עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.6

Cameriere למידת מכונה מסייעת לשיטת להערכת הגיל הדנטלי

לדברי מחברי המאמר, להערכת גיל השיניים ישנו תפקיד חשוב הן ברפואה הקלינית והן ברפואה משפטית. מחקרים רבים חקרו שיטות שונות כדי להעריך במדויק את הגיל, גם בקרב אנשים חיים וגם בקרב נפטרים, במיוחד בילדים ובני נוער. טכניקות רפואיות מתוחכמות המיושמות באופן נרחב להערכת גיל כוללות ניתוח בשלות השלד או התפתחות השיניים. עם זאת, המחלות הכרוניות או החסרים התזונתיים שאדם חווה במהלך גדילתו והתפתחותו עלולים לגרום לסטיות באומדן הגיל. בהשוואה לבגרות השלד, התפתחות השיניים מושפעת פחות מגורמים סביבתיים, העשויים להיות קשורים לבקרה גנטית קפדנית של התפתחות להכרה נרחבת ומקובלת. Cameriere השיניים. לאחרונה זכתה שיטה חדשה אשר פותחה על ידי השיטה ביססה פורמולה אירופאית על ידי מדידה בצילום רנטגן פנורמי של האפקס הפתוח של שבע שיניים קבועות בלסת התחתונה השמאלית. יישום שיטה זו מחייב ניסיון הולם על מנת למזער שגיאות. החוקרים מציינים כי נכון לעכשיו, למידת מכונה מעניקה דחיפה מבורכת להערכת גיל העצם ותהליך ניצולו לקביעת גיל השיניים והינה מואצת בהדרגה. כגישה בסיסית של בינה מלאכותית, למידת מכונה מאפשרת לחוקרים לחזות את גיל השיניים לא רק בצורה מדויקת יותר אלא גם יעילה יותר. מטרה ]) LR ), ורגרסיה ליניארית ( SVM ), מכונת וקטור תומך ( RF המחקר הנוכחי נערך על מנת להשתמש בשלושה מודלים [יער אקראי ( , תוך שימוש בשבע שיניים קבועות שמאליות תחתונות, Cameriere על מנת לחזות את גיל השיניים של ילדים בהתבסס על שיטת . Cameriere והשוואת השיטות עם נוסחת 13-5 זכרים) בגילאי 392- נקבות ו 356( ילדים 748 נערך מחקר רטרוספקטיבי שבו נעשה איסוף וניתוח אורתופנטומוגרפיות של אחוזים עבור אלגוריתמים של לימוד 80-20 שנים. הנתונים חולקו באופן אקראי לערכות נתונים של הדרכה ובדיקה בשיעור של חזרות של ההליך, החל מיצירה אקראית של ערכות נתונים חדשות של הדרכה ובדיקה. שבע שיניים מתפתחות 20 מכונה. נערכו המסורתית Cameriere . לאחר מכן, נוסחת ה- Cameriere קבועות בלסת התחתונה השמאלית (למעט שיני בינה) תועדו בשיטת ה- ) שימשו להערכת גיל השיניים. דיוק חיזוי הגיל נמדד על ידי חמישה אינדיקטורים: מקדם הקביעה LR ו- RF , SVM ושלושה מודלים ( ), וממוצע שגיאה מוחלטת MSE ), שגיאה ריבועית בינונית ( RMSE ), שורש שגיאה ריבועית בינונית ( ME ), שגיאה ממוצעת ( R 2( .) MAE ( המסורתית בקביעת הגיל הדנטלי. ערכי Cameriere המחקר הצביע על כך שלמודלים של למידת מכונה יש דיוק טוב יותר מנוסחת ה- RMSE ו- MSE , MAE , ME היו נמוכים יותר עם הדיוק הגבוה ביותר לעומת ה- RF ומודל SVM של מודל RMSE ו- ME , MAE , MSE הסינית. Cameriere האירופית ואלו של נוסחת ה- Cameriere של נוסחת ה מסקנות מחברי המאמר הן, כי התוצאות תומכות בשימוש באלוגריתם של לימוד מכונה במקום בפורמולה המסורתית על פי . Cameriere

Shen S, Liu Z, Wang J, et al. Machine learning assisted Cameriere method for dental age estimation. BMC Oral Health 2021; 21: 641. doi.org/10.1186/ s12903-021-01996-0

26

Made with FlippingBook Ebook Creator