פלדות פחמן חוט מלא לריתוך פלדות פחמן בקשת חסויה

תקן

קוטר (מ"מ)

2.4

3.2

4.0

4.8

AWS A5.17

EM12K

ק"ג 25 : אריזה Kiswel יצרן: 283... : מק"ט

אבקה לגיבוי במהלך ריתוך פלדות פחמן בקשת חסויה

תקן AWS A5.17

דגם

תיאור

הערות

למעבר יחיד של פלדות

לריתוך פלדות פחמן בקשת חסויה עמידות גבוהה בטמפרטורות נמוכות לריתוך פלדות פחמן בקשת חסויה

F7A(P)2

EF-100SXKD-42

למעבר יחיד ו/או רב מעברים של פלדות למעבר יחיד של פלדות

F7A(P)6

EF-200KXKD-42

F7AO

A-301

ק"ג 20 : אריזה Kiswel יצרן: 2849... : מק"ט

ריתוך בקשת חסויה - נירוסטה (פלב"מ) חוט מלא לריתוך נירוסטה (פלב"מ) בקשת חסויה

תקן

קוטר (מ"מ)

2.4

3.2

4.0

AWS A5.9

• • •

• • •

• • •

ER309L ER309LMo ER316L

ק"ג 25 : אריזה Kiswel יצרן: 283... : מק"ט

11

ריתוך בקשת חסויה - נירוסטה (פלב"מ) - המשך

אבקה לגיבוי במהלך ריתוך נירוסטה בקשת חסויה

308L, 309, 316L לריתוך: ק"ג 20 : אריזה EF-300N דגם: Kiswel יצרן: 2849... : מק"ט

מסכות ריתוך מקצועיות

Reflex מסכת ריתוך

גודל העדשה: מ"מ 51X108 תקן: ANSI Z87-1-1989

תיאור: מסכת ריתוך מקצועית עם חלון מתרומם, עשוייה חומרים טרמו פלסטיים. יצרן: (ספרד) Reflex

14317 : מק"ט

שחור Sellstrom מסכת ריתוך

גודל העדשה: מ"מ 51X108 תקן: ANSI Z87-1-1989

תיאור: מסכת ריתוך מקצועית עם חלון מתרומם בצבע שחור, חזקה במיוחד, עשוייה חומרים פלסטיים מרוכבים. יצרן: (ארה"ב) Sellstrom

14314 : מק"ט

טיטן Sellstrom מסכת ריתוך

גודל העדשה: מ"מ 114.3x133.3 תקן: ANSI Z87–1–1989 CE EN 175

תיאור: מסכת ריתוך מקצועית עם חלון ראיה גדול במיוחד. מבנה ארגונומי חדש המשפר את זרימת האוויר באזור הפנים. יצרן: (ארה"ב) Sellstrom

44274 : מק"ט

12

מסכות ריתוך סולאריות

Optrel E-680

יכולת העברת אור: • DIN 4 במצב לא פעיל: רמת הגנה • DIN 13-9 במצב פעיל: רמת הגנה 106858 : מק"ט

תיאור: מסכת ריתוך סולארית, אוטומטית, אפשרות לעבודה במצב השחזה או בריתוך להבה. יצרן: (שוויץ) Optrel

Optrel P-550

יכולת העברת אור: • DIN 4 במצב לא פעיל: רמת הגנה • DIN 13-9 במצב פעיל: רמת הגנה 106854 : מק"ט

תיאור: מסכת ריתוך סולארית, אוטומטית, פועלת על סוללות נטענות. יצרן: (שוויץ) Optrel

Optrel E-640

יכולת העברת אור: • DIN 4 במצב לא פעיל: רמת הגנה • DIN 11-10 במצב פעיל: רמת הגנה 107367 : מק"ט

תיאור: מסכת ריתוך סולארית, אוטומטית. Merlin דגם יצרן: (שוויץ) Optrel

ULC

יכולת העברת אור: • DIN 4 במצב לא פעיל: רמת הגנה • DIN 13-9 במצב פעיל: רמת הגנה 14313 : מק"ט

תיאור: מסכת ריתוך סולארית (פועלת בעזרת תאים סולאריים ואינה זקוקה לסוללות) יצרן: סין

