עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

ET-302

CHN 2.0 במבצע! ₪ 2 3 , 4 0 0 ₪ 19,800 הנחה 15% אחרי

י ו נ יט תואם צי וד אמריקאי מותאם לשימוש בישראל ETI עם חלקים ומכלולים

צי וד ישראלי אמי ן ואיכותי פארו מאיה LED כולל: מנ ורת טיפול , ומסנ ן בי ו -פילטר LED טורבי נה

מתנה LED כולל טורבי נה עם אור כולל מסנ ן בי ו -פילטר

₪ 3 5 , 8 0 3 ₪ 3 0 , 6 7 1 הנחה 15% אחרי

לתשלום מראש לא כולל מע“מ

לתשלום מראש לא כולל מע“מ

SINCE 1948: EXPERIENCE AND INNOVATION

התקנה בכל הארץ שנים אחריות 3

מוטור, ידיתן וזויתן + כולל אחריות לשנה

כולל שמן ופיה ₪ 999 רק ב-

טורבינות עם אור 3 Kavo ® תואמות חיבור מהיר +

LED טורבינות דינמו 3

מבצע הכל כלול ₪ 3 9 , 9 9 9

הנחה 15% אחרי לתשלום מראש ללא מע“מ

תאורה חזקה חיבור מהיר עם ברז כולל אחריות + טוטאלית לשנה כולל שמן ופיה

תאורה חזקה ללא צורך

המבצע כולל: FARO MAIA LED * LED * טורבינה * סקיילר * מוטור * ידיתן וזויתן

בהכנה ביוניט כולל אחריות + טוטאלית לשנה כולל שמן ופיה

מצלמה אוראלית מובנית במנורה ש“ח 8,000 בתוספת

₪ 2,000 בתוספת מע“מ

₪ 2,000 בתוספת מע“מ

RiX-70

עגלה כירורגית לחדר ניתוח PANDA / GALAXY לאמינות ועוצמה ללא פשרות

AC רנטגן 70Kv

פעולות 3 מזרק + מודולים מידווסט 3 * * מערכת פנאומטית אמינה ועוצמתית * מגש עבודה מופרצלן * גלגל חמישי מייצב

TRIDENT תוצרת איטליה

עגלה כירורגית ₪ 8,190

אפשרויות : *מערכת מים נקיים *משאבה לפיזיודיספנסר *מיקרומוטור חשמלי *פיבראופטיק מודלים 8 *אפשרות לעד

בתשלומים ₪ 10,600 למזומן ₪ 8,990 או *המחיר כולל התקנה

עמדת הטיפול המצטיינת בישראל בטיב, בשרות ובמחיר

* המחירים ללא מע“מ

03-5799760 בני-ברק )ליד קניון ר"ג( טל 16 אתי תעשיות - רח' הקישון DENTAL@013.NET / dentalshop.co.il / www.eti-dental.co.il / 03-5799758 פקס:

Made with FlippingBook Ebook Creator