עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

. פשרות ללא וביצועים אסתטיקה , פשטות

G- æ nial ® A'CHORD

5

16

9

16nm Fumed Silica

3 μ m Silica glass

300 nm Barium Glass

HPC organic  ller

* 3 (Paste, Lo-Flo, Hi-Flo G- nial ® A'CHORD

₪ 990

₪ 540

+

790

A1, A2, A3, A3.5, A4 Core A2, A3, AO2, JE, AE Layering

5+1

170

refill

5

: והזמנות לפרטים 03-7979610

American Eagle M5 Sculpt

Made with FlippingBook Ebook Creator