עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

.17 היווצרות פלואוריד על גבי זגוגית על ידי לכה של פלואוריד או אפליקציה של ג'ל לדברי מחברי המאמר, לכות וג'לים משמשים ככלי ליישום פלואוריד מקצועי למניעת עששת זגוגית השן בילדים ובני נוער והשימוש בהם מבוסס על ראיות. מנגנון הפעולה של שניהם מבוסס על היווצרות תוצרי תגובה על פני השן, מה שהופך את הפלואוריד לזמין כדי לשפר את המינרליזציה מחדש של שיניים על משטחים עם נגעי עששת, או להפחית אובדן מינרלים על משטחים בריאים ) וג'לים ישנן נוסחאות מאוד ברורות, המשפיעות על יכולתם להגיב עם זגוגית FVs החשופים לעששת. עם זאת, ללכּות פלואוריד ( השן. בהתחשב בכך שמנגנון הפעולה העיקרי נגד עששת של לכות פלואוריד הוא יצירת תוצרי תגובה של פלואוריד עם מבנה השן, רצוי מבחינה קלינית שהלכּה המיושמת תישמר על משטחי השיניים לזמן ממושך, על מנת לשפר את התגובתיות שלה. בעוד שהרוב ) הוא חומצי, וכל פלואוריד APF - gel המכריע של לכּות פלואוריד אינו מימי, ג'ל פלואוריד פוספט מחומצן הנמצא בשימוש נרחב ( שנמצא בפורמולת ג'ל הינו יוני, אך בלכה כמעט כולו עדיין לא מומס ולא קיימת הסכמה לגבי משך המגע של הלכה של פלואוריד עם השיניים לאחר היישום. חוסר הסכמה זה עשוי להסביר את התוצאות המשתנות שהושגו בניסויים קליניים המעריכים את ההשפעה נוגדת העששת של לכת פלואוריד, אשר זמן התגובה המתאים לתגובה שלה לא נקבע. מטרה לאור החשיבות של טיפולי פלואוריד מקצועיים, ערכו מחברי המאמר מחקר קליני להערכת היווצרות תוצרי פלואוריד על זגוגית מתנדבים חולקו באופן אקראי לארבע קבוצות: ביקורת שלילית (בקרה, 68 . השן לאחר אפליקציה של ג'ל ולכה של פלואוריד ) למשך Duraphat - F 2.26%( דקות), מריחת לכה של פלואוריד 4 אחוזים מריחת ג'ל למשך 1.23( ללא טיפול), אפליקציה של ג'ל שעות). לצורך הערכת הפלואוריד שנוצר ונשמר על גבי הזגוגית, 24 שעות (לכת פלואוריד 24 שעות) או 4 שעות (לכת פלואוריד 4 בוצעו ביופסיות חומצה על המשטחים הבוקאלים של החותכות המרכזיות בלסת העליונה, לפני, בתום היישום של מוצרי פלואוריד ימים. ריכוז הפלואוריד בביופילם הדנטלי נותח 28- ו 7 שעות של מריחת לכה) ולאחר 24 או 4 (מיד לאחר מריחת ג'ל, או לאחר שעות, יצרו ריכוז פלואוריד 24 ימים לאחר היישום הראשוני. קבוצות האפליקציה של ג'ל ולכה של פלואוריד של 28 גם לפני ועד שעות, וקבוצת הביקורת בסוף היישום, ללא הבדל זה מזה. לגבי 4 גדול יותר על גבי הזגוגית מאשר קבוצת לכה של פלואוריד של הפלואוריד בביופילם, הקבוצות לא היו שונות. שעות ויותר) כדי להגיע 4( מסקנת מחברי המאמר היא, כי לכה של פלואוריד צריכה להישאר במגע עם השיניים למשך זמן ממושך דקות. 4 לאותה תגובתיות המתקבלת על ידי אפליקציה של ג'ל למשך

Dall Agnol MA, Battiston C, Andalo Tenuta LM, Aparecido Cury J. Fluoride formed on enamel by fluoride varnish or gel application: A randomized controlled clinical trial. Caries Res 2021.doi: 10.1159/000521454

EVENT BY DIVIDENT LTD

כנס לזיכרו של אדי גרפונקל פרופ'

"נושאים במחלוקת ברפואת שיניים עכשווית" 2022 במאי 29 היכל התרבות, אולם צוקר, תל אביב מיועד לכלל רופאי השיניים; תרגום סימולטני למבקשים , כוכי 054-5219532 : לתוכנית הכנס ולהרשמה

54

Made with FlippingBook Ebook Creator