PLUS - מגזין הוועד למלחמה באיידס לבריאות וחברה - גיליון 15 דצמבר 2022

מה אפשר לעשות בנוגע למצב?

המצב כיום

התחום

חלק מההפרשות לפנסיה מיועדות לביטוח זה והוא מצריך לרוב הצהרת בריאות. לצערנו אף חברה היום לא מוכנה לקבל . HIV באופן פרטי א.נשים עם הביטוח לא נמכר יותר מלבד דרך קופות החולים אליהם אנחנו לא מתקבלים. ניתן להתקבל ללא כל בעיה בתנאים רגילים ככל אדם. כיום רק חברת הראל מקבלת לביטוח HIV א.נשים שחיים עם בפרמיה כפולה מאדם אחר. דחייה, אלא אם דרך הסדר 5 לקבוצה במקום העבודה וכעבור שנים האדם יהיה מבוטח לכל דבר. ברוב החברות אין בעיה להתקבל לביטוח. עם הזמן הסכום של הביטוח יורד ואיתו עלות הפרמיה. הביטוח עודנו תקף ומומלץ לשמור עליו, כי לא ניתן להשיג ביטוח שכזה כיום. מומלץ להתמקח עם הסוכן 5 ולהביא סיכום רפואי של השנים האחרונות. אין אפשרות לסרב כניסה לביטוח בגלל סיבת ההדבקה (למשל לתעדף אנשים שנדבקו מעירוי דם). יכולה להיות עילה לתביעה וחוסר מענה מצד חברת הביטוח. לא מומלץ. חברות אשראי אינן רשאיות לחשוף מידע לחברות ביטוח. המצב פחות ברור כשהביטוח הוא מוצר של חברת האשראי (שהם אינם ביטוחים מומלצים). בכל מקרה זוהי עבירה פלילית להעביר את המידע לגוף אחר.

ביטוח אובדן כושר עבודה

קרנות ברירת המחדל המוזלות לפנסיה שנבחרו על ידי המדינה מחויבות לאפשר לכל עובד להצטרף אליהן, משום כך הן מקבלות כל אדם ללא צורך בהצהרת בריאות, כולל לביטוח אובדן כושר עבודה. שנים הפוליסה מכסה גם מצב רפואי קודם, כך שאם עזבתם 5 לאחר מקום עבודה חשוב להמשיך להפריש לקרן הפנסיה באופן עצמאי עד שתתחילו עבודה חדשה על מנת לשמור על רצף ביטוחי.

ועולם הביטוחים HIV החיים עם

מומלץ לא לבטל אם יש ביטוח סיעודי קיים.

ביטוח סיעודי

ביטוח תאונות אישיות

ומעלה) שהם יכולים 50%( לסוכני הביטוח עצמם יש הנחות גדולות לעדכן בפוליסה לכל התקופה ובכך להוזיל את העלויות משמעותית.

ביטוח מחלות קשות

ניתן להצטרף דרך פנסיות ברירת המחדל ואז מקבלים כיסוי.

פנסיה אישית

קיים הבדל עצום בפרמיה בין החברות כך שכדאי להשוות. כמו כן, וביטוח ישיר) לעיתים AIG החברות הישירות שלא עובדות עם סוכנים ( זולות יותר ולכן כדאי להתקשר ולקבל הצעה גם מהן.

ביטוח חיים או חיים למשכנתא

אין צורך לעדכן את חברת הביטוח על שינוי במצב בריאותי.

ביטוח שנרכש לפני ההדבקות

פרמיות גבוהות

סירוב בגלל סיבת ההדבקה

הסתרת מידע

ביטוחים דרך חברות אשראי

שיהיו לנו חיים ארוכים וטובים. מגיע לנו. , לא.נשים + בוובינר שאירחה קבוצת המנהיגות עידן 2021 המידע הוצג בשנת | המידע נכון לזמן כתיבת המאמר ואינו מהווה המלצה או חלופה להתייעצות מקצועית , מתכנן פיננסי ובעל סוכנות cfp מטעם הוועד למלחמה באיידס, ועודכן נכון לגיליון זה בייעוצו המקצועי של יקי אלקיים, יועץ פנסיוני HIV שחיים עם 50 מעל גיל . Bvalue הביטוח

PLUS

13

Made with FlippingBook Online newsletter creator