עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.3 אירועי חיים מלחיצים, בריאות הפה וחסמים לטיפולי שיניים במהלך ההיריון

לדברי מחברי המאמר, בריאות הפה וקבלת שירותי טיפולי שיניים הינם מרכיבים חיוניים לבריאות הכללית לרווחה ולהריון בריא. קיים מספר רב של מחקרים המתעדים את הקשרים בין בריאות הפה לבין בעיות במהלך ההיריון ותוצאות שליליות של ההיריון והלידה, לכן מומלץ להקפיד על היגיינת פה טובה וטיפולי שיניים במהלך ההיריון, אך שירותים אלו אינם נחשבים חיוניים בתוכניות ביטוחי הבריאות הקיימים בארצות הברית, כולל לנשים בהריון. חשוב לדעת המחברים להבין את גורמי לחץ החיים המתרחשים במהלך התקופה שלפני הלידה בהקשר לבעיות בריאות אורליים ואתגרים בגישה לשירותי טיפולי שיניים במהלך ההיריון. אירועי ) כגון אובדן עבודה, קושי כלכלי, מוות של אדם אהוב או קשיים במערכת יחסים מהווים חוויות או אירועים SLEs חיים מלחיצים ( שעלולים לגרום עומס חמור על האדם וקשורים עם מצבים בריאותיים ובעיות בריאותיות שונות במהלך ההיריון. בשנים האחרונות הוכרו אירועי חיים מלחיצים כחוויה חשובה המשפיעה על ההיריון. חווית מרובות כאלו המתרחשות במקביל עלולות להשפיע על בריאות הפה והשימוש בטיפולי שיניים במהלך ההיריון. ההשלכות של מצבי לחץ על בריאות הפה עשויות להיות מוגברות במיוחד במהלך ההיריון, בהתחשב בכך שבזמן זה העלייה ברמות ההורמונים אסטרוגן ופרוגסטרון משפיעה על התגובה החיסונית, מפחיתה את יכולת התיקון של רקמות החניכיים ועלולה להעלות את הסיכון לבעיות בריאות הפה, כולל דלקת חניכיים ומחלות החניכיים. אירועים מלחיצים יכולים לגרום להתמודדות באמצעות התנהגויות בריאות לקויות, כגון תזונה לקויה, שימוש בסמים, עישון ושינה לקויה שעלולים לתרום לבעיות בריאות הפה ולהחמיר את בריאות הפה, תוך הפרעה לנוהלי היגיינת הפה הרגילים, ויוצרים אתגרים בגישה לשירותי בריאות הפה. מטרה המחקר נערך על מנת להעריך את הקשר בין אירועי חיים מלחיצים לבין טווח של חוויות בריאות הפה וחסמים לטיפולי שיניים מדינות שכללו שאלות על אירועי חיים מלחיצים, 13- בקרב אימהות חדשות בארצות הברית. החוקרים אספו נתונים שהגיעו מ ). נעשה שימוש בניתוחי n =48,658( 2020–2016 בריאות הפה וקבלת טיפולי שיניים במערכת של ניטור הערכת סיכוני הריון לשנים ) התנסויות 1( ) לבין מגוון של 6+ , או 5-3 ,2-1 ,0( רגרסיה לוגיסטית מרובת משתנים על מנת להעריך את הקשר בין רמות הלחצים ) חסמים לטיפולי שיניים במהלך ההיריון, תוך בקרה על מאפיינים סוציו-דמוגרפים ונושאים הקשורים להריון. 2( בבריאות הפה החודשים שלפני הלידה, במיוחד שישה או יותר, דיווחו על חוויות גרועות יותר הקשורות 12- נשים עם יותר אירועים מלחיצים ב בבריאות הפה, כולל חוסר ביטוח שיניים, אי ביצוע ניקוי שיניים, חוסר ידע לגבי החשיבות של טיפולי שיניים וחניכיים, הבנת הצורך לקבל טיפול על ידי רופא השיניים בעקבות בעיה, פניה למרפאת השיניים לשם טיפול בבעיה וצרכי טיפול שיניים לא מסופקים. רמות גבוהות יותר של אירועי חיים מלחיצים היו קשורות גם לסיכויים גבוהים לדווח על חסמים לטיפולי שיניים. מסקנות לדעת מחברי המאמר, אירועי חיים מלחיצים הינם גורם סיכון בסיסי אך לעיתים קרובות לא נחקר לבריאות פה לקויה, צרכי טיפולי שיניים לא מסופקים וחסמים לשירותי טיפול שיניים. יש צורך במחקר עתידי על מנת להבין טוב יותר את המנגנונים המקשרים בין אירועי חיים מלחיצים לבין בריאות הפה.

Testa A, Jackson DB, Simon L, et al. Stressful life events, oral health, and barriers to dental care during pregnancy. J Public Health Dent 2023; 83: 275-283

18

Made with FlippingBook Online newsletter creator