עדכן רפואת שיניים - גיליון 168 יולי-אוגוסט Israel Dental Update. No. 168. July-August 2020

את המזהמים שמשמיד רובוט החיטוי

UVGI נלחם בזיהומים במרפאות באמצעות קרינת המחסלת ביעילות את המזהמים • סביבת החדר בכל ויעיל מהיר חיטוי בעל ! בלבד פעולה דקות של 5- גם ב - • מהחיידקים והנגיפים 99.99%- מ יותר מחסל • המטופלים והצוות על ומגן לסביבה ידידותי • קל אלחוטי ותפעול ניידות גבוהה בעל , ובטוח נוח • ! תחרות תועלת ללא - עלות

054-5663610 : לפרטים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online