13

חלקי חילוף למסכות ריתוך

ראשיה קומפלט Sellstrom יצרן: מתאים לכל דגמי המסכות 14271 : מק"ט

ראשיה קומפלט Optrel יצרן: מתאים לכל דגמי המסכות 14329 : מק"ט

יח' 2 - מגן זיעה לראשיה מכותנה Optrel יצרן: מתאים לכל דגמי המסכות 14330 : מק"ט

יח' באריזה 10 - מגן קדמי Optrel יצרן: Merlin, Condor, Falcon מתאים לדגם: 14324 : מק"ט

יח' באריזה 5 - מגן קדמי Optrel יצרן: P-550 מתאים לדגם: 106907 : מק"ט

יח' באריזה 5 - מגן קדמי Optrel יצרן: E-680, Orion מתאים לדגם: 14320 : מק"ט

מגן קדמי מפוליקרבונט Sellstrom יצרן: מתאים לדגם: טיטן 67043 : מק"ט

יח' באריזה 5 - מגן פנימי Optrel יצרן: Merlin, Condor, Falcon מתאים לדגם: 14326 : מק"ט

14

פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי סקופ מייצגת ומפיצה מוצרים של חברת העוסקת בטיפול שטח במתכות: לימת כימיה ייצור חומרי ניקוי וטיפול בפני שטח • בנירוסטה ובמתכות אחרות. טיפולי הכנה לצבע לפלדה מגולוונת • ללא הסרת הגילוון. נוזלים, ג'לי ומשחות לטיפול בריתוכים • בנירוסטה (פלב"מ). ערכת גילוי סדקים לחומרים שונים. •

החומרים ארוזים באריזות של: ק"ג 1 ,2 ליטר 5 ,25 ,100 ,200 ליטר 1000 קובית

שימור ופסיבציה של נירוסטה (פלב"מ)

אלוקסיד ג'ל מהיר משחה המשמשת להסרת התחמוצת השחורה מריתוכי נירוסטה (פלב"מ), מבריקה את הריתוכים ומבצעת פסיבציה על

אלוקסיד ג'ל עדין מיועד לנירוסטה מלוטשת. משחה המשמשת להסרת כתמי חלודה קשה ותחמוצת שחורה מריתוכי נירוסטה (פלב"מ) מלוטשת. מבריק את הריתוכים ומבצע פסיבציה על השטח המטופל. 13974 : מק"ט E-25 נוזל על בסיס מים להסרת תחמוצות שחורות, הסרת אבנית מנירוסטה (פלב"מ), בטבילה, בהשהייה או במריחה על המוצר. כמו כן החומר מבצע פסיבציה SE-50 נוזל על בסיס מים להסרת תחמוצות שחורות, הסרת אבנית מנירוסטה (פלב"מ), בטבילה, בהשהייה או במריחה על המוצר. כמו כן החומר מבצע פסיבציה בטבילת המוצר. 13977 : מק"ט

השטח המטופל. 94281 : מק"ט

אלוקסיד ג'ל ירוק משחה המשמשת להסרת התחמוצת השחורה מריתוכי נירוסטה (פלב"מ), מבריקה את הריתוכים ומבצעת פסיבציה על

השטח המטופל. 97972 : מק"ט נוזל/ג'ל PS-30

אדום Polinox-P-Rapid משחת ג'ל מחוזקת המשמשת להסרת התחמוצת השחורה מריתוכי נירוסטה (פלב"מ), מבריקה את הריתוכים ומבצעת פסיבציה על השטח המטופל. 13968 : מק"ט החומר מיועד ליצירת פסיבציה על נירוסטה (פלב"מ) לאחר סיום עבודות כגון: עיבוד שבבי, ליטוש מכני או טיפול כימי וניקוי. 95679 : מק"ט

בטבילת המוצר. 99547 : מק"ט

* להרחבה בנושא פסיבציה לנירוסטה .19 (פלדה בלתי מחלידה) ראה עמוד

15

פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי - המשך מסירי אבנית וחלודה

8 אניסול להסרת חלודה קלה, כתמי שמן, אבנית, תחמוצות ולכלוכים שונים ממשטחי נירוסטה (פלב"מ). 101440 : מק"ט דריסול משמש לניקוי משטחי נירוסטה (פלב"מ) מכתמי שמן, אבנית וסוגי ליכלוך מחומרים שונים. 13979 : מק"ט

