עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

TRIOS 5 הסורק המוביל בעולם, השירות הטוב בישראל!

ScanAssist

30%

20%

054-6060800

הטבות יחודיות למזמינים, לתיאום פגישה:

24

facebook.com/Shvadent

web@shvadent.co.il

054-6060800

03-6534000

Made with FlippingBook Online newsletter creator