PLUS - מגזין הוועד למלחמה באיידס לבריאות וחברה - גיליון 15 דצמבר 2022

ועולם הביטוחים HIV החיים עם

צו ות הו ועד

שנה, בשורה שמשמעותה הייתה מוות 40- השתנו מהקצה לקצה מאז האבחנה הראשונה לפני יותר מ HIV החיים עם ומטופל מגיע במהרה לסטטוס אנדיטקטבל המאפשר חיים מלאים HIV כמעט ודאי, ועד המצב כיום בו אדם שחי עם ובריאים ללא שום מגבלה. יחד עם זאת, לצערנו בפער עצום מההתקדמות הרפואית, עולם הביטוחים נותר במידה רבה מאחור. לכאורה עדיף לחברות הביטוח להשקיע באנשים בריאים מבלי לקחת סיכונים גדולים מדי, אולם הצורך שלנו בביטוחים (מתוך הבנה שחיים שלמים לפנינו) מציב בפניהם אתגר.

ועולם הביטוחים HIV החיים עם

לצערנו, רובן המוחלט של החברות מעדיף להתבסס על נתונים שמלווים בלא מעט סטיגמות עלינו בבואם לחשב את 90- משנות ה , מה שמביא לכך שאנו עדיין HIV הסיכון שבביטוח אדם שחי עם מנועים מלהצטרף לביטוחים רבים או משלמים ביוקר על אלו שכן. יחד עם זאת, ענפי הביטוח השונים (בריאות, חיים, סיעודי, נסיעות וכו') נבדלים זה מזה (לכל ענף חישוב אחר של גורמי ורמת הסיכון) וקיימים הבדלי גישה בין חברות מסוימות, ולכן יצרנו עבורכם.ן רשימת המלצות כלליות וסקירה של המצב כיום בשוק ביחס לכל ענף ביטוח בנפרד, כולל המלצות מה כן אפשרי לעשות אל מול החסמים הקיימים. בכל שאלה והתייעצות ניתן לפנות לרכז הקשר עם הקהילות החיוביות בוועד.

המלצות כלליות שחשוב לזכור בכל פניה לסוכן/חברת הביטוח . HIV - כנראה עדיף לשמור ביטוחים מהתקופה שלפני החיים עם ובכלל. במקרה תביעה התיק הרפואי נפתח והסתרת מידע היא עילה לדחיית HIV - אם נשאלת, לא לשקר על החיים עם התביעה והתשלום. - הסדרת ענייני ביטוח בגיל צעיר יותר היא עדיפה. - ביטוחי קולקטיב במסגרת העבודה הם הזדמנות. הם מאפשרים להיכנס לביטוח בריאות ללא הצהרת בריאות ולאחר תקופת המתנה של כשנה/חמש שנים מכסים גם על מצב קודם. - כדאי להתייעץ. עם רכז הקהילה בוועד, עם הרופא המטפל שלך, העו"ס במחלקה המטופלת בך או יועץ ביטוח עצמאי. - אנו מוגנים בחוק מהעברת מידע. אסור לחברות הביטוח להעביר את המידע לגורמים אחרים. - ביטוח הוא מוצר. יש הבדלים בין החברות, כך שכדאי להשוות ואפילו להתמקח על המחיר. - יש לנו זכויות. חברת הביטוח מחויבת לנמק בפירוט ולגבות בנתונים במידה ונדחית מהצטרפות לביטוח. - הוועד למלחמה באיידס, קליניקות משפטיות, עו"ד וכן גם סוכני ביטוח הגונים יכולים לעזור במידת הצורך.

מה אפשר לעשות בנוגע למצב?

המצב כיום

התחום

בגלל השינויים התכופים בתנאים, מומלץ להשוות בין החברות. כרגע רק בביטוח הנסיעות של חברת 'כלל' למבוטחי קופ"ח כללית ברכישה אונליין בלבד, לא נשאלים על תרופות קבועות אלא על החמרה במצב בחצי שנה האחרונה (כך שאם לא הייתה כזו, ניתן להצטרף לביטוח מבלי לחשוף את הנשאות או לשלם פרמיה גבוהה יותר). לרכישה ללא חובת רכישת כיסוי החמרה יש להיכנס לקישור https://travel.clalit . co . il / pages / default . aspx הבא: בנוסף, חברת פספורט קארד יקרה יותר אך מכסה ואינה דורשת . HIV תוספת מחיר לא.נשים שחיים עם יתרון פוליסה קבוצתית מלבד העובדה שניתן להתקבל לביטוח, לאחר - חצי 65 - שנה, מעל 65 תקופת המתנה קצרה יחסית (מתחת גיל שנה), היא מכסה גם מקרים שנובעים ממצב רפואי קיים ללא החרגה. אם עזבתם את מקום העבודה מכל סיבה שהיא, מומלץ לעבור למסלול פרטי (עדיף מיידית, אך לא יאוחר משלושה חודשים לאחר העזיבה). עלות הביטוח לרוב תהיה מעט יקרה יותר, אך ישמר הרצף והכיסוי הבטוחי מבלי לעבור הצהרת בריאות. (לרוב להצטרף לביטוחי בריאות קבוצתיים מומלץ מאוד בהסדר ממקום העבודה, ומאפשרים להצטרף במשך תקופה יום ללא צורך במילוי הצהרת בריאות). 90 ראשונית של

כיום חברת 'הראל' מקבלת לביטוח בריאות פרטי (ללא תוספת פרמיה אך בהחרגה של כל מקרה .) HIV שינבע ישירות מ

ביטוח בריאות

התחום שהתנאים בו משתנים בתדירות הגבוהה ביותר. כיום רוב החברות מחייבות לרכוש כיסוי להחמרה של מצב רפואי קיים, דבר שמייקר מאוד את הפוליסה (למרות שקיים סיכוי קלוש לכך שמצבו של חיובי מטופל ואף אנדיטקטבל, יוחמר .) HIV בעקבות ה

ביטוח נסיעות לחו"ל

PLUS

12

Made with FlippingBook Online newsletter creator