עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

!

שני הדבקים שחייבים בכל מרפאה: דבק רזין חזק + צמנט גלאס-יונומר מעולה!

הגלאס יונומר המוביל בעולם! FujiCEM Evolve

צמנט גלאס יונומר מחוזק-רזין, להדבקה פשוטה וחזקה! , עם חיבור כימי לחומר השן • ללא צורך בצריבה וקישור שנמשכת ונמשכת... • הפרשת פלואוריד – מיתדות וכתרים ועד למילואות, • טווח התוויות נרחב לכל סוגי חומרי השחזור ואינו דורש בידוד • סביל ללחות

1 פלוס 3 מבצע

FujiCEM Evolve מזרקים 3 קונים

ומקבלים מזרק נוסף מתנה!

מזרקים: 4 מחיר כולל ל- בלבד! ₪ 830

משלבים צמנטים, ומקבלים מתנה! מבצע מיוחד:

ברכישת שני מבצעי הצמנטים, מקבלים ערכת חומרי מטבע ווש) + (פאטי Flexceed במתנה! ,₪ 195 בשווי

Made with FlippingBook Online newsletter creator