עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.4 יעילות פלואוריד מקומי

במבוגרים בסיכון גבוה לעששת

,) Global Burden of Disease Study 1 המחלות הנפוצות ביותר שהוערכו על ידי חקר נטל המחלות הגלובלי ( 50 לדברי מחברי המאמר, בין עבור גברים ונשים כאחד. 35.3 דורגה עששת השיניים כמצב השכיח ביותר. יתר על כן, שיעור השכיחות של עששת השיניים הוא שיקום נגעים אינו עוצר או מאט את תהליך מחלת העששת והאפקטיביות של פלואוריד במניעת עששת השיניים בקרב ילדים זוהתה זה מכבר. עם זאת, מאחר שכל כך מעט מחקרים קיימים עבור מניעת עששת במבוגרים, המלצות איגוד רופאי השיניים האמריקאי ) לשימוש מקומי בפלואוריד מבוססות על חוות דעת מומחה, תוך אקסטרפולציה של הראיות ADA - American Dental Association ( משיניים קבועות של ילדים ומתבגרים. את הצורך במחקר בנוגע ליעילות הפלואוריד במבוגרים, במיוחד ADA על מנת למלא את הפער הקריטי הזה בידע, זיהה ה- ומבוגרים בסיכון גבוה 65 בתת-אוכלוסיות של מבוגרים כגון אנשים בסיכון הגבוה ביותר לפתח עששת שיניים, אנשים מעל גיל במיוחד להתפתחות עששת. מחקר זה השתמש בנתונים מרשומות רפואיות ודנטליות אלקטרוניות נרחבות של המחלקה לענייני ). הנתונים מייצגים מאגר עשיר של נתונים דנטליים US Department of Veterans Affairs - VA חיילים משוחררים של ארצות הברית ( קליניים ובריאות כללית ומספקים אפשרות לקשר בין רשומות רפואיות, דנטליות, בית מרקחת ומעבדה. מטרה לדברי החוקרים, מטרת מחקר זה הייתה לקבוע אילו סוגים, שילובים ועוצמות של פלואוריד היו יעילות יותר במניעת התפתחות עששת חדשה, שיקומים ועקירות בקרב חיילים משוחררים בסיכון גבוה למחלת העששת. , מרשומות שיניים ורפואיות אלקטרוניות ומאגר מידע 2018 ביוני 30- , עד ה 2008 באוקטובר 1- המחברים כללו נתונים החל מה של בתי מרקחת מהמחלקה לענייני חיילים משוחררים של ארצות הברית. חיילים משוחררים שהיו זכאים לטיפול מתמשך ומקיף, ימים), והיו להם 365 עמדו בקריטריונים של סיכון גבוה לעששת (קיבלו שני שיקומים או יותר הקשורים לעששת בתוך תקופה של שלוש שנות מעקב שנכללו במחקר. מודלים של רגרסיה לוגיסטית רבת משתנים העריכו את הסיכויים לטיפול הקשור לעששת במהלך תקופת התצפית של שנה, תוך פיקוח על גיל, מגדר, גזע ומוצא אתני, נטל מחלה, שימוש בתרופות מרשם, נוכחות בפגישות לטיפולי שיניים, מספר שחזורים הקשורים לעששת במהלך שנת המדד, והזמן בין שיקום עששת ראשון לבין אחרון במהלך שנת אחוזים), שגילם הממוצע 73.6( אחוזים), לבנים 91.5( חיילים משוחררים, אשר היו בעיקר גברים 68,757 המדד. מדגם המחקר כלל משיניהם שוקמו עקב עששת במהלך שנת המדד. לחיילים משוחררים שקיבלו התערבות של לכה 3.9±2.6- שנים, וש 59.2±13.5 היה אחוזים לקבל טיפול הקשור לעששת במהלך תקופת 29- או ג'ל/שטיפה של פלואוריד, לעומת ללא פלואוריד, היה סיכוי נמוך של כ התצפית. קבלת לכה של פלואוריד וג'ל/שטיפה לא הראו סיכויים טובים יותר מבחינה סטטיסטית מכל התערבות בלבד. שתי מריחות של לכה לעומת אפס מריחות ולמעלה משתי מריחות של ג'ל/שטיפה לעומת אפס מריחות, לא היו יעילות יותר מאשר יישום אחד של כל אחת מהשיטות לעומת אף שיטה.

) חוקר קבוצת אינדיקטורים, המאפיינים תמותה ונכות על רקע GBD – Global Disease Study . חקר נטל המחלות הגלובלי ( 1 מחלות, חבלות וגורמי סיכון. הוא כולל שורה של מחקרים רפואיים סטטיסטיים מקיפים אזוריים וגלובליים.

Jurasic MM, Gibson G, Orner MB, et al. Topical fluoride effectiveness in high caries risk adults. J Dent Res 2022. doi: 10.1177/ 00220345221081524

22

Made with FlippingBook Ebook Creator