עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.15 הסרה סלקטיבית של דנטין רך לעומת פולפוטומי מלא לטיפול בנגעי עששת פרוקסימליים עמוקים לדברי מחברי המאמר, ההגדרה הרדיוגרפית של נגעי עששת עמוקים כוללת ערוב של השליש הפנימי של מוך השן או רבע מהדנטין או עם סיכון קליני לחשיפה של מוך השן. שיניים עם נגעים של עששת עמוקה עם דלקת מוך הפיכה מקבלים לעיתים קרובות מודלים שונים של טיפול, כגון טיפול בלתי ישיר של מוך השן, כיסוי ישיר של מוך השן, פולפוטומי וטיפול שורש. לדבריהם, טיפול ), המהווה דרך טיפול בנגעי עששת עמוקים בשיניים נשירות וקבועות. SRSD מומלץ מאוד הינו הסרה סלקטיבית של הדנטין הרך ( מוסר הדנטין העששתי ההיקפי עד לדנטין קשה, בעוד שדנטין רך נותר רק על ההיבט של מוך השן של החלל. SRSD בטכניקת ה השיקום הקבוע מבודד לחלוטין את החיידקים מסביבת הפה, כך שללא יכולת לתזונה, החיידקים הופכים בלתי פעילים ואינם מאיימים עוד על בריאות מוך השן. ניתן לייחס את ההעדפה של רופאי השיניים הכלליים לבצע טיפול פולשני בשיניים עם נגעי וחוסר זמינות של בדיקות אבחון לא פולשני להערכת המצב הדלקתי של SRSD עששת עמוקה לחוסר המודעות לגבי הקונספט של מוך השן. פולפוטומי הינו הליך זעיר פולשני אך שמרני, המאפשר הערכה ישירה של המצב הדלקתי של מוך השן ושומר על המרכיב השורשי של רקמת המוך, המאפשר טיפול מוצלח בנגעי עששת עמוקים עם תסמינים של דלקת הפיכה או בלתי הפיכה של מוך לטיפול בנגעי עששת עמוקים SRSD ) תהיה נחותה מ- FP השן. השערת המחקר הייתה, שהגישה הפולשנית של פולפוטומי מלא ( בשיניים עם דלקת הפיכה של מוך השן. מטרה ) לטיפול בשיניים טוחנות בלסת EP ) ואסטרטגיה זעיר פולשנית ( SRSD המחקר הנוכחי בא להשוות שיטה אולטרה-שמרנית ( התחתונה עם סימפטומים של דלקת מוך שן הפיכה שיש להם נגעי עששת פרוקסימליים מתקדמים. המטרה העיקרית של המחקר , לניהול נגעי עששת פרוקסימליים עמוקים בשיניים SRSD יש תוצאות קליניות לא נחותות בהשוואה ל- FP נועדה לקבוע אם ל- שיניים טוחנות בלסת 60 , בהם שימשו למחקר 35-16 עם דלקת הפיכה של מוך השן. במחקר השתתפו מתרפאים בריאים בגילאים התחתונה שאובחנו כסובלים מנגעי עששת פרוקסימלית עם דלקת מוך הפיכה. על מנת לקבוע את עומק נגעי העששת השתמשו החוקרים בבדיקה חזותית, במישוש ובצילומי רנטגן מסוג נשך, ובנוסף השתמשו בהמלצות האיגוד האנדודונטי האמריקאי לשם ( בה הדנטין הרך נשמר על n =30) SRSD ) קבוצת 1 : אבחון מצב מוך השן. השיניים הוקצו באופן אקראי לשתי קבוצות מחקר ההיבט של מוך השן. מעל הדנטין העששתי הרך שנותר הונחה שכבת צמנט סידן הידרוקסיד קשיח ושרף על בסיס יונומר זכוכית; ( בהן נעשתה הסרה מלאה של העששת ולאחר מכן הונח אגרגט מינרל טריאוקסיד. השיניים בשתי הקבוצות n =30) FP ) קבוצת 2 ופולפוטומי, רק שיניים SRSD עברו שיחזור באמצעות שרף מרוכב. בהתאם לקריטריונים המבוססים להערכת התוצאות של חודשים. לפי הניתוח, שיעורי 12 אסימפטומטיות ללא עדויות רדיולוגיות לתהליכים פרי-אפיקליים נחשבו למוצלחים במעקב של אחוז. 1 אחוזים בהתאמה. ההבדל בפועל בין שני הטיפולים היה 95.65- אחוזים ו 95.45 עמדו על FP והטיפול ב- SRSD ההצלחה של מסקנות אחוזים) 95 > ) הינם בעלי שיעור הצלחה טוב ( FP ו- SRSD לדעת מחברי המאמר, הנתונים מצביעים על כך ששני הטיפולים ( בשימוש לטיפול בשיניים טוחנות קבועות של הלסת התחתונה עם נגע עששת פרוקסימלית עמוק ודלקת מוך השן הפיכה. מכיוון במקרים הללו. FP הינו הליך בלתי פולשני, לדעתם יש להעדיף אותו על פני SRSD ש-

Rechithra R, Wania W, Sharma S, et al. Selective removal to soft dentine versus full pulpotomy for

management of proximal deep carious lesions: A randomized controlled non-inferiority trial. Caries Res 2023; 57: 536-545

50

Made with FlippingBook Online newsletter creator