D-100 נוזל לניקוי והסרת כתמי חלודה, אבנית ולכלוכים ממשטחי נירוסטה (פלב"מ) ואלומיניום ומתן גוון אחיד למוצר. 13984 : מק"ט

תרסיסי עזר לריתוך

Scope 181 תרסיס עם סיליקון לריסוס ידית ). מונע הידבקות CO ² הריתוך ( גיצים על פני השטח. מתאים גם להפרדת תבניות בתעשיית הפלסטיקה, הגומי והנייר. 13988 : מק"ט 190 לימת ) ללא CO ² תרסיס עזר לריתוך ( סיליקון על בסיס מים. החומר מיועד להגנה ומניעת הידבקות רסיסי מתכת על ראש ידית הריתוך ותיל המילוי. שומר ומאריך את חיי 190 לימת הידית והדיזה. ידידותי לסביבה ואינו פוגע בשכבת האוזון. 109537 : מק"ט

Scope 180 תרסיס ללא סיליקון לריסוס ידית דיזה + ), כוסית CO ² הריתוך ( ו/או שטחי תפרי ריתוך. מונע הידבקות גיצים על פני השטח.

13987 : מק"ט

Scope 185 ג'ל עזר לריתוך ללא סיליקון ,) CO ² למריחה על ידית הריתוך ( דיזה ו/או שטחי תפרי + כוסית ריתוך. מונע הידבקות גיצים על פני השטח.

13989 : מק"ט

16

פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי - המשך ניקוי והברקת נחושת ופליז

MD-30 נוזל המיועד לניקוי והברקת ריתוכי כסף מנחושת, פליז ונירוסטה (פלב"מ). מהשכבה השחורה הנוצרת בריתוכי כסף עם נחושת ופליז ונירוסטה (פלב"מ). 99067 : מק"ט

CP-15 נוזל המיועד לניקוי והברקת נחושת ופליז, ריתוכי נחושת ופליז, בטבילה מהשכבה השחורה הנוצרת בריתוכים של נחושת ופליז עם פלדה ונירוסטה (פלב"מ). 97811 : מק"ט

חומרים לניקוי

85 ספריי מיועד לניקוי והברקת משטחי מתכת שונים, פלסטיק ועץ בבתי חולים, מטבחים, מעליות, רהיטים, מכוניות ועוד. הטיפול מונע הידבקות אבק, לכלוך וטביעות אצבעות על השטח המטופל. 102084 : מק"ט

M-20 מסיר שומנים נוזל בלתי דליק ונדיף להסרת שומנים. משמש לניקוי שומנים וחלקים לפני ריתוך וכן חלקי מכונות ומשאבות. 92916 : מק"ט

מסיר שומנים

גילוי דליפות

ספריי לגילוי דליפות במערכות גזים ספריי זיהוי לגילוי דליפות גזים ע"י הופעת בועות קצף. 99548 : מק"ט

Green Cleaner נוזל חריף להסרת שמנים וגריז ולניקוי מנועים. 99549 : מק"ט

17

פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי - המשך ערכת זיהוי סדקים

בדיקת אל הרס של סדקים, ריתוכים ונזילות במתכות, קרמיקה וריתוכי פלסטיק

הערכה מכילה שלושה חומרים במיכלי לחץ: - חומר מנקה LC - חומר חודר בצבע אדום LC1 - חומר מפתח בצבע לבן LC2 104339 : מק"ט

הניגוד בין הצבע הלבן של המפתח והצבע האדום של נוזל החדירה. כל סדק או פגם יוצר כתם צבע אדום בולט וברור.

התהליך מבוסס על שימוש בנוזל בעל כושר חדירה מעולה, הצבוע בצבע אדום חזק וחומר מפתח בצבע לבן, שילוב המאפשר זיהוי הפנסים באופן בולט וחד משמעותי בגלל

הבדיקה משמשת תחום רחב של תהליכי ייצור של מוצרי מתכות, קרמיקה ופלסטיק לצורך זיהוי מהיר של סדקים, חורים וריתוכים פגומים ולמידת איכות פני השטח הנבדק.

תהליך הבדיקה מתבצע בשלבים:

.1 מנקים את השטח הנבדק משאריות שומנים ולכלוך כללי, LC בעזרת מיכל החומר המנקה הירוק ומייבשים.

