עלי חפר - גיליון 385 - דצמבר 2021

מאפס למאה לאחרונה הוקמו בגוש חי״ה (כפר חיים, כפר ידידיה, הדר עם) ובאביחיל חוות קהילתיות ראשונות במועצה, במסגרת פרויקט החוות הקהילתיות של התנועה החדשה והשומר החדש. במסגרת מודל החווה הקהילתית מוקמת חווה חקלאית בשותפות מלאה עם הקהילה ביישוב, בתהליך של שיתוף ציבור, במטרה להפוך את החווה למקום משמעותי עבור הקהילה, ואת בנייתה לחוויה מאחדת. התנועה החדשה השיקה בשנה האחרונה את מודל החוות החקלאיות הקהילתיות המאפשר הקמת חוות במושבים, בקיבוצים ובערים, ומטרתן להעניק מרחב פעילות ערכי של קיימות וסביבה, יחד עם ערכי התנועה החדשה והשומר החדש: ערבות הדדית, אהבת הארץ וציונות, אומץ אזרחי, עבודה ויצירה, קהילה וקהילתיות, דמוקרטיה מהותית, שוויון וצדק חברתי. הפעילות מתקיימת במסגרת קבוצתית ובשיתוף פעולה עם הקהילה. כך נוצר מוקד קהילתי, בלתי פורמלי, שוקק חיים גם מחוץ לשעות הפעילות הרשמית, המהווה ערך מוסף למקום ולקהילה. הפרויקט מרחיב את המענה החינוכי והפלטפורמות להובלה ויוזמה של בני ובנות הנוער ביישוב.

החווה הקהילתית גוש חי"ה

העשייה בחווה מתמקדת בכמה ענפים: • גידולים חקלאיים - הכשרת הקרקע, בניית ערוגות, טיוב והעשרת הקרקע עבור הצמחים, שתילה, בניית מערכות השקיה, הדליה (בניית מתקני טיפוס לצמחים) וקטיף. • בנייה אקולוגית- שיטות שונות של בנייה באדמה, טיוח בסיסי, בניית החווה, עיצובה וארגונה ובניית מתקנים שונים. בשטח החווה. • התנדבות - התנדבות חקלאית במעגלי הקהילה, היישוב, האזור והחברה כולה. • עשיה קהילתית- הקהילה והחווה הם מרחב משותף של יצירה ועשייה של חברי הקהילה. הפעילות היא לא רק הפעולה עצמה אלא גם ההכנות, המסורות המקומיות ועוד. הקהילה שותפה לעיצוב פעילות התנועה. הפרויקט, שהינו פרויקט משותף של היישובים, התנועה החדשה, השומר החדש והמועצה התקיים בשלושה שלבים עיקריים: בשלב הראשון נציגי הנוער ביקרו בחוות אחרות בארץ ולמדו את מהותה של חווה; בשלב השני התקיים שיח ציבור עם הנוער והקהילה, שבו חשבו והחליטו על אופי החווה, לאיזה פעילות תשמש, אלו חגים יחגגו בה, וכן מינו אחראי תפעול, אחראי תוכן ועוד; והשלב האחרון הוא שלב הקמת החווה, שבו היו שותפים בני ובנות נוער מקהילת גוש חי״ה וקהילת אביחיל. הם הכשירו את הקרקע, עדרו, גרפו, שתלו, בנו וצבעו. אנו מאחלים לנוער ולתושבי גוש חי״ה ואביחיל המשך עשייה פורה, שיתוף פעולה מרגש חוצה גיל וחווה צומחת ופורחת!

החווה הקהילתית אביחיל

עלי חפר 29

Made with FlippingBook Annual report maker