עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

רנטגן אינטראורלי, CT פנורמי ו-

3D pro

OP 3D

CT *פנורמי משתדרג ל

*סיוע בהגשת בקשה למשרד הבריאות!

Focus

054-6060800 : לפרטים

050-4066100

Made with FlippingBook Ebook Creator