עדכן רפואת שיניים - גיליון 178 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.178 March-April 2022

א י כ ו ת ו א מ י נ ו ת ל ל א פ ש ר ו ת E T I 1 9 7 9 י י צ ו ר י ש ר א ל י מ א ז

Style 2100 ETI היוניט היוקרתי של

תוכניות תוצרת טכנודנט איטליה 5 כסא טיפול עם תוצרת פארו איטליה MAIA LED 35,000 LUX מנורת ישראל ETI יוניט ומרקקה תוצרת עמדת הטיפול הדנטלית האיכותית והמשתלמת בישראל

המחיר כולל: * הובלה והתקנה * סקיילר עם אור * מוטור, ידיתן וזויתן * טורבינה עם אור FARO MAIA LED * * אחריות מורחבת

אפשרות ליוניט : * סקיילר פנימי * טורבינה אור ומגוון כלי יד * מיקרומוטור פנימי ופנאל שליטה * ליט קיור מבצע ענק!

יוניט מהסדרה המפוארת כולל: * ומגש פורצלן ענק * מרקקה נשלפת ומסתובבת * מתלים נשלפים לניקוי לצילומים פנורמיים LED * ויואר * פיקוד ידני FARO MAIA LED * מנורה

₪ 39,999 המפוארת 2100 מסדרת ETI יוניט ש“ח 47,000 מחיר לפני הנחה: * המחיר לתשלום במזומן ואינו כולל מע"מ

03-5799760 בני-ברק )ליד קניון ר"ג( טל 16 אתי תעשיות - רח' הקישון dentalshop.co.il / www.eti-dental.co.il / info@eti-dental.co.il / 03-5799758 פקס:

Made with FlippingBook Ebook Creator