עדכן רפואת שיניים - גיליון 190 מרץ-אפריל Israel Dental Update no.190 March-April 2024

WaterLase משפחת הרקמות סוגי לכל , ביולייז של הדגל מכשירי

Smily Inicio HC

, עוצמתי . המתקדמת Er,Cr:YSGG בטכנולוגיית לייזר - ביולייז של הדגל מכשיר . הרקמות סוגי בכל לטיפול ואמין חזק 80- מ למעלה של ביצוע ומאפשר , נוספת לרמה אותך מעלה WaterLase iPlus מכשיר , פריודונטליים טיפולים , עצם עיצוב , קשה ורקמה רכה ברקמה , שונות פרוצדורות פריודונטיטיס לטיפולי ייעודיות זרועות כולל . ועוד אנדודונטליים טיפולים . הפנים של אסתטיקה לטיפולי ייחודית זרוע של חיבור ומאפשר , ופריאימפלניטיס

רוכשים מתקדם לייזר מכשיר Waterlase iPlus BioLase מבית

Laser Mastership תכנית

מציעה , אוסטריה , בוינה Sigmund Freud אוניברסיטת עם בשיתוף , ייחודית ל " בינ לימודים תכנית . שיניים ברפואת בלייזר השימוש של יישומית - והקלינית המדעית לחזית להתקדם לך ברפואת תחומים במגוון , מתקדמים לייזר מכשירי במגוון בלייזר השימוש של יישום כולל הקורס . אנדודונטיה , ומשמרת משקמת שיניים רפואת , פריודונטיה , כירורגיה – שיניים שיעורים ובנוסף , ובאוסטריה אביב - בתל שיתקיימו , ימים 3- ו 4 בני מודולים 3 כוללת התכנית . האינטרנט ברשת שיתקיימו אונליין ודיונים ומעשיים תיאורטיים . קליני ותרגול התיאורטי בידע העמקה מאפשר וכך , שנה פני על מתפרס הקורס Dr. Dimitris Strakas : אקדמי מנהל 11.7.24 : פתיחה תאריך

ומקבלים בקורס השתתפות

בשיתוף Laser Master תעודה לימודי Sigmund Freud אוניברסיטת בין פעולה בישראל IDS ומרכז אוסטריה , בוינה ₪ 27,000 בשווי

! מתנה

( רחלה ) 054-4847484 : לפרטים

Made with FlippingBook Annual report maker