.3 מרססים את פני השטח הנבדק והנקי מצבע אדום עם המיכל 5-10 ומייבשים LC -2 , הלבן דקות עד להופעת משטח לבן אחיד ויפה.

.2 לאחר יבוש מלא מרססים את השטח הנבדק בנוזל החודר, עד 5 , ממתינים LC -1 האדום דקות, ומנגבים עם סמרטוט 20 את פני LC רטוב בנוזל הניקוי השטח וממתינים לייבוש.

.4 דקות 10-15 יש להמתין נוספות עד גמר פעילות המפתח. במידה וישנם פגמים, מופיעים במקום הפגמים כתמים בצבע אדום. הופעת כתמים אדומים בצורת פסים מפותלים נקודות או פסים, מעידה על פגם, סדק או חור במיקום ובצורת הכתם האדום.

18

פסיבציה כימית מהי? פסיבציה לנירוסטה נשמע כמו דבר והיפוכו. נירוסטה מוגדרת כפלדת אל- - מדוע היא זקוקה )Stainless Steel( חלד לפסיבציה? למרות הדעה המקובלת בציבור, הנירוסטה יכולה אף היא להיפגע מבלייה. צריך לזכור כי נירוסטה מכילה ברזל. אמנם תהליך הקורוזיה הטבעית שנוצרת על פני שטח הפנים של הנירוסטה יוצר שכבת הגנה מפני החלדה, אך קורה לא אחת ששכבת הגנה זו איננה אחידה. לעיתים יש תהליכי עיבוד של הנירוסטה החושפים את פני השטח, ואז יכולה להיות התפשטות מואצת של בלייה בתהליך. הפסיבציה נועדה להסיר את הברזל מפני CrO השטח ולבנות שכבה של תחמוצת כרום שהיא השכבה הפסיבית. בנירוסטה קיימים סוגים שונים של קורוזיה, אשר נגרמים כתוצאה מתהליכים ומתנאים שונים: היווצרות נקבוביות - Pitting Corrosion .1 על פני השטח, הנגרמת כתוצאה ממגע של חומר קורוזיבי על פני השטח של המתכת. מתאפיינת בבקיעים - Crevity Corrosion .2 צרים על פני השטח, ההולכים ומתפשטים ויוצרים סדקים עמוקים במתכת. נגרמת כתוצאה - General Corrosion .3 מחשיפת פני השטח לחומצות שונות.

נגרמת - Stress Cracking Corrosion .4 כתוצאה משורה של תהליכים: מאמץ, כימיקלים אגרסיביים וטמפרטורה על החלק. בעבר, פסיבציה על נירוסטה בוצעה בהתאם והייתה מבוססת על חומצה QQ-P-35 לתקן חנקתית בריכוזים משתנים. משך התהליך והטמפרטורה היו משתנים בהתאם לסוג הנירוסטה שטופלה. לשימוש בחומצה חנקתית יש חסרונות: מגע של חומצה חנקתית עם הגוף הוא מסוכן, ואי לכך יש לאחסן את החומצה החנקתית בהתאם לנהלים לטיפול בחומרים מסוכנים. אדי חומצה חנקתית הנפלטים לאוויר בתהליך פוגעים בעובדים ובסביבה. החומצה החנקתית קורוזיבית מאוד ובטיפול פסיבציה היא דורשת חלון עבודה קצר יותר ותנאי עבודה מדויקים יותר, על מנת למנוע פגיעה בחלק שעובר פסיבציה. בשני העשורים האחרונים התרחב השימוש חומצה ציטרית בפסיבציה המבוססת על במקום חומצה חנקתית. לחומצה הציטרית יש זיקה גבוהה לברזל, קרי היא ממיסה את הברזל במהירות, כך שלאחר היישום נוצרים פני שטח הנקיים מברזל ועשירים בכרום וחמצן. השימוש בחומצה מגדיל את תכולת הכרום בשכבת הפסיבציה .90%- ל 20%- מ

