עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

דבר המערכת

קוראים יקרים, בשנים האחרונות מהווים העיצוב הדנטלי באמצעות מחשב והשימוש ברפואת שיניים דיגיטלית מרכיב בסיסי בקליניקה ובמחקר הדנטלי וההבנה והשימוש בטכנולוגיות חדשניות אלו הפכו נחלתם של רוב רופאי השניים. ניתן לומר כי שטחים חדשניים אלו הביאו למהפכה בדרכי החשיבה והפעולה של העוסקים במקצוע. לצד דרכי טיפול כגון יישור שיניים והצבת שתלים, הצעד הראשוני בשימוש באמצעים דיגיטליים הינו זיהוי ורישום מדויק של השיניים והחניכיים באמצעות טכניקות של תלת ממד ואיסוף נתוני השיניים שנסרקו בתוך הפה. עקב העניין הרב בשטחים אלו, אנו מציגים בגיליון עדכן הנוכחי שני מאמרים העוסקים ברפואת שיניים דיגיטלית אשר פורסמו לאחרונה. ) על מנת לחזות את גיל השיניים של machine learning במחקר הראשון השתמשו החוקרים בשלושה מודלים של למידת מכונה ( ילדים, ומצאו כי שיטות אלו מדויקות יותר מהדרכים הקונבנציונליות המשמשות לצרכים אלו. המחקר השני מציג מודל מדויק של ), יעיל ואוטומטי לחלוטין, שפותח על בסיס של אלפי נתונים מסריקות בתוך הפה ושהשיג דיוק מרבי deep learning למידה עמוקה ( בפילוח של שיניים במצבים שונים של סגר. רישומים רפואיים אלקטרונים נמצאים בשימוש במערכות דנטליות עכשוויות רבות ולאינפורמטיקה של הבריאות יש תפקיד חשוב )1( בשאיפה לשיפור אספקת שירותים מתאימים ובזמן. במאמר שכותרתו "טרנספורמציה של רפואת השיניים באמצעות טכנולוגיה", ), מדגיש המחבר את חשיבות JADA אשר נכתב לפני מספר חודשים על ידי עורך הביטאון המדעי של האיגוד הדנטלי האמריקאי ( היכולת ללכוד ולאחסן תמונות דיגיטליות קליניות ורדיוגרפיות כיתרון פוטנציאלי של מערכות רישומים רפואיים אלקטרונים. השימוש בסורקים דיגיטליים הפועלים בתוך הפה ויכולותיהם ללכידה, עיבוד, וניתוח נתוני תמונה, משתנים במהירות ומגדילים את השימוש בהם בטיפולי הבריאות של הפה. הסורקים החדשניים משלבים טכנולוגיות שמטרתן בין היתר זיהוי עששת, וכמו כן הם מאפשרים לבצע עיבוד של נתונים לאורך זמן, על מנת להשוות מצבים כמו תנועת שיניים או ארוזיה של שיניים. היכולת לשלב נתונים דיגיטליים ממקורות רבים כגון צילומים, שימוש בסורקים וסריקות של טומוגרפיה ממוחשבת עם אלומת חרוט, מאפשרת תכנון של טיפולים והתערבויות כירורגיים, תוך שימוש בנתונים המשולבים. מערכי הנתונים הללו יכולים לשמש אף כפלטפורמה לחינוך המתרפאים, כמו גם לשפר את תוצאות הטיפול. בנוסף, נתונים המתקבלים מסורקים דיגיטליים יכולים להתממשק עם מדפסות תלת ממד ועיצוב באמצעות מחשב ומכשירי ייצור בעזרת מחשב ולייצר מגוון מוצרים, החל מדגמי לימוד ועד שחזורים ותותבות. הנתונים של הסורקים הדיגיטליים בתוך הפה יכולים להחליף את הנתונים האנלוגיים של רישומי יישומים דנטליים רבים בתחומי האבחון, יישור שיניים וייצור מדריכים כירורגיים, תותבות ושחזורים. בשטח ההדפסה בתלת ממד, ישנן התפתחויות מבטיחות עבור בריאות הפה, הכוללות מגוון גישות של יישומי הדפסה ביולוגית של רקמות ואורגנואידים באמצעות טכנולוגיות אלו. בנוסף לכל אלו, מזעור המצלמות הדיגיטליות הקיימות לשימוש בתוך הפה ברזולוציה גבוהה, הזמינות בקלות ובמחיר נמוך, יחד עם תכונות הצילום המצוינות הקיימות ברוב הטלפונים ה"חכמים", הופכות את ) לדרך מועילה לשיפור הגישה לטיפולי בריאות הפה. העתיד בשטח זה עשוי להיות מבטיח Teledentistry רפואת השיניים הטלפונית ( ומעניין ככל שהסמארטפונים ממשיכים להתפתח עם יישומים חדשים, ונמצאים בשימוש במגוון פעילויות הקשורות לבריאות, הן עבור ספקי שירותי בריאות והן עבור המתרפאים. מדגיש כי הפיתוחים המתמשכים של אינטליגנציה מלאכותית, זיהוי קולי, מחשוב מהיר ואינטראקציה באינטרנט JADA עורך מסייעים להניע את הטכנולוגיות הללו קדימה ולהפוך אותן לשימושיות עוד יותר במתן שירותי בריאות.

המערכת

1. J Tim Wright, Transforming dentistry with technology. JADA 2022; 153: 1-2.

12

Made with FlippingBook Ebook Creator