עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

אופטיקה ברמה אחרת starCam - Full-HD Video Cam מסרטת הוידיאו המתקדמת ביותר בתחום הרפואה חדש!

: מפרט המסרטה

Videoformat Connections Picture rate

Full HD Video (1980 x 1080 Pixel) USB 3.0 , USB 2.0 compatible 30 FPS yes yes (resolution 13. Mio. Pixel)

Picture stabilizer Frame admission System Enlargement optically Enlargement digital Sharpness area Working distance

stationary and portabel 5.0 and 8.5 Enlargement 10.0 and 17.0 Enlargement 5.0 = 65mm / 8.5 = 50mm from 100mm - endlessly

052-3051528 לפרטים והדגמות התקשרו ללילך 03-6802828 :( - טל. )רב קווי 2000 . א.ב

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online