עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.1 קָנָאּבִידִיוׂל כמשכך כאב חלופי לכאבי שיניים חריפים ). סוג ED מחברי המאמר מציינים, כי כאבי שיניים מהווים דאגה בריאותית רווחת ולעתים קרובות גורמים לצורך לבקר בחדר המיון ( זה של כאב הינו בדרך כלל אקוטי, אך בהופיעו בעוצמה קלה עד בינונית, ניתן לטפל בו בהצלחה באמצעות תרופות אנטי דלקתיות ). עם זאת, מתרפאים מסוימים עם מגבלות בריאותיות אינם APAP ) כגון איבופרופן, או אצטמינופן ( NSAIDs שאינן סטרואידיות ( ואף ידוע כי משככי כאבים אלה עשויים לא להיות יעילים במתרפאים ספציפיים. NSAIDs יכולים לצרוך הינו בדרך כלל שימוש באופיואידים סינתטיים (למשל, APAP ו- NSAIDs קו הטיפול הבא במתרפאים הזקוקים לחלופות ל הידרוקודון ואוקסיקודון) ובמחקרים שנערכו בעבר נמצא כי רופאי השיניים הינם בין עשרת נותני המרשמים המובילים לאופיואידים, אשר לעיתים קרובות נרשמים במצבי חירום או לכאב שנמשך לאחר פרוצדורות דנטליות. נתונים אחרים מצביעים על כך, כי קיים אחוזים לקבלת טיפול באופיואידים לאחר הליכים דנטליים סטנדרטים כגון עקירת שיניים או טיפולי שורש. על מנת 30 סיכוי של למזער את משבר האופיואידים, צריכים ספקי שירותי הבריאות גישה למשככי כאב אלטרנטיביים שאינם אופיואידים לשם טיפול בכאבי שיניים, ולדעת המחברים קנבינואידים יכולים להיות חלופות מבטיחות לצורך זה. ואכן, במדינות עם חוקים המאפשרים אחוזים במרשמים לאופיואידים. תוצאות מוצלחות נמצאו גם בניסויים 8-5 שימוש רפואי במריחואנה במבוגרים, הוצגה ירידה של ), שמהווים CBD ) בשילוב עם קָנָאּבִידִיֹול ( THC קליניים במקרים של סרטן וכאב כרוני ונוירופתי, בהם השתמשו ּבֵטֵטרִָהידרֹוקָנָּבִינֹול ( הינו גורם THC את שני המרכיבים העיקריים של קנאביס. עם זאת, השימוש המשולב שלהם כמשככי כאבים עדיין מוגבל, מכיוון ש- אינו פסיכואקטיבי ואינו ממכר, והראה תוצאות מבטיחות CBD פסיכואקטיבי ואסור בארצות הברית לפי החוק הפדרלי. לעומת זאת, כמשכך כאבים כנגד נוירופתיה היקפית CBD כחלופה למשככי כאבים וקיימות עדויות קליניות מוגבלות המצביעות על היעילות של וכאב כרוני. מטרה ) כנגד FDA המאושרת על ידי מנהל המזון והתרופות ( CBD מחקר זה נערך על מנת להעריך את היעילות והבטיחות של תרופת אחוזים הפחתה בכאב מהמדידות שלפני הניתוח 30 יספק מינימום CBD מצבי חירום הכרוכים בכאבי שיניים. החוקרים שיערו כי מ"ג איבופרופן לכאב אודונטוגני חריף. 400- במתרפאים במצב של כאב שיניים בחירום, ברמת אפקט הדומה ל מ"ג/ק"ג), 10 CBD ) CBD 10 : מתרפאים שסבלו מכאב שיניים בינוני עד חמור באקראי לשלוש קבוצות 61 לצורך המחקר, חולקו מ"ג/ק"ג) ותרופת פלצבו. ניתנה מנה אחת של תמיסה פומית בהתאמה ונערך מעקב אחר הנבדקים במשך שלוש 20 CBD ) CBD 20 ) מקו הבסיס, בתוך ובין הקבוצות. VAS שעות. מדד התוצאה העיקרי היה הבדלי הכאב שנמדדו באמצעות הסולם האנלוגי החזותי ( התוצאה המשנית כללה את המדדים של עוצמת הכאב, תחילת הקלה משמעותית בכאב, הקלה מירבית בכאב, שינויים בכוח הנשיכה בתוך ובין הקבוצות, השפעות פסיכואקטיביות, שינויים במצב הרוח ואירועים שליליים אחרים. שתי הקבוצות בהן נעשה שימוש הביאו להפחתה משמעותית בכאב בהשוואה לקו הבסיס שלהם ולקבוצת הפלצבו, עם הפחתת כאב חציונית מקסימלית של CBD ב- הביא להתחלה מהירה יותר של הקלה משמעותית CBD 20 . דקות 180 מהכאב הבסיסי, בנקודת הזמן של VAS אחוזים במדדי ה- 73 דקות. 180 דקות לאחר מתן התרופה), ושתי הקבוצות הגיעו להקלה מירבית בכאב לאחר 30 דקות לעומת 15( CBD 10 בכאב מאשר הביא CBD 20 . אך לא בקבוצת הפלצבו CBD ההשוואות בין הקבוצות הראו עלייה משמעותית בכוחות הנשיכה בשתי קבוצות ה- דקות לעומת קבוצת הפלצבו. סדציה, שלשול 180- ו 90 להבדל משמעותי באחוז השינוי הממוצע בכוח הנשיכה בנקודות הזמן של . לא היו השפעות פסיכואקטיביות משמעותיות אחרות או שינוי במצב CBD וכאבי בטן היו קשורים באופן משמעותי לשימוש ב הרוח. מסקנות דרך הפה עשוי להוות משכך כאבים יעיל CBD לדברי המחברים, ניסוי אקראי זה מספק את העדות הקלינית הראשונה לכך שמתן ובטוח לכאבי שיניים.

Chrepa V, Villasenor S, Mauney A, et al. Cannabidiol as an alternative analgesic for acute dental pain. J Dent Res 2023; doi: 10.1177/ 00220345231200814

14

Made with FlippingBook Online newsletter creator