עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.21 אורך חיים קליני של שחזורים ישירים

של שרף מרוכב לאחר החלפת סתימות אמלגם

אחוזים מההליכים הקליניים הדנטליים מורכבים מהחלפת שחזורים ישנים, העשויים בעיקר מאמלגם 45-40 , לדברי מחברי המאמר אחוזים). שחזורי אמלגם מסתמכים על אחיזה מאקרו מכנית, הדורשת לעיתים קרובות הקרבה ניכרת של מבנה שן בריא. 63-59( נגעי עששת משנית ושברים במתכת הם סיבות נפוצות להחלפת סתימות אמלגם. כאשר נדרשים להחלפת שחזור אמלגם, לרוב הפעולה מלווה בהרחבה נוספת של ההכנה הנעשית בחומר השן. לחללים נרחבים יש רוחב בוקו/לינגואלי ו/או תלוליות חסרות כמאפיינים קליניים, וקיימות אפשרויות טיפול שיקום שונות, ביניהן ניתן להצביע על שחזורים עקיפים (קרמיים או משרף מרוכב) או ישירים (משרף מרוכב). שיקום חללים נרחבים עם שרף מרוכב באופן ישיר דורש כישורים מתקדמים מהרופא המטפל על מנת לשחזר את המורפולוגיה והתפקוד ולשמור על האיטום השולי. סקירות שיטתיות ומטה-אנליזות אחרונות על ביצועים קליניים הראו תוצאות טובות לטווח ארוך עבור שחזורים ישירים ועקיפים של שרף מרוכב, והציגו יחסי סיכון דומים לכישלון. מחקרים שנים 22- ל 4.6 אחוז לאחר מעקב שנע בין 4.9- אחוז ל 1.5 ) ממוצעים בין AFR ' s מבוססי קליניקה דיווחו על שיעורי כשלון שנתיים ( ושחזורים מרוכבים ישירים עם יותר משטחים מעורבים היו בעלי סיכון מוגבר לכישלון. בכמה מחקרים מבוססי קליניקה, דווח על שיעור הישרדות נמוך יותר עבור שחזורים גדולים יותר, אולם קיימות עדויות לכך ששיעורי ההישרדות אינם שונים בהקשר לגודל של שחזורים in vivo השחזור, מצב המוביל ליישום שחזורים ישירים משרף מרוכב בחללים נרחבים יותר. יש רק מעט מחקרים שנים, לכן לדעת המחברים יש צורך במחקרים קליניים של 3.5 מרוכבים ישירים נרחבים, רובם עם תקופת הערכה קצרה יחסית עד הישרדותם של שחזורים מרוכבים ישירים נרחבים עם תקופות תצפית ארוכות. מטרה מחקר רטרוספקטיבי זה נערך על מנת לקבוע את ההישרדות של שחזורים ישירים נרחבים משרף מרוכב לאחר החלפת אמלגם שנים ולזהות גורמים מקלים כלשהם. 15 בשיניים טוחנות ובמלתעות חיות שנעשו במחקר פרוספקטיבי לאחר תקופה ממוצעת של מתרפאים של 88- שחזורים ישירים נרחבים ב 117 , סך של 2013 לספטמבר 2007 החוקרים ביצעו במרפאת שיניים כללית בין ינואר תלוליות משרף מרוכב, אשר נועדו להחלפת שחזורי אמלגם קיימים. חיות השיניים, היעדר תלוליות אחת לפחות במלתעות, ולפחות שנים, 17 שתי תלוליות בשיניים טוחנות היוו קריטריון להכללה. נערך מעקב ארוך טווח של השחזורים שהוערכו מחדש לאחר עד אחוזים) היו 90.6( שחזורים 117 מתוך 106- אחוזים) ו 92.1( מתרפאים 88 מתוך 81 . תוך שימוש בקריטריוני ההערכה המקוריים חודשים ושיעור ההישרדות המצטבר 163.4 אחוזים לאחר זמן תצפית ממוצע של 62.0 זמינים למעקב. שיעור ההצלחה המצטבר היה חודשים. למספר התלוליות שהוחלפו במלתעות הייתה השפעה מובהקת 179.1 אחוזים לאחר זמן תצפית ממוצע של 74.7 היה אחוזים יותר 297 סטטיסטית על ההצלחה ושיעור ההישרדות של השחזורים. במלתעות עם שתי תלוליות שהוחלפו היה סיכוי של להיכשל בהשוואה למלתעות שבהן הוחלפה תלוליות אחד. מסקנות לדברי המחברים, שחזורים ישירים של שרף מרוכב שהוצבו לאחר החלפת אמלגם הראו הישרדות טובה לאחר תקופת תצפית שנים. במלתעות הייתה למספר התלוליות המעורבות השפעה מובהקת סטטיסטית על אורך החיים של השחזורים. 15 ממוצעת של לדעתם, עם יכולת ההישרדות הטובה ושיעורי הכישלון השנתי הנמוכים, שחזורים מרוכבים של שרף ישירים מהווים טיפול מתאים לתיקון פגמים נרחבים בשיניים אחוריות המערבות מספר תלוליות ומשטחים, בתנאי שהם ממוקמים על ידי רופא שיניים בעל ניסיון רב ומיומן בתחום של טיפול באמצעות חומרים מרוכבים ישירים.

Hofsteenge JW, Scholtanus JD, Özcan M, et al. Clinical longevity of extensive direct resin composite restorations after amalgam replacement with a mean follow- up of 15 years. J Dent 2023. doi: 10.1016/j. jdent.2023.104409

62

Made with FlippingBook Online newsletter creator