עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.22 הישרדות שיניים שטופלו באמצעות מבנה: מקרים 1000- מחקר רטרוספקטיבי של יותר מ שנים 18 עם תצפית של עד ) אינו נדרש PC מחברי המאמר מציינים כי בשל ההתקדמות של טכניקות ההדבקה ברפואת השיניים, השימוש במבנים עם ברגים ( לכל השיניים עם אובדן מבנה שן הכותרת, אך הינו עדיין הכרחי במקרים בהם קיימים פגמים נרחבים. בעשורים קודמים הייתה מייצבת את השן ולכן מגדילה את הסתברות ההישרדות של שיניים PC הדיעה הרווחת בספרות הדנטלית המדעית, כי החדרת שטופלו באופן אנדודונטי. דיעה זו הופרכה בשנים שלאחר מכן על ידי מחקרים רבים, בהבנה שהצורך בהכנת החלל מחליש את רק כאשר מבנה השן הנותר אינו מאפשר משטח PC מבנה השיניים, מצב המעלה את הסיכון לשברים בשורש. לכן נטען שיש להתקין הדבקה מספק עבור סתימה זאת, מכיוון שלא קיימת עדות על השפעה חיובית של הנחת מבנה לשרידות של שחזורים עקיפים או כלומר שהזמן עד להעלמות הצמנט תואר כ'הצלחה' והזמן עד לעקירת ,PC ישירים. החוקרים הבחינו בין 'הצלחה' ו'הישרדות' של נקרא 'הישרדות'. סיבה נוספת לכשל אשר אינו קשור לאובדן שיניים הוא שבר המבנה, ובמיוחד בטיפול עם PC השן או חידוש ה מבנים טרומיים מחוזקים בסיבים, אותם ניתן לתקן בקלות לאחר שבר ואין צורך לעקור את השן. המחברים מסכמים כי בנתונים המתמקדים בהישרדות עד לעקירה הכרחית. PC שפורסמו בעבר חסרים מחקרים ארוכי טווח מובנים היטב של שיניים שטופלו ב מטרה המחקר הרטרוספקטיבי הנוכחי נערך על מנת לברר את זמן ההישרדות ואת הפרמטרים המשפיעים על ההישרדות של שיניים שנים. 18 מקרים על פני תקופות תצפית של 1000- עד לעקירתן ביותר מ PC משוחזרות באמצעות ) ויכלו להיכלל במחקר. תיקי 2022-2004( מבנים בתקופת התצפית 1053 מתרפאים אשר טופלו באמצעות 735 במחקר השתתפו המתרפאים נותחו בהתאם לפרמטרים הבאים: סוג השחזור המשקם, המיקום, סוג השן, חומר ההדבקה, חומר המבנה והבורג, תאחיזת העצם והמטפל. ההחלטה באם לבצע טיפול באמצעות מבנה יצוק או מבנה טרומי מחוזק בסיבים עם השלמה של הכותרת בבניה של חומר מרוכב שמותאם במרפאה נערכה בהתאם לגודל הפגם ושארית קירות החלל. הסתברות ההישרדות הוערכה באמצעות ניתוח קפלן-מאייר. רגרסיה של קוקס שימשה להערכת השפעות רב-גורמיות אפשריות. זמן ההישרדות הממוצע הכולל שנים. הסיבה השכיחה ביותר לעקירה במחקר זה היה שבר של שורש 11.74 היה PC עד לעקירה הכרחית של שן ששוחזרה באמצעות ) הנשענת על כתר במהלך חמש השנים הראשונות. השפעה משמעותית על RPDs שן עם שחזור של תותבת חלקית ניתנת להסרה ( זמן ההישרדות של שיניים משוחזרות עם מבנה הייתה לסוג השיקום הכתרתי, תאחיזת העצם, גיל המתרפא והחומר ממנו עשויים המבנה והבורג. מסקנות לדברי המחברים, יש להימנע משימוש במבנים בשיניים ששוחזרו בכתר המשמשות כתומכות לתותבת חלקית הניתנת להסרה.

Vogler JAH, Stummer AL, Walther KA, et al. Survival of teeth treated with post and core - A retrospective study of more than 1000 cases with observation periods up to 18 years. J Dent 2023. doi: 10.1016/j. jdent.2023.104723

64

Made with FlippingBook Online newsletter creator