עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.20

נגד עששת D אפקט מגן מסוים של ויטמין בקרב ילדים ונוער בארצות הברית

7- dehydrocholesterol הינו נגזרת סטרואיד והורמון מסיס בשומן, אשר יכול להיווצר על ידי הקרנה של D לדברי מחברי המאמר, ויטמין בתזונה מתקבל בעיקר ממזונות D מתחת לעור או מיוצר מארגוסטרולים בצמחים או שמרים המוקרנים באור אולטרה סגול. ויטמין D דיהידרוקסי ויטמין 1,25 ,25( OH ) D מהחי כגון דגי ים, חלמון ביצה, שמנת, פטריות וכן הלאה. הוא מומר בכבד ובכליות ל- ( על מנת להפוך לחומר פעיל ביולוגית אשר ממלא תפקיד מפתח ביצירת רקמה קשה, חיונית לגוף האדם לספיגת 1,25( OH )2 D ) יכול להפחית את רמות המינרלים כגון סידן וזרחן בדם, הממלאים תפקיד חיוני D סידן תזונתי ממערכת המעיים. מחסור בוויטמין בהיווצרות והתפתחות של העצם והשיניים. קיימת מחלוקת בשאלה אם מחסור זה עלול להגביר את שכיחות העששת ומחקרים סובלים ככל D רבים בוחנים את מערכת היחסים הזו והמסקנות אינן היו עקביות. חולים עם מחסור תורשתי במטבוליזם של ויטמין הנראה מהיפופלזיה של הזגוגית אשר מובילה לעששת. היפופלזיה של הזגוגית מתפתחת על ידי הפרעה בהיווצרות ובמינרליזציה של המטריצה של השן. פגמים בהיווצרות המטריצה של הזגוגית ומינרליזציה לקויה מובילים לעתים קרובות להיווצרות פגמים נקודתיים על פני השטח של השן, המספקים תנאים נוחים להידבקות והתיישבות של רובד חיידקי עששת פתוגניים על פני אזורים אלו בשן ומגבירים את הרגישות לעששת. יתר על כן, תוספת במינון גבוה במהלך ההיריון נקשרה לסיכון נמוך יותר של פגמים בזגוגית אצל הרך הנולד. D של ויטמין גם מגן מפני עששת באמצעות ויסות חיסוני, על ידי הגברת מיגור החיידקים באמצעות פפטידים אנטי-מיקרוביאליים D ויטמין לבין התרחשות של עששת שיניים בילדים וברובם נמצא כי קיום רמה מספקת D ). מחקרים רבים דיווחו על קשר בין ויטמין AMPs ( טרום לידה ובתינוקות יעיל למניעת פגמי זגוגית D קשור בסיכון נמוך יותר לעששת. בנוסף מתן של תוספי ויטמין D של ויטמין בילדים. מטרה שנים בארצות 19-5 בסרום בגילאי 25( OH ) D המחקר הנוכחי נערך על מנת לחקור את הקשר בין עששת השיניים לבין רמות ), בכוונה לספק בסיס NHANES הברית, תוך שימוש בנתונים העדכניים ביותר של הסקר הלאומי לבחינת הבריאות והתזונה ( תיאורטי למדיניות בריאות הציבור לפיתוח וקידום הבריאות ובמיוחד לשם הנחייה להתערבויות רציונליות בילדים ונוער. החוקרים נבדקים שסיימו את 8896 . בסך הכל נרשמו לצורך המחקר 2018-2011 שבוצע בשנים NHANES אספו נתונים ממערך הנתונים של בנסיוב נקבעה על ידי ספקטרומטריה של מסה בכרומטוגרפיה נוזלית. 25( OH ) D הבחינה. רמת נבדקו כל השיניים ונערכה הערכה של מצב העששת על ידי רופאי שיניים מורשים. הניתוחים הסטטיסטיים כללו בדיקות צ'י ריבוע דגימות מורכבות, ניתוח שונות וניתוחי רגרסיה לוגיסטית. נמצא קשר לא ליניארי בין עששת השיניים לבין הגיל של הנוער. ויטמין ננומול/ליטר 10 ננומול/ליטר. התגלה קשר מינון-אפקט בו עלייה של 60 הראה אפקט הגנה יציב יחסית כאשר הריכוז עלה על D אחוזים לסיכוי לגילוי עששת. 10- בסרום היו קשורים לירידה ב 25( OH ) D בריכוזי מסקנות עשויה להוות גורם מגן בפני מחלת העששת. D לדעת המחברים, הממצאים העלו שכמות מספקת של ויטמין

Pu R, Fu M, Li N, Jiang Z. A certain protective effect of vitamin D against dental caries in US children and youth: A cross-sectional study.

J Pub Health Dent 2023; 83: 231-238

60

Made with FlippingBook Online newsletter creator