עלי חפר - גיליון 385 - דצמבר 2021

חוויות מחוות הנוי מבית החינוך בית יצחק החלה את השנה השנייה 3׳ כיתה ד בחוות הנוי. הילדים מגיעים מדי שבוע למשך שני שיעורים רצופים לחווה ונהנים ממרחבי הטבע שבה. הם מגיעים מלאי סקרנות ומוטיבציה לפעילויות המתקיימות במפגשים. הילדים נחשפים בכל פעם לגן קסום אחר שבו ניתן להכיר את הצמח בהתפתחותו ובבגרותו, את תכונותיו הבוטניות, את צורתו ואת התפקיד השימושי שלו בגן הנוי. הם לומדים דרך חקר והתנסות כיצד לטפל בצמחים השונים שיש בחווה ונהנים לטפס על עץ השוטיה. אין ספק שזו חוויה מעצימה ומלמדת שהילדים זוכים לקבל בפעילות זו. אירית פל יעקבי, המחנכת שעת מרחב בשפרירים ב׳ תוכנית “מפרש״ מתקיימת השנה בחטיבת הביניים של בית הספר שפרירים ב׳. בשנה שעברה נערך תהליך של חקר הצרכים. אחד התחומים שנבחר לעסוק בו הוא אחריות אישית ותרבות הפנאי. רבים מהתלמידים בבית הספר ממעטים להיות שותפים בחוגים ובתנועות הנוער, ומבלים, כמו בני נוער רבים, שעות ארוכות מול המסכים. לפיכך הוגדר הצורך בזמן שלא עוסק בהוראה פורמלית, של הצוות עם התלמידים. זהו זמן שבו התלמידים צריכים ללמוד לקחת אחריות על זמן הפנאי שלהם. הצוות נוכח ויש המון אפשרויות למה ניתן לעשות, אבל התפקיד של הצוות הוא לא להפעיל את התלמידים ולתרגל בעצמו לא להיות בשליטה.

הכלי הנבחר ליישום הצורך הוא שעת רוחב שבה כל הצוות פנוי והמרחב זמין אך אין פעילות מוגדרת, בדומה לזמן פנאי שיש בו המון אפשרויות וצריך לבחור ולקחת יוזמה. הגדרת הכללים של השעה נעשתה במעגלי שיח עם התלמידים. כל הרעיונות וההחלטות שעלו סוכמו בפוסטר שנתלה בכל כיתה. אז מה עשו התלמידים בשעה הזו? שיחקו, ניגנו באולפן מוזיקה, שיפצו את הכניסה למרכז אומנות ועוד. ויש גם תלמידים שלא מצאו את עצמם. למרות חששות רבים של מה יהיה ואיך יהיה, קרו דברים יפים מאוד. בהמשך הדרך נחזור למעגלי השיח, נסיק מסקנות ונוסיף שאלות חדשות: טלפונים בשעת מרחב, כן או לא? הקמה של פרלמנט קבוע שדן בנושאים בית ספריים ועוד.

עלי חפר 23

Made with FlippingBook Annual report maker