עדכן רפואת שיניים - גיליון 188 נובמבר-דצמבר Israel Dental Update no.188 November-December 2023

.23 זיהוי אופטי בזמן אמת של זיהום אנדודנטי באמצעות אוטופלורסנט חיידקי לפי מחברי המאמר, זיהום אנדודונטי בשורש השן נגרם על ידי חיידקים אנאירוביים מוחלטים ופקולטטיביים ששורדים בסביבה בה חסרים חומרי הזנה. לפני השלמת הטיפול האנדודונטי יש לחסל חיידקים אלו הנמצאים בתעלת השורש, שכן זיהום מתמשך עקב ). לפיכך על רופאי השיניים לזהות ולמגר RCT שאריות של חיידקים פתוגניים הוא אחד הגורמים העיקריים לכשל בטיפולי שורש ( זיהומי שורש קיימים מראש ולקבוע נקודות קצה מתאימות להכנה הכימו-מכנית, שכן שיעור ההצלחה של טיפולי שורש עולה אם הליכים אלה מבוצעים כהלכה. בשיטות הקליניות הנוכחיות לאיתור חיידקי תעלת השורש משתמשים באמצעי הערכה סובייקטיביים, כגון צבע או ריח של התפליט על מחטי נייר במהלך הטיפול. עם זאת, לשיטות קונבנציונליות אלו יש אמינות נמוכה וקשה לקבוע את נקודת הסיום של הטיפול הביומכני מכיוון שהיא תלויה אך ורק בשיקול הדעת הסובייקטיבי של הרופא. שיטה עדכנית מבוססת בשימוש בפלורסנט לצד כיסא דקות. כמה גישות של קרינת לייזר 5 הטיפולים משתמשת בצבעי פלורסנט לזיהוי חיידקים חיים אך עדיין דורשת זמן דגירה של פלורסנטי למדידת מטבוליטים של חיידקים הראו פוטנציאל להערכה בזמן אמת של זיהום אנדודנטי, אך דורשות שימוש במחטים גמישות מיוחדות לגישה קלה יותר לתעלת השורש. להערכת הדמיה בזמן אמת יש יתרון בקבלת נתונים בזמן הטיפול לאיתור ואבחון מצב המחלה וכימות מיידי כערך מספרי. לדברי המחברים, חיוני לפתח שיטה מהירה ואמינה לאיתור זיהום אנדודנטי על ידי הערכת הפתוגניות של חיידקים אנדודונטיים וצמצום שלבים קליניים נוספים המאפשרים לרופאים לבצע טיפול שורש במהירות ובאופן אובייקטיבי ולזרז קיום של תוצאות חיוביות. חיידקי פה פעילים הקשורים לשינוי הדיסביוטי בהרכב הביופילם בחלל הפה מתוצרי הלוואי RF ) הקשור לבגרות של רובד השיניים לפתוגניות ולסיכון למחלות הפה. מקור ה- RF מייצרים אוטו-פלורסנט אדום ( המטבוליים של החיידקים ורמות גבוהות של פורפירינים פלורסנטיים אנדוגנים נטולי מתכות מסונתזות בעיקר על ידי חיידקים חזק בקהילת חיידקים אנאירוביים של RF שמתיישבים מאוחרים של הרובד, כגון אנאירובים. כתוצאה מכך, ניתן לקשר קיום של רובד בוגר עם תעלות שורש נגועות ודלקת חניכיים פריאפיקלית. קהילת החיידקים במוך השן הנמקי נשלטת לעיתים קרובות על . לכן, הערכת התוצרים החיידקיים של קהילות מיקרוביאליות Prevotella ו- Fusobacterium , Porphyromonas , Bacteroides ידי זנים של הקשורות לזיהומים אנדודונטים תהיה טכניקה שימושית להערכה אופטית של הפתוגניות המוגברת של זיהומי שורש. בהתבסס על עקרונות אלו, פותחו מכשירים אופטיים לאיתור הפתוגניות של הביופילם הנמצאים כיום בשימוש לאבחון מחלות פה. פלורסנט ) הינה טכנולוגיה אופטית המשתמשת בהקרנת אור כחול על מנת לגרום לקרינה אוטונומית של חיידקים. היא מספקת QLF כמותי ( תמונה משופרת באמצעות מסנן מיוחד ומאפשרת לבודק לצפות מייד בתגובת הפלורסנט ולהשיג את התוצאות כערך מספרי. ניתן להעריך את התפליט של תעלת השורש שנאסף על מחטי הנייר המשמשים במהלך טיפול השורש ללא צורך בכל ציוד נוסף או התקנים מיוחדים. ניתן גם להעריך באופן אובייקטיבי וכמותי זיהום בתעלת השורש על ידי הדמיה והערכת המצב הדיסביוטי של . RF קהילת החיידקים בתעלת השורש באמצעות צפייה ב מטרה המחקר הנוכחי נערך על מנת לאשר באם אוטו-פלורסנט חיידקי אדום יכול להעריך באופן אובייקטיבי את מצב הזיהום האנדודונטי של תפליטים שהוערכו באמצעות טכנולוגיית RF שזוהה מתפליט תעלות השורש, וכן להשוות את מאפייני ה- RF על ידי הערכת ה- עם מידת הזיהום המוערכת באמצעות שיטות בדיקה אורגנולפטיות קונבנציונליות ולזהות את המאפיינים המיקרוביאליים של QLF . החוקרים השתמשו במהלך ביצוע של טיפולי שורש במחטי נייר אנדודונטיים לאיסוף תפליט rRNA 16 S באמצעות רצף RF דגימות על RF מתוך תעלת השורש באמצעות בדיקות אורגנולפטיות קונבנציונליות על מנת להעריך את חומרת הזיהום בתעלת השורש. והשטח של מחטי הנייר כומתו, והמתאמים שלהם עם RF מחטי הנייר הוערך באמצעות טכנולוגיית פלורסנטיה כמותית. עוצמת ה- הושווה לדגימות RF חומרת הזיהום הוערכו באמצעות הציונים האורגנולפטיים שלהם. הרכב המיקרוביום האורלי של דגימות ה- אחוזים בקבוצות ללא זיהום ועם מצבי זיהום קשה בהתאמה. עוצמת 98 > היה אפס ו- RF פלורסנט שאינן אדומות. שיעור זיהוי ה- והשטח עלו באופן משמעותי עם חומרת הזיהום והראו מתאמים חזקים עם הציונים האורגנולפטיים. הדיוק האבחוני לזיהוי RF ה- היה נמוך RF היה טוב עד מצוין ועלה עם חומרת הזיהום. המגוון המיקרוביאלי של דגימות ה- RF זיהום בשורש באמצעות עוצמת היו דומיננטיים יותר Porphyromonas ו- Prevotella . חיידקים אנאירוביים גרם שליליים כגון RF משמעותית מזה של הדגימות שללא . RF בדגימות ה-

66

Made with FlippingBook Online newsletter creator