עמותון - עמותת חיל האוויר - גיליון ראש השנה

עמותון - דיגיטלי או מודפס? חברים יקרים, כחלק מהפנים החדשות שהעמותה לובשת לאחרונה, אנו מבקשים לבדוק אתכם האם תעדיפו לקבל את העמותון של העמותה במהדורה מודפסת או במהדורה דיגיטלית. באם תבחרו במהדורה מודפסת- תמשיך חוברת העמותון להגיע לתיבת הדואר שלכם. באם אין בזה צורך עבורכם, נוכל לחסוך כמה עצים, ותקבלו את העמותון במהדורה דיגיטלית היישר למייל שלכם. amuta@amutaiaf.org.il מידה ואינכם מעוניינים במהדורה המודפסת נשמח אם תעדכנו אותנו במייל העמותה יש לנו המון דברים לספר לכם! במידה ולא קיבלתם מאיתנו מייל בחצי שנה האחרונה זה הסימן שאין לנו את המייל שלכם... או שלחו בדואר 09-9510251 : אנא עדכנו פרטיכם בדף זה, צלמו ושלחו לנו לפקס amuta@amutaiaf.org.il או כתבו למייל: ניתן לעדכן בקלות גם באתר האינטרנט של העמותה! כדאי לעשות זאת עכשיו - פן ישכח!

שם ומשפחה:__________________________________ ת.ז:_________________________

טלפון ומייל:______________________________________________________________

> להצטרפות לעמותה

עמותת חיל האוויר 09-9510251 : , פקס 09-9510250 : טל | 4610301 , הרצליה 303 . ת.ד amuta @ amutaiaf . org . il דוא”ל: | www . amutaiaf . org . il אתר:

פרסום דאלי עיצוב החוברת:

Made with FlippingBook - Online magazine maker