עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.9 הדיוק של ניתוח שתלים דינמי בעזרת מחשב בלסתות מחוסרות שיניים לדברי מחברי המאמר, חוסר בשיניים טבעיות בלסת כמקור התייחסות במהלך ניתוח השתלה עלול להוביל לסיכונים כגון פגיעה בחלוקת השתלים, המיקום, הציר או פגיעה בעצב האלבאולרי התחתון או בסינוס המקסילרי. עם הפיתוח של טכניקות דיגיטליות ורנטגן, מיקום השתל יכול להיות מעוצב באופן וירטואלי טרום ניתוחי בתוכנת התכנון המבוססת על נתוני טומוגרפיה ממוחשבת ) של הלסת מחוסרת השיניים. ניתן למקם שתלים במיקום המיועד עם מדריך כירורגי סטטי או בהדרכת CBCT של קרן קונית ( ) יעילים בשיפור הדיוק CAIS מערכת ניווט דינמית. שני המסלולים הטכנולוגיים העיקריים הללו של ניתוחי שתלים בעזרת מחשב ( של מיקום השתל. במשך עשרות שנים נעשה שימוש בתבניות כירורגיות סטטיות בניתוחי שתלים אשר מגבלותיהן כוללות את ההוצאה הנוספת ומחזור הייצור הנוסף, חסימת הראיה לאזור הניתוח, דרישות גבוהות לפתיחת הפה, וחוסר היכולת להתאים את תכנית הניתוח במהלכו. CBCT טכניקת ניווט דינמית עשויה לבטל את החסרונות האמורים לעיל של מדריך כירורגי סטטי. על המתרפאים לבצע סריקות CBCT ללסתות המתרפא דרך זיווג התמונות המהימנות ב- CBCT עם סמני מתכת רדיואופאקיים. לפני ניתוח, נערך רישום בין ה עם אלה שבפי המתרפאים. במהלך הניתוח מותקנים שתלים בהנחיית מערכת הניווט הדינמית על פי העיצוב הטרום ניתוחי. הדיוק דינמי מספק פרוטוקול עם משך הכנה CAIS מ"מ. 1.3-1.0 הדינמי בלסתות מחוסרות שיניים חלקית הינו CAIS הממוצע של ה מופחת לפני הניתוח ועלויות נמוכות יותר, נראות רבה יותר של אזור הניתוח וחופש גדול יותר של התאמת המקדח במהלך הפעולה. להנחת שתלים מרובים בלסת מחוסרת שיניים. CAIS טכניקות הניווט הדינמיות מספקות אסטרטגיית מטרה מחקר זה היה מיועד להעריך את דיוק מיקום השתל בלסתות מחוסרות שיניים באמצעות טכניקת הניווט הדינמי ולנתח את השפעת חלוקת השתלים על דיוק המיקום. החוקרים כללו במחקר מתרפאים מחוסרי שיניים שטופלו בשתלים באמצעות מערכת ניווט דינמית. ארבעה עד שישה ברגים קטנים . עמדות שתלים CBCT הוחדרו ללסת ללא השיניים, כסמנים עם אלחוש מקומי. לאחר מכן, עברו המתרפאים סריקות באמצעות וירטואליות תוכננו בתוכנת התכנון על בסיס נתוני הטומוגרפיה והוחדרו שתלים בהנחיית מערכת הניווט הדינמית. לאחר הנחת לפני ואחרי הניתוח. CBCT . הסטייה בין עמדות השתל בפועל לבין תכנון נמדדה על ידי השוואת CBCT השתל נלקחו הדמיות שתלים. הסטיות 108 לסתות תחתונות והוחדרו 7- לסתות עליונות ו 13 מתרפאים ללא שיניים עם 13 החוקרים כללו סך הכל מ"מ, בהתאמה. סטיית הזווית 1.15±0.60- מ"מ ו 1.08±0.52 הליניאריות הממוצעות בנקודת הכניסה והאפקס של השתל היו . לא זוהה הבדל משמעותי בסטיות ליניאריות וזוויתיות בין השתלים המקסילרים והמנדיבולרים ואף 2.85±1.20° הממוצעת הייתה לא בין השתלים הקדמיים והאחוריים. מסקנות לדברי החוקרים, מערכת הניווט הדינמית מספקת דיוק גבוה להחדרת השתל בלסתות מחוסרות שיניים, בעוד שחלוקת השתלים הראתה השפעה מועטה על דיוק מיקום השתל.

Wang J, Ge Y, Mühlemann S, et al. The accuracy of dynamic computer assisted implant surgery in fully edentulous jaws: A retrospective case series. Clin Oral Implants Res 2023; 34: 1278-1288

34

Made with FlippingBook Online newsletter creator