עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.10 השפעת שטיפות פה על העומס הנגיפי של התסמונת הנשימתית החריפה החמורה 2 של נגיף קורונה ) נקשרו לשתי התפרצויות אחרות, דהיינו, תסמונת מצוקה Beta Coronavirus מעבר להתפרצות נגיף הקורונה, נגיפי קורונה בטא ( . MERS ( Middle East respiratory syndrome ותסמונת נשימתית ים תיכונית ) SARS ( Severe acute respiratory syndrome נשימתית חריפה ) מחברי המאמר מציינים כי קשירת נגיף הקורונה לתאים אנושיים מתרחשת בעיקר באמצעות הקולטן לאנזים ההופך אנגיוטנסין ), המתבטא מאוד בחלל הפה, בעיקר באפיתל הלשון אך גם ברקמת חניכיים, בפרט על פני ACE – Angiotensin converting enzyme ( השטח הבוקאלי של האפיתל הסולקולרי. בהתחשב בכך שחלל הפה עשוי לייצג כניסה מרכזית ומאגר של נגיף הקורונה, הקהילה המדעית התאימה פרוטוקולים לחיטוי ופרוטוקולים קדם-פרוצדורליים עבור רפואת השיניים. ההשערה הייתה כי גרגור טרום פרוצדורלי עם שטיפת פה פועל כאמצעי הגנה, ומפחית את העומס בפה של נגיף הקורונה. עוד לפני מגפת הקורונה, שימש גרגור טרום פרוצדורלי ברפואת השיניים להפחתת עומס חיידקים לפני ניתוחים או פרוצדורות שגרתיות. ישנן הנחיות שפורסמו, הממליצות על שימוש בכמה שטיפות פה, במטרה להפחית את העומס הנגיפי של נגיף הקורונה ברוק לפני פגישות ). עם זאת, עדויות תומכות לגבי יעילות שטיפות פה על H 2 O 2( דנטליות ובמיוחד ממליצות על השימוש בשטיפות פה עם מי חמצן עומס נגיפי של נגיף הקורונה עדיין מצומצמות. מטרה לדברי החוקרים, המחקר הנוכחי בוצע על מנת להעריך את היעילות של שטיפות פה בהפחתת העומס הנגיפי של נגיף הקורונה. הבודקים את in vivo ו- in vitro , כולל מחקרי PubMed , Web of Science , Scopus , MedRxiv , bioRxiv המחברים חיפשו במאגרי מידע י עבור נגיף הקורונה. ִ יד ִ ירוצ ִ ו ָ האפקט ה מאמרים. פובידון-יוד היה חומר שטיפת הפה הנחקר 39 מאמרים שאוחזרו, כללו המחברים בסקירה שיטתית זו 1,622 מתוך סך של ), אשר הראה לעתים קרובות הפחתות משמעותיות בנטל הנגיפי במבחני מעבדה. in vitro מחקרי 9- ו in vivo מחקרים 14( ביותר באופן דומה, גם צטילפירידיניום כלוריד הראה תוצאות טובות, אם כי הוא הוערך בפחות מחקרים. כלורהקסידין גלוקונאט ומי חמצן . in vivo הראו תוצאות סותרות לגבי הפחתת עומס נגיף קורונה, הן במחקרים במבחנה והן במחקרים מסקנת המחברים היא כי שטיפות פה על בסיס פובידון-יוד נראות כאופציה הטובה ביותר כשטיפה מוקדמת דרך הפה בהקשר הדנטלי להפחתת העומס הנגיפי של נגיף הקורונה.

Silva A, Azevedo M, Sampaio-Maia B, et al. The effect of mouth rinses on severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 viral load A systematic review. JADA 2022. doi.org/10.1016/j. adaj.2021.12.007

36

Made with FlippingBook Ebook Creator