הפסיבציה נעשית באמצעות טבילת החומר המטופל באמבט המכיל את החומצה. בעת ביצוע פסיבציה בחומצה ציטרית טמפרטורת מעלות צלזיוס 20- האמבט נמוכה בכ מהטמפרטורה הנדרשת לפסיבציה בחומצה חנקתית. ריכוזי החומר הנדרשים בעבודה עם חומצה ציטרית נמוכים יותר בהשוואה לריכוזי החומר הנדרשים בעבודה עם חומצה חנקתית, ובסך הכל העבודה עם חומצה ציטרית כרוכה בעלויות תפעול נמוכות יותר. כמו כן, הטיפול בשפכים פשוט בהרבה. השימוש בחומצה ציטרית לפסיבציה על נירוסטה הוכר על ידי גורמים רשמיים ומופיע . ASTM A967 בתקן תעשיות רבות עוברות כיום להשתמש בפסיבציה על בסיס חומצה ציטרית, ביניהן: תעשיית הרפואה, תעשיית התעופה, תעשיית הרכב, מוליכים למחצה, מזון ועוד. יחד עם זאת, יש לשים לב שכאשר מוהלים את החומצה הציטרית היא עלולה להוות מצע נוח להתפתחות פטריות אשר יפגעו בתהליך הפסיבציה, ולכן מוסיפים לתמיסה גם חומרים מונעי חיידקים ועובשים.

מקור: לימת כימיה

בתמונה מיכל שמן לאחר תהליך של פסיבציה כימית הטיפולים שעבר המיכל: ניקיון של פני השטח בעזרת מסיר שומנים. . E-25 פסיבציה כימית בטבילה ב- שטיפה וייבוש. לפני

אחרי

19

) MIG עקרונות ריתוך בקשת עם חוט מלא מוגן גז (

מבוא

מ"מ. 0.6- ניתן לרתך בחומר בעובי דק כ • יש מגבלות MIG כמו בכל תהליך, לריתוך והן: מאחר וההגנה על אזור הריתוך באה מגז • חיצוני, חייבים לשמור מפני רוחות בזמן העבודה. בגלל הקטרים הקטנים של החוטים (החל • מ"מ), והשקעת חום נמוך, יש 0.6- מ אפשרויות של "ריתוך קר" שגורם לחוסר התכה בדפנות. התהליך יוצר כמויות גדולות של אור וחום, • וקשת מרוכזת, ויש רתכים שקשה להם להסתגל לתנאים אלה. הציוד יקר יותר ומורכב יותר מאשר • לאלקטרודות מצופות, בלוני גז מקשים על ניידות הריתוך מעמדת עבודה לעמדת עבודה אחרת. - ריתוך ) Spray Transfer התזה (רסס) ( "התזה" משתמש ברמת אנרגיה גבוהה יותר , CO ² מאשר "טיפות" ותערובת גז כגון: ארגון חמצן. הקשת מאוד יציבה CO ² או ארגון- וריכוז גבוה של גזים אצילים נותן ריתוך ללא נתזים. בריתוך התזה, העלאת הזרם מעל הרמה הקריטית (הידוע כזרם התזה) משנה באופן חד את הקשת ויוצרת התזה של הרבה טיפות קטנות שנבנות ומשתחררות בקצב של מאות פעמים בשנייה. הריתוך מתבצע כאשר הטיפות עוברות את הקשת אל המתכת. היתרונות הם תפוקות גבוהות, מילוי מהיר וחדירה טובה, דברים נחוצים ברוב הריתוכים של המסגריות. ניתן לרתך את רוב המתכות המקובלות: פלדות, סגסוגות, אלומיניום ונחושת. Surface Tension כוחות על פני השטח ( " היא שיטה השייכת STT - ריתוך " ) Transfer לחברת לינקולן אלקטריק בה נשלט הזרם תוך כדי הריתוך (מין קצר עם שליטה). מכונת ריתוך אלקטרונית מיוחדת מכוונת

