עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

© M I S

C o r p o

r a t i o n

. A l l r i

g h t s r

e s e r v

e d .

MINIMIZING RISK. MAKE IT SIMPLE גאות להציג את ערכת הסטופרים עבור שתלי דיבידנט ו- . הסטופרים החדשים מאפשרים דיוק ובטיחות במהלך + לאנס הקדיחה וכתוצאה מכך תוצאות כירורגיות מיטביות. הסטופרים מסייעים להשגת שליטה מלאה על עומק הקידוח, במיוחד www.divident.co.il בפרוצדורות של שיניים אחוריות. למידע נוסף: ומוצרים דנטליים. דיבידנט שיווק 1-800-244-666 טל‘

Made with FlippingBook Ebook Creator