עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

VK401

VK103

60

100

TM

TM

(

(

2

HEPA 2 TiO2 2

TiO2

40

dB 40-49

dB 44

95

kg

kg 9.2

Made with FlippingBook Ebook Creator