ציוד ריתוך, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

מסכות ריתוך סולאריות

Optrel E-680

יכולת העברת אור: • DIN 4 במצב לא פעיל: רמת הגנה • DIN 13-9 במצב פעיל: רמת הגנה 106858 : מק"ט

תיאור: מסכת ריתוך סולארית, אוטומטית, אפשרות לעבודה במצב השחזה או בריתוך להבה. יצרן: (שוויץ) Optrel

Optrel P-550

יכולת העברת אור: • DIN 4 במצב לא פעיל: רמת הגנה • DIN 13-9 במצב פעיל: רמת הגנה 106854 : מק"ט

תיאור: מסכת ריתוך סולארית, אוטומטית, פועלת על סוללות נטענות. יצרן: (שוויץ) Optrel

Optrel E-640

יכולת העברת אור: • DIN 4 במצב לא פעיל: רמת הגנה • DIN 11-10 במצב פעיל: רמת הגנה 107367 : מק"ט

תיאור: מסכת ריתוך סולארית, אוטומטית. Merlin דגם יצרן: (שוויץ) Optrel

ULC

יכולת העברת אור: • DIN 4 במצב לא פעיל: רמת הגנה • DIN 13-9 במצב פעיל: רמת הגנה 14313 : מק"ט

תיאור: מסכת ריתוך סולארית (פועלת בעזרת תאים סולאריים ואינה זקוקה לסוללות) יצרן: סין

13

Made with FlippingBook flipbook maker