עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

מטרה מחקר זה נועד לכמת את האפקטיביות של אסטרטגיות שונות לניהול התפשטות אירוסולים ברפואת השיניים. המחברים חקרו אמצעי קידוח במהירות גבוהה, משום שזהו הליך ממוכשר המשמש ברפואת השיניים השגרתית וצפוי להיות מקור משמעותי של חלקיקי אירוסול. רופא שיניים מיומן ביצע נהלי קידוח על שיניים חותכות של בובת תצוגה, באמצעות מקדחה במהירות גבוהה ופינוי בנפח גבוה. המחברים השתמשו בהדמיה במהירות גבוהה כדי לדמיין את ההיווצרות והפיזור של ענני אירוסול ודגימת חלקיקים למדידת ריכוז אירוסול והתפלגות גודל במספר מיקומים. המחברים חקרו מספר אסטרטגיות להפחתת אירוסול. אירוסולים המיוצרים במהלך קידוח במהירות גבוהה היו בלתי יציבים והניבו מ' 1- ריכוזים גבוהים שהיו לפחות סדר גודל מעל קו הבסיס. הדמיה במהירות גבוהה הצביעה על כי אירוסולים בתחילה נעו ב לשנייה. בשל התנהגות בלתי יציבה של אירוסולים, היניקה המשלימה לא הייתה אפקטיבית באיסוף כל האירוסולים; עם זאת, השימוש במחיצות היה אפקטיבי. מסקנות מחברי המאמר הן, כי מחיצות הן אסטרטגיית ההפחתה היעילה ביותר. לשיטות אחרות שנחקרו יש מגבלות וסיכונים. לדעתם מאמר זה מציג את לראשונה את האפיון של אירוסולים שנוצרו במהלך קידוח במהירות גבוהה על ידי רופא שיניים

Zhu M, Medina M, Nalliah R, et al. Experimental evaluation of aerosol mitigation strategies in large open-plan dental clinics. JADA 2022; 153(3): 208–220

31

Made with FlippingBook Ebook Creator