עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.14 טיפול לא ניתוחי בפרי-אימפלנטיטיס עם או בלי אנטיביוטיקה מערכתית

), כגורם לתגובות דלקתיות, הוכחה היטב. למרות PI לדברי מחברי המאמר, חשיבות הביופילם באטיולוגיה של פרי-אימפלנטיטיס ( שההרכב החיידקי הקשור לפרי-אימפלנטיטיס דומה לפריודונטיטיס, המיקרוביום סביב שתלים מורכב יותר וכולל מינים של חיידקים גרם שליליים שאינם ניתנים לגידול. למרות שרוב מקרי מחלות החניכיים מגיבים בצורה חיובית לטיפול ושומרים על חניכיים יציבות לטווח ארוך, אין זה נכון לגבי פרי-אימפלנטיטיס, כנראה בשל הבדלים מבניים ברקמות התומכות בין שתלים לשיניים, תכונות היסטופתולוגיות של שני הנגעים ומאפייני פני השטח של השתלים. לכן, אסטרטגיות טיפוליות קיימות אינן ניתנות ) שהוא השלב הראשון בטיפול בפרי-אימפלנטיטיס עשוי NST לחיזוי בעצירת דלקת ברקמות סביב שתלים והטיפול הלא-ניתוחי ( .) PIPD להוביל להפחתה מסוימת בהיקף הדלקת ובמקרים מסוימים להפחתת עומק כיס השתל ( תרופות אנטי-מיקרוביאליות הוצעו גם לטיפול בפרי-אימפלנטיטיס והן נמצאות בשימוש נרחב מבחינה אמפירית על ידי הרופאים, למרות שהראיות המדעיות ליתרונותיהם מוגבלות. מטרה הניסוי הקליני הנוכחי של טיפול בפרי-אימפלנטיטיס, נועד להעריך את התוצאות הקליניות של השימוש המשולב הסיסטמי באמוקסיצילין ומטרונידזול בשילוב עם טיפול לא ניתוחי, בהשוואה לטיפול לא ניתוחי בלבד. השערת האפס הייתה כי אין הבדלים בין שתי אסטרטגיות הטיפול. ) ולקבוצת n =18( מתרפאים חולקו באופן אקראי לקבוצת ניסוי שטופלה בטיפול לא ניתוחי בתוספת אמוקסיצילין ומטרונידזול 37 שבועות לאחר הטיפול. התוצאה העיקרית הייתה 12 ). פרמטרים קליניים הוערכו n =19( ביקורת שטופלה בטיפול לא ניתוחי בלבד ) גילוי BoP שבועות, בעוד שהתוצאות המשניות כללו דימום בבדיקה ( 12- ) מקו הבסיס ל PIPD השינוי בעומק הכיס סביב השתל ( ), ורובד. SoP של תפליט בעת בדיקה ( המתרפאים השלימו את המחקר. שתי הקבוצות הראו 37 ניתוח הנתונים בוצע ברמת המתרפא (אתר יעד אחד לכל מתרפא). כל ירידה משמעותית בעומק הכיסים סביב השתל לאחר הטיפול הלא ניתוחי. קבוצת האנטיביוטיקה הראתה ירידה ממוצעת גבוהה מ"מ), אולם הבדל זה לא 1.47±1.95 מ"מ לעומת 1.49±2.28( שבועות, בהשוואה לקבוצת הביקורת 12 יותר של עומק הכיס לאחר היה מובהק מבחינה סטטיסטית. לא הייתה השפעה משמעותית של מערפלים פוטנציאליים שונים על הפחתת עומק הכיס. אף לא אחוזים) עדיין היה 81( 37 מתוך 30- ); ל BoP אחד מהטיפולים לא הביא לשיפורים משמעותיים במדד הדימום בבדיקה במעקב ( . SoP ו- BoP מ"מ, והיעדר PIPD ≥ 5- דימום לאחר הטיפול. רק שני שתלים, אחד בכל קבוצה, הציגו תוצאה מוצלחת המוגדרת כ מסקנות מחברי המאמר הן, כי טיפול לא ניתוחי הצליח להפחית את עומק הכיסים סביב שתלים במקרים של פרי-אימפלנטיטיס. השימוש הסיסטמי הנוסף באמוקסילין ומטרונידזול לא הראה תוצאות טובות יותר מבחינה סטטיסטית בהשוואה לטיפול לא ניתוחי בלבד וטיפול לא ניתוחי עם או בלי אנטיביוטיקה לא היה יעיל כדי לפתור לחלוטין את הדלקת סביב שתלים דנטליים.

Polymeri A, van der Horst J, Anssari Moin D, et al. Non-surgical peri- implantitis treatment with or without systemic antibiotics; a randomized controlled clinical trial. Clin Oral Implants Res 2022. doi: 10.1111/clr.13914

46

Made with FlippingBook Ebook Creator