עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.9

COVID -19- הפרעה בחוש הטעם בהקשר ל

מחברי המאמר מציינים כי חוש הטעם מהווה מנחה לבעלי חיים להכרה מתאימה בצריכת חומרים מזינים, וכן מסייע להם במניעת י. כמו ִ מ ָ צריכת חומרים רעילים או קשים לעיכול. בבני אדם זוהו חמישה סוגים של טעמי בסיס, ביניהם חמוץ, מלוח, מתוק, מריר ואוֹמ כן זוהו טעמים חדשים יותר, כגון מתכתי, שומני וסידן. כל תחושת טעם לכאורה מושכת אנשים למזונות ספציפיים. לדוגמה, במזונות בעלי טעם מתוק טבועה הידיעה על תוכנם כפחמימות, ומכאן על שימושם כמקור אנרגיה. התחושה של מלח שולטת על צריכת נתרן ומסייעת בתחזוקת המים והאלקטרוליטים. אף שהטעם המריר אמור להזהיר כנגד תוכן מזון רעיל, מספר תרבויות ואומות בעולם מתענגות על טעם מר במזונות שאינם רעילים. לדברי מחברי המאמר, מעניין לראות מדוע כימיקלים המעוררים את חוש הטעם המר , מדעי הרפואה ההודית. נראה כי ההבדלים Ayurveda נתפסים כמרכיב משמעותי של תרופות מסורתיות, כגון אלה המשמשות ב בתפיסות ובהעדפות הטעם נתפסים כתוצאה משונות גנטית, חוויות אישיות, גיוון תרבותי, פסיכולוגיה, תכונות אישיות, וכמובן שינויים פתולוגיים בתחושות הטעם. הפיזיולוגיה של חוש הטעם הינה מורכבת, והיא מערבת קולטנים מרובים, מסלולים ומרכזי מוח. בסקירה המקיפה הנוכחית, סיכמו המחברים את תתי הנושאים השונים שבהן נידון חוש הטעם ואת המנגנונים האפשריים של , נושא הדיסגאוזיה (שינוי בתפישת הטעם) הינו בעל חשיבות עליונה, מעצם היותו COVID -19 הפרעות בחוש זה. בהקשר מגפת אחד הסימפטומים הראשונים של המחלה. רופא שיניים פיקח ומשכיל יהיה אחד הראשונים להבחין בתסמיני הדיסגאוזיה. מטרה ) עבור מחקרים שהתמקדו PubMed , Embase , Web of Science , Google Scholar המחברים חיפשו מסדי נתונים אלקטרוניים ( באל-טעם, דיסגאוזיה והפרעות טעם אחרות ואת הקשר שלהם לגורמים מקומיים ומערכתיים. הם מצאו ספרות רלוונטית המסבירה את הפיזיולוגיה הרגילה של תחושת הטעם, הצעות לטעמים חדשים, נוכחות קולטני חוש טעם ברקמות מרוחקות של הגוף, , COVID -19 ואטיולוגיה ופתופיזיולוגיה של הפרעות טעם. כמו כן, מצאו ידע חשוב שנרכש אודות הפרעות בחוש הטעם בהקשר אשר יחד עם הפרעות חוש הריח, הם אחד הסימפטומים המוקדמים ביותר של המחלה. מסקנות החוקרים הן, כי הפרעות חוש הטעם הינן תוצאה של אטיולוגיה מקומית או מערכתית או שניהם. כמו כן התגלו תחושות טעם חדשות, כגון סידן וטעמי שומן, וקולטני טעם המרוחקים מאזור הפה והלוע. הספרות המחקרית שפורסמה במהלך מגפת באמצעות סריקה להפרעות COVID -19 עד כה מחזקת את החשיבות של גילוי מוקדם של מתרפאים פוטנציאליים עם COVID -19 טעם שהתרחשו לאחרונה. ההשלכות המעשיות של המחקר הינן, כי סריקה בזמן וזיהוי של הפרעות פוטנציאליות בחוש הטעם הינם ובהפרעות מערכתיות חמורות אחרות. COVID -19 בעלי חשיבות עליונה לרופאי השיניים כדי לסייע באבחון מוקדם של

Thomas DC, Chablani D, Parekh S, et al. Dysgeusia: A review in the context of COVID-19. JADA 2022; 153(3): 251–264

EVENT BY DIVIDENT LTD

כנס לזיכרו של אדי גרפונקל פרופ'

"נושאים במחלוקת ברפואת שיניים עכשווית" 2022 במאי 29 היכל התרבות, אולם צוקר, תל אביב מיועד לכלל רופאי השיניים; תרגום סימולטני למבקשים , כוכי 054-5219532 : לתוכנית הכנס ולהרשמה

34

Made with FlippingBook Ebook Creator