קבוע, מזין חוט עם כבלים ופיקוד למהירות הזנת החוט, ידית ריתוך, אספקת גז מגן, ווסת גז. קיימים מספר יתרונות לתהליך: ניתן לרתך מגוון גדול של מתכות • וסגסוגות. ניתן לרתך בכל התנוחות ע"י בחירה נכונה • של גז וכיווני חשמל נכונים. חוט רציף מביא תפוקה גבוהה ומפחית • את כמות ההפסקות והתחלות של תהליך הריתוך (מקום רוב הפגמים). אין שכבה עבה של שלקה (סיגים) אשר • צריך זמן יקר לנקותם. בחירות שונות של גז וכיווני פרמטרים • מאפשרים שימוש רב תכליתי כגון: ריתוך חומרים דקי עובי, סגירת מרווחים, ריתוכי שורש ועוד. מייצר כמויות נמוכות יחסית של עשן. • הוא מיועד בעיקר למתכות דקות. אמבטית הריתוך מתמצקת מהר, דבר שמאפשר ריתוך בכל התנוחות. הוא עובד במתח נמוך ועם קוטר חוט קטן. ה"קצר" גורם לכמות קטנה של נתזים, אינו נותן תפוקה גבוהה ויש חשש ממשי של חוסר התכה בדפנות. ב"קצר" הטיפות המתכתיות של החוט מקצרות פעמים בשנייה. 200 עד 20- את הקשת מ - ריתוך "טיפות" ) Globular Transfer ( טיפות משתמש ברמות אנרגיה ומהירויות חוט גבוהות יותר מאשר ב"קצר". הריתוך מהיר עם תפוקה גבוהה וחדירה טובה, אך הקשת אינה יציבה, ויש נתזים רבים, חוסר התכה ומראה חיצוני לא יפה. בזמן הריתוך, קצה החוט מתנפח לקוטר גדול בהרבה מהחוט עצמו. אין מספיק זרם בכדי להוריד את הטיפה לכן היא נופלת ע"י כוח גרביטציה. עובדה זו מגבילה את הריתוך לתנוחה השטוחה. הגז הנפוץ ביותר לריתוך גז זול שבכל זאת מאפשר לרתך CO ² זה ה בזרמים גבוהים יותר מאלה לריתוך קצר.

משתמשים בחוט רציף כחומר MIG בריתוך מילוי. הקשת מוגנת מזיהום אטמוספרי ) או CO ² ע"י גז אציל (ארגון) או גז פעיל ( תערובת של השניים יחד שמוכנסת לריתוך דרך הידית. השימושים הראשונים של התהליך היו לריתוך אלומיניום והוא עדיין בשימוש רב עם מתכת זו. כעת התהליך בשימוש לכל המתכות המסחריות כגון פלדות פחמן, פלדות מסוגסגות, נירוסטה (פלב"מ) ומתכות אל- ברזליות כגון נחושת ואינקונל. בכדי להפחית את הנתזים הרבים ולשפר את המראה החיצוני של הריתוך, משתמשים . CO ² בתערובת של הגזים ארגון ו- 2% / ארגון 98% האחוזים משתנים בין ליישומים CO ² 25% / ארגון 75% עד CO ² מסוימים מוסיפים חמצן בכמויות קטנות. הוא ספק כוח מתח MIG הציוד הדרוש לריתוך יכול להיות אוטומטי מלא, כמו MIG ריתוך בריתוך ע"י רובוט, או אוטומטי למחצה כאשר רתך מחזיק ידית והזנת החוט נעשית ע"י המכונה. יש סוגים שונים של העברת הקשת ואלה תלויים בסוגי גז וכיווני חשמל יחד. הסוגים הם טיפות, קצר והתזה, ולאחר מכן יש סוגים של שליטת קשת מלאה ע"י פולסים. ריתוך בקשת עם חוט מלא רציף מוגן גז עובד .) DCEP בזרם ישר ובעיקר קוטביות הפוכה ( ), יש קשת לא DCEN בקוטביות ישרה ( יציבה ונתזים רבים, לכן קוטביות זו לא אינה שימושית לרוב היישומים. 0.8   הקטרים של החוטים הם באופן טיפוסי מ"מ 0.5- מ"מ, אך יש חוטים מ 1.2 מ"מ עד מ"מ. 2.5 עד סוגי העברת הקשת: - ריתוך ) Short Circuiting Transfer קצר ( "קצר" מייצר כמות קטנה של חום, לכן עקרונות התהליך

20

) - המשך MIG עקרונות ריתוך בקשת עם חוט מלא מוגן גז ( עקרונות התהליך - המשך

ללא פולסים. MIG פני השטח מאשר ריתוך ריתוך בפולסים מאפשר ריתוך בהתזה עם כיווני חשמל מתאימים לקצר או טיפות. מאחר והקשת יציבה ויש פחות השקעת חום מהתזה, ניתן לרתך בכל התנוחות. היתרונות של הפולסים הם תכונות קשת טובות, פחות נתזים, פחות עשן, פחות חוסר התכה מ"קצר", ופחות השקעת חום מ"התזה".

