עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

G-CEM LinkAce TM

לשלוף את האס המנצח ... ברגע הנכון

אמינות • תכליתיות - רב • פשטות • חדשנות

הכתרים והגשרים סוגי כל של קבועה הדבקה •

( קומפוזיט , זירקוניה , חרסינה ) בלעדיה לשחזורים עם מתכת או •

המבנים והיתדות סוגי לכל •

השיקום צרכי האופציה המועדפת לכל

דורות קודמים המתבסס על , עצמי קישור בעל בסיס שרף דבק על החדש של הדור :G-CEM LinkAce . בתוספת פיתוחים טכנולוגיים מתקדמים בתחום ההתקשות הכימית ,GC ומוצלחים מבית

. ונוח לשימוש הטיפול רגישות לאחר מונע , תכונות פיזיקליות מתקדמות בעל , אסתטי הוא G-CEM LinkAce

4 A2

595

₪ 760

03-7979610 : לפרטים והזמנות

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online