ציוד ריתוך, קטלוג דיגיטלי | סקופ מתכות

אלקטרודות לריתוך אלקטרודות מצופות לריתוך פלדות פחמן

תקן AWS A5.1

קוטר (מ"מ)

2.5 • • • • •

3.25

4.0

5.0

• • • • •

• • • • •

• • • • •

E6010 E6013 E7016 E7018 E7024

ק"ג 5 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

תקן AWS A5.5 E502–16 E8018-G E11018M

קוטר (מ"מ)

2.5 • • •

3.25

4.0

5.0

• • •

• • •

אלקטרודות מצופות לריתוך נירוסטה (פלב"מ)

תקן AWS A5.4 E307-15 E308H-16 E308L-16 E308MO-16 תקן AWS A5.4 E309L-16 E309 MOL-16

קוטר (מ"מ) 3.25 2.5

4.0 5.0 •

1.6

2.0

• • • •

• • • •

• •

• •

• •

ק"ג 5 : אריזה Kiswel יצרן: 281... : מק"ט

קוטר (מ"מ)

1.6

2.0

2.5

3.25

4.0

5.0

• • • •

• • • • • • • • •

• • • • • • • • • •

• • • • • • • • •

• • • • •

E310-16 E312-16 E316L-16 E317L-16 E320-16 E330-16 E347-16 E385-16

02

Made with FlippingBook flipbook maker