עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

שנות 10 מעכשיו עם אחריות באבידור! המדחסים הטובים בעולם לרפואת שיניים EKOM מתוצרת חברת

כולל מנוע תוצרת סימנס - גרמניה

כ"ס. בהתאם לתנאי האחריות 2- ו 1 * לדגם

www.avidor.co.il 1700-55-75-77

info@avidor.co.il

Made with FlippingBook Online newsletter creator