עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

2020 דצמבר - ספטמבר

: פתיחת הקורסים הקרובים אתכם במועדי שמח לעדכן IDS ההשתלמויות ברפואת שיניים מרכז

ישירים שחזורים אסתטיים ישירים ובלתי טלמור . ג ר “ ד מפגשים 2 - 03.09.20 אורתודונטיה טרום שיקומית מזור . י ר " ד

קורס מקיף ברפואת שיניים לילדים שפינקו . י ר “ ד , יצחק בן . ג ר “ ד , סולומונוב . מ ר “ ד , זילברמן . א ר “ ד מפגשים 6 - 22.10.20 שיניים לטכנאי / וציפויים בדחיסה שיקום אסתטי פרץ . מ מר מפגש אחד - 29.10.20 חרסינה סגריים חיפויי שוחר . ס ר “ ד , גלבוע . א ר “ ד מפגשים 3 - 04.11.20 שתלים גבי שיקום על כרמון . ב ר “ ד מפגשים 4 - 09.11.20 המודרני כתרים והשחזות בעידן אוליאל . ר מר , פלייטמן . ב ר “ ד , פלייטמן . מ ר “ ד מפגשים 6 - 24.11.20 היבטים אורתודונטיים בעבודת רופא השיניים לילדים שפינקו . י ר “ ד מפגש אחד - 26.11.20 העתיד האנדודונטיה של עמית . א ר “ ד , סולומונוב . מ ר “ ד מפגש אחד - 02.12.20 בשיניים צעירות עם אפקס פתוח טיפול יצחק בן . ג ר “ ד , סלומונוב . מ ר “ ד מפגש אחד - 09.12.20 (Cadavers - ראשים על תרגול ) שתלים למתחילים ( קנדה ) רביב . א ‘ פרופ מפגשים 3 - 27.12.20 ( במתרפא טיפול כולל ) עבודת צוות - חזיתיות חרסינה פרץ . מ מר , פלייטמן . מ ר “ ד מפגשים 3 - 28.12.20 כירורגיה זעירה רובינשטיין - סאמט . נ ר “ ד ,( קנדה ) רביב . א ‘ פרופ מפגשים 3 - 28.12.20 קורס קליני - תותבות שלמות גלבוע . א ר “ ד . לקבלת תאריך התקשרו - מפגשים 6

מפגשים 2 - 07.09.20 רווחיות המרפאה שיפור סרויה . ד ‘ גב מפגשים 4 - 08.09.20 חיפה , המשך ללימודי במכון - סדנת שורשים באנדודונטיה יצחק בן . ג ר “ ד ( צ “ אחה / בוקר ) מועדים בשני מפגש אחד - 10.09.20 קורס מקיף ברפואת שיניים אסתטית חארוף . פ ר “ ד , פלייטמן . מ ר “ ד מפגשים 8 - 15.09.20 הדנטלי כירורגיה באמצעות הלייזר - פריו סביון . א ר “ ד , יונס . מ ר “ ד מפגש אחד - 23.09.20 היבטים אורתודונטיים בעבודת רופא השיניים לילדים שפינקו . י ר “ ד מפגש אחד - 24.09.20 בשיניים צעירות עם אפקס פתוח טיפול יצחק בן . ג ר “ ד , סלומונוב . מ ר “ ד מפגש אחד - 30.09.20 אחורי הרמת מנשך רון . ה ר “ ד מפגש אחד - 30.09.20 לאנדודונטיה יום יומית “ כלים פרקטי ארגז ” לוינזון . א ר ” ד , יצחק בן . ג ר " ד , סולומונוב . מ ר " ד מפגשים 4 - 14.10.20 שיניים לטכנאי / יתרונות משולבים - חומרים היברידיים פרץ . מ מר

מפגש אחד - 15.10.20 קורס מקיף באנדודונטיה סולומונוב . מ ר “ ד מפגשים 7 - 21.10.20 צחוק השתלמות בגז זילברמן . א ר “ ד מפגש אחד - 22.10.20

www.ids4u.co.il : האינטרנט החדש שלנו מפורט באתר מידע

4 Koifman st. Tel Aviv 68012 Tel: 972-3-7979600, Fax: 972-3-5161547 ids@ids4u.co.il

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online