 חומרי רתך באופן אוטומטי את דרישות החום של הקשת. המכונה מורידה את הזרם לפני כניסת החוט אל תוך האמבטיה, מעלה את הזרם על מנת לנתק את הטיפה מהחוט, ואחר כך מורידה בחזרה את הזרם כדי לאפשר ריתוך ללא נתזים. הזרם חוזר לרמתו הגבוהה בשביל להצית את הקשת ויוצר את הטיפה הבאה. - ריתוך מבוקר ) Pulse Transfer פולסים ( בפולסים על הגל החשמלי בכדי לייצור חשוב שחוטי הריתוך יאפשרו עבודה ללא הפסקות, שליטה בזרם, קשת יציבה, מבלי להיתקע בתוך המזין. בשביל למצוא חוט שנותן תכונות אלה יש לרכוש חוט שמזוהה לפי התקנים: שם הספק, מס' התקן, סיווג החוט, הצהרת איכות ובטיחות ותעודת חומר. זה לא מבטיח איכות אך מעיד על יצרן וספק רציני. יש מספר יתרונות על שיטות MIG לריתוך ריתוך אחרות והם: קלות העבודה • מהירויות עבודה גבוהות • יכולת לרתך בכל התנוחות • יכולת לחבר מגוון רחב של מתכות. • סיכום

שליטה מלאה על הקשת וכל מרכיביה בתחום רחב של מהירויות. בגלל השליטה המלאה, ריתוך בפולסים מתאים למהירויות גבוהות בפחים דקים וגם מילוי תפוקתי בפחים עבים. הפולס מעביר טיפות קטנות דרך הקשת, טיפה אחת לכל פולס. ככל שהחוט מתקדם, הזרם פועם ומעביר את הטיפה הבאה. העברה זו דורשת גז ארגון או תערובות ארגון ורגישה יותר לזיהומים על כיצד לדעת על איכות החוט? לבדוק הזנת החוט. יש לקחת ידית א. .1 מטר וללפף סביב 4 עם כבל של לפחות ס"מ. להזין את החוט. חוט 50 דלי בקוטר איכותי יהיה קשיח אך עם זאת מספיק גמיש כדי לזרום ללא הפסקות, אפילו עם כבל במצב מוגזם זה. לחתוך חתיכת חוט וללפף סביב עפרון, ב.

מבלי שהחוט עצמו יישבר. . בשביל לבדוק את ציפוי הנחושת, יש 2 ללפף את החוט ברדיוס הקטן ביותר. בחוט איכותי הציפוי יתארך אך לא יתפורר. . ביצוע ריתוך במתח נמוך מהרגיל. חוט 3 איכותי ירתך טוב עם קשת יציבה גם במתח נמוך.

, AWS Welding Journal מקור: תרגם מאנגלית: חיים דאון, מפקח ריתוך.

21

חומרי גלם 01 פלב''מ (נירוסטה) / אלומיניום מסחרי ותעופתי / טיטניום / ניקל / נחושת פלדה וסגסוגות פלדה פליז / ברונזה / עופרת / פלסטיקה הנדסית / מוצרים לבניה מתועשת זורמים 02 כיבוי אש / מיזוג אויר ואוורור / אינסטלציה / תשתיות תעשיה / קיטור / תעשיות נקיות / מזון ריתוך 03 אלקטרודות וחוטי ריתוך / מסכות / פתרונות יחודיים לטיפול בפני שטח של מתכות ונקיון כללי קשיחים 04 קשיחים מסחריים חומרי גלם ומוצרים לשימושים דקורטיביים 05 לוחות פלב”מ דקורטיביים / פחי רצפה / לוחות מנוקבים / פחי אלומיניום מאולגנים וצבועים סקובונד - פנל אלומיניום מרוכב / לוחות אקריל / פרספקס / מעקות מודולאריים מפלב”מ כבלים , אביזרי קשירה ושרשראות שרותים 06 שרותי חיתוך ועיבוד / אחסנה וניהול מלאי לקוחות / קונסולידציה (פרוייקטים) דפי מידע 07 נתונים טכניים ושימושים

01/2012 V 2

קבוצת סקופ מתכות 60860 , בני עי''ש 3 . ת.ד 08-8631000 : טל 08-8631020 : פקס info@scope.co.il דוא''ל: WWW.SCOPE.CO.IL

Made with FlippingBook flipbook maker