עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.12 הדיוק הצפוי בהחדרה מודרכת של שתלים לדברי מחברי המאמר, תכנון לאחור הינו גישה רווחת ברפואת השיניים של שתלים, העוסקת בתכנון התותבת כגורם הקובע במיקומם של שתלים דנטליים. עם זאת, הנחת שתלים מדויקת ביותר הינה הכרחית להשגת המטרות שהיו לפני הניתוח. השיטה הנפוצה של "היד החופשית" מספקת תוצאות פחות צפויות במונחים של נזק איאטרוגני, סיבוכים אסתטיים ותרגול ביומכני להפחתת טעויות אלו, והיא סללה את הדרך לפיתוח רפואת השיניים הדיגיטלית. ההתקדמות ברפואת השיניים הדיגיטלית מאפשרת רישום של נתוני הדמיה תלת ממדיים, רישומים דיגיטליים וסריקות פנים, ובכך מסייעת בתכנון וירטואלי של תותבות על גבי שתלים. מטרת ) הינה לשחזר למעשה את עמדות ההשתלה המתוכננות במהלך הניתוח. בניתוחי שתלים סטטיים CAIS ניתוח שתלים בעזרת מחשב ( ) משתמשים בתבניות כירורגיות על מנת להנחות את המכשירים הכירורגיים במהלך התקנת השתל, אולם sCAIS בעזרת מחשב ( דינמי קונבנציונלי CAIS השימוש בהם מוגבל במתרפאים עם אזורים של פתיחת פה מופחתת, במיוחד באזור השיניים הטוחנות. ב- ) עוקבים בזמן אמת אחר מיקום המתרפא והמקדחים מוצגים על מסך מחשב יחד עם תכנית הניתוח, ובכך מאפשרים למנתח dCAIS ( להתאים את נתיב הקידוח המקורי במידת הצורך. מבטל את הצורך בתבניות ניתוחיות ומתאים יותר למתרפאים עם פתיחת פה מוגבלת. עם זאת, המנתח חייב לעבור לסירוגין dCAIS בין אתר הניתוח לבין המוניטור, מה שעלול לגרום לסיבוכים איאטרוגניים אפשריים. לאחרונה, הוצעו גישות מתקדמות המשתמשות קונבנציונלי. ניתוח שתלים בעזרת מחשב dCAIS ו- sCAIS בזרועות רובוטיות להחדרת שתלים על מנת להתמודד עם החסרונות של ) מעלה תכנית טרום ניתוחית על אתר הניתוח באמצעות תצוגת רשתית וירטואלית, ובכך מאפשר AR מבוסס מציאות רבודה ( למפעיל שליטה חזותית מלאה. לדברי המחברים, קיימים מחקרים אשר התמקדו באמינות שיטת "היד החופשית" בדיוק של שיטות CAIS יקרות ובסטטוס הנוכחי של פיתוח גישות חדשניות, אך עד כה לא נערכה מטה-אנליזה על מנת להעריך את הדיוק של CAIS רובוטי, ולא בוצעה סינתזה הכוללת את הספקטרום המלא של שיטות התקנת השתלים. מטרה הזמינות כיום בתנאי מעבדה, ולחקור באם לטכניקות החדשות CAIS המחקר הנוכחי נועד לקבוע את הדיוק הצפוי של שיטות ה יש פוטנציאל להשיג דיוק מיקום שתלים מקובל קלינית, בהתבסס על תוצאות מחקרים פרה-קליניים המנחים את בחירתם. במחקר נכללו מחקרי מעבדה שהשוו את עמדת השתל לאחר הניתוח עם התוכנית הטרום ניתוחית. הסיכון להטיה הוערך באמצעות הכלי MEDLINE באמצעות שלושת מאגרי המידע 2023 באפריל 18- להערכת איכות למחקרי מבחנה. המחברים ערכו חיפוש שיטתי ב 5,894 . במהלך החיפוש לא הוחלו כל מסננים או הגבלות. סך של Cochrane Central Register ו- PubMed ,( EMBASE (באמצעות רובוטי וסטטי CAIS מחקרים נכללו בעקבות החיפוש למחקר. התוצאות המדויקות והמקובלות ביותר מבחינה קלינית היו למערכות ונמצא כי מבין הקבוצות של מערכת זו, הנחת שתלים sCAIS ). נערכה חלוקה נוספת בהתאם לרמת ההנחיה של מערכות sCAIS ( ) היו תוצאות מקובלות מבחינה קלינית AR מבוססת מציאות רבודה ( CAIS מונחית מלאה הייתה בעלת הדיוק הרב ביותר. למערכת דינמית הדגימה תוצאות מקובלות מבחינה קלינית, למעט סטייה CAIS עבור כל התוצאות, למעט סטייה גלובלית אפיקלית. מערכת אפיקלית אופקית. מיקום שתל ב"יד חופשית" היה קשור למספר הגדול ביותר של טעויות. מסקנות ביד חופשית הדגימה את sCAIS בהנחיה מלאה הדגימה את התוצאות הצפויות ביותר, בעוד ש- sCAIS לדברי החוקרים, מערכת ורובוט עשוי להוות חלופה מבטיחה. AR מבוסס CAIS הדיוק הנמוך ביותר.

Takács A, Hardi E, Cavalcante GBN, et al. Advancing accuracy in guided implant placement: A comprehensive meta-analysis. Meta- analysis evaluation of the accuracy of available implant placement methods. J Dent 2023. doi: 10.1016/j. jdent.2023.104748

42

Made with FlippingBook Online newsletter creator