PLUS - מגזין הוועד למלחמה באיידס לבריאות וחברה - גיליון 15 דצמבר 2022

זוג מעורב סטטוס או בהורות יחידנית כאשר הגבר או האישה HIV הטרנסג'נדרית חיים עם כאמור, קיימים מקרים בהם העומס הנגיפי נמצא מתחת לסף המדידה (אנדיטקטבל) בדם אך עדיין מדיד בנוזל הזרע. טיפול הפוריות מתבצע תוך שימוש בטכניקות המפרידות בין תאי הזרע לבין נוזל הזרע בו עלולים להימצא למדידת העומס PCR תאים הנושאים את הנגיף, ובהמשך מתבצעת בדיקת הנגיפי בדגימת הזרע המטופלת. הכנת דגימת הזרע תבוצע במרכזים הרפואיים רמב"ם והדסה עין כרם בתנאים הבאים: באופן קבוע ועוברים ART . הגבר או האישה הטרנסג'נדרית מטופלים ב- 1 מעקב רפואי מסודר במרפאה ייעודית. . העומס הנגיפי בדם הינו מתחת לסף הגילוי של הבדיקה בשתי בדיקות 2 עוקבות בהפרש של חודש לפחות. תבוצע בכל דגימת זרע שתינתן, ללא קשר לתוצאות העומס PCR . בדיקת 3 הנגיפי בדגימות הקודמות. , ניתן PCR בבדיקת HIV את דגימת הזרע שהוכנה ונמצאה שלילית לנוכחות לשמר בהקפאה ו/או להשתמש להזרעה תוך רחמית או ל הפרייה חוץ גופית במהלך HIV בכל מרפאה. יש להמשיך ולבדוק את הפרטנר.ית לגבי הדבקה ב הטיפול וכן במהלך ההיריון. - בהורות יחידנית ניתן להשתמש בזרע המטופל לצרכי הפרייה עם ביצית מתורמת ביציות ולבצע החזרה של העוברים לרחם של אם פונדקאית. זוג מעורב סטטוס או בהורות יחידנית כאשר האישה או הגבר HIV הטרנסג'נדר חיים עם באופן קבוע ולהם עומס ART . האישה או הגבר הטרנסג'נדר מקבלים טיפול 1 נגיפי בדם מתחת לסף הגילוי. . ניתן לעבור טיפולי פריון בהזרעה תוך רחמית בכל מרפאת פוריות. 2 . לטיפולי הפרייה חוץ גופית יש לפנות ליחידה ייעודית במרכז הרפואי 3 רמב"ם. . במקרים בהם לא ניתן להגיע למצב של עומס נגיפי בדם מתחת לסף 4 הגילוי יש לקיים דיון פרטני על ידי צוות ביחידת הפריון המשלב מומחי פריון . HIV ומומחים בתחום ה- - בהורות יחידנית ניתן להשתמש בתרומת זרע טיפול פוריות בזוגות עם סטטוס זהה ולהדגים עומס נגיפי אנדיטקטבל. ART . על שני בני הזוג להיות מטופלים ב- 1 . טיפולי פריון בהזרעות ייעשו לאחר הכנת הזרע במעבדה ייעודית (ראו 2 פירוט לעיל). . הפרייה חוץ גופית בזוגות אלו תעשה ביחידה ייעודית (ראו פירוט לעיל). 3 "ילדים זה שמחה, ילדים זה ברכה", אבל עם כל ההתקדמות הרפואית שחלה והפכה הבאת ילד בריא לעולם לאפשרית, הדרך לשם עלולה להיות מאתגרת כבכל הריון. לכן, בעת תכנון הקמת המשפחה אל תהססו לבקש עזרה ממומחים . HIV או ארגונים התומכים בא.נשים החיים עם

HIV טיפולי פוריות לא.נשים החיים עם

PLUS

11

ד"ר שימי ברדה הוא מנהל המעבדה לפריון הגבר ובנק הזרע במכון לפריון, בית חולים ליס, איכילוב

Made with FlippingBook Online newsletter creator