עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.5 דה-מיסטיפיקציה של הקשר בין מחלת החניכיים לבין מחלת כליות כרונית מחברי המאמר מסבירים, כי פריודונטיטיס הינה מחלה דלקתית כרונית הנגרמת על ידי ביופילם של חיידקים, הגורם להרס של אחוזים מכלל האוכלוסייה, 15-10 הרקמות התומכות של השיניים, כולל העצם המכתשית. מחלת חניכיים חמורה משפיעה על מיליארד בני אדם מושפעים ממחלת חניכיים 1.1- , הרי ש 2019 ובהתבסס על נתונים ממחקר העולמי על נטל המחלות משנת חמורה ברחבי העולם והשכיחות הינה גבוהה יותר במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית. מחלת חניכיים חמורה עלולה לגרום בסופו של דבר לאובדן שיניים ולחוסר תפקוד הלעיסה והוכחה כבעלת השפעות שליליות על איכות החיים, כולל התפקוד הפיזי (כאב) והפסיכולוגי. למרות שקיימות עדויות מוגבלות, סקירות אחרונות הראו קשר בין מצב סוציו-אקונומי נמוך יותר לבין בריאות מיליארד דולר בארצות 154.06 חניכיים גרועה יותר. הנטל הכלכלי של מחלת החניכיים הינו גבוה, מה שגרם להפסד מוערך של ) מוגדרת בהנחיות CKD . מחברי המאמר מוסיפים, כי מחלת כליות כרונית ( 2018 מיליארד אירו באירופה בשנת 158.64- הברית ו ) כחריגות במבנה או בתפקוד של הכליות, הקיימות במשך יותר משלושה חודשים, KIDGO ( 2012 הקליניות של מחלות כליות משנת הוא סמן אחד או יותר של נזק לכליות כגון: אלבומינוריה, משקעי שתן לא רגילים, CKD עם השלכות על הבריאות. הקריטריון לקיום אלקטרוליטים וחריגות עקב הפרעות בטובולי, חריגות שזוהו על ידי היסטולוגיה, חריגות מבניות שזוהו על ידי הדמיה והיסטוריה חודשים לפחות, ללא קשר לסיבה הבסיסית. מחלת כליות 3 ) למשך GFR של השתלת כליה או ירידה בקצב הסינון הגלומרולרי ( כרונית ובריאות פה לקויה קשורים זה בזה והשפעתם המשמעותית זה על זה מבוססת בספרות. סקירות שיטתיות ומטה-אנליזות לבין מחלת החניכיים, כאשר טיפול בחניכיים הראה פוטנציאל לשיפור תוצאות מחלת הכליות. עם זאת, CKD רבות הוכיחו קשר בין איכות המחקרים וההטרוגניות של התוצאות מראים שונות. מטרה לבין בריאות הפה בדגש על CKD סקירת מטריה זו נערכה על מנת לברר את איכות הסקירות השיטתיות הנוכחיות על הקשר בין . החוקרים ביצעו חיפוש CKD מחלות החניכיים וליצור הנחיות קליניות רלוונטיות לשמירה על בריאות החניכיים במתרפאים עם ומקורות של מדעי רפואת השיניים PubMed , Embase , Web of Science , Cochrane Database of Systematic Reviews במסדי המידע של לבין מחלת החניכיים או הטיפול CKD . כל הסקירות והמטא-אנליזות השיטתיות שעסקו בקשר בין 2022 והפה עד לחודש אפריל סקירות שיטתיות עמדו בקריטריונים להכללה. 18 , מחקרים שזוהו באמצעות שיטות החיפוש 371 בחניכיים נכלל בסקירה. מתוך וחמישה סקרו את ,CKD עם התמקדות במחלת החניכיים ו- CKD עשרה מחקרים העריכו את הקשר בין מצב בריאות הפה לבין . שני מחקרים כללו גם את הקשר והיעילות של טיפולי חניכיים ומאמר אחד CKD ההשפעה של טיפולי חניכיים על התוצאות של בדק את איכות חיים הקשורה לבריאות הפה בחולים עם אי ספיקת כליות. הממצאים מצביעים על אפשרות לקשר דו-כיווני בין לבין מחלת החניכיים. CKD . בנוסף, מספר מחלות כגון סוכרת CKD בסקירה נמצא, כי קיים מספר מוגבל של מחקרים העוסקים בהשפעת טיפולי חניכיים על והן עלולות להוות גורם התורם לחומרת מחלת החניכיים באמצעות מסלולים CKD ומחלות לב וכלי דם הן מחלות נלוות של ולמחלות החניכיים, כולל השמנת יתר, מצב CKD דלקתיים מערכתיים. קיימים גם גורמי סיכון נפוצים נוספים ומחלות נלוות ל- לבין מחלות החניכיים אינו סיבתי אלא סינדמי בו שני מצבי CKD סוציואקונומי, עישון, מגדר, מוצא אתני ומתח, ויתכן כי הקשר בין מחלה או יותר המקיימים אינטראקציה גרועה זה עם זה משפיעים לרעה על המהלך ההדדי של המסלול של כל מחלה. מסקנות ומחלות חניכיים ועל סמך העדויות שנאספו בסקירה זו, החוקרים מצביעים על CKD לאור ההטרוגניות של הספרות הקיימת על , אותן הם מציעים לאנשי מקצוע רפואיים, לרופאי השיניים CKD המלצות ספציפיות לטיפול במחלת החניכיים בקרב חולים עם ולמטפלים בבני אדם מבוגרים.

He I, Poirier B, Jensen E, et al. Demystifying the connection between periodontal disease and chronic kidney disease - An umbrella review. J Periodontal Res 2023; 58: 874-892

26

Made with FlippingBook Online newsletter creator