ציוד ריתוך, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

אלקטרודות לריתוך - המשך NiCrCo אלקטרודות מצופות לריתוך סגסוגות

תקן

קוטר (מ"מ)

2.5 •

3.25

4.0

AWS ECoCr-A

תקן

קוטר (מ"מ)

2.5

3.25

4.0

AWS A5.4

• •

• •

• •

E2209 E2594

ק"ג 4.5/5 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

תקן

קוטר (מ"מ)

2.5

3.25

4.0

ENiCrFe-2 ENiCrFe-3 ENiCrMO-3 ENiCrMO-4 ENiCrMO-10 ENiCrMO-11 AWS A5.11

• • • • • •

• • • • • •

• • • •

אלקטרודות לציפוי קשה

דגם יצרן

תקן

קוטר (מ"מ)

3.25

4.0

5.0

6.0

JIS

Kiswel KM-300 KM-500 KM-700 KM-1000 KM-800 KM-900

• • • • • •

• • • • • •

• • • • • •

DF2A-300-B DF2B-450-B DF2B–700-B DF2WA–700-S DF3C–700-B DFMA-250-B

ק"ג 5 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

03

Made with FlippingBook flipbook maker