עלי חפר - גיליון 386 - ינואר 2022

Animated publication

שבט תשפ״ב 2022 ינואר עיתון מ.א. עמק חפר 386 ' גיליון מס

מסכמים 2021 את שנת 15-8 עמ' שנה של עשייה, הישגים, אתגרים - והרבה פתרונות

עלי חפר

1

לעדכונים בנושא נגיף הקורונה עקבו אחרי הודעות המועצה באתר ובפייסבוק, וכן בהודעות הנשלחות דרך היישובים

אתר המועצה www.hefer.org.il

מוקד המועצה

9875

בווטסאפ 053-8981666

המוקד עומד לשירותך ונותן מענה זמין לתקלות ולבירורים כמו גם למצוקות דחופות בתחומי הביטחון והשירותים המוניציפאליים.

עורך ראשי אלעד וינגרד כתבת ועורכת טלי אשחר גוטליב עיצוב נמרוד כתר, שמעון ברקוביץ צילום מגזין צור דניאל

חברי המערכת דפנה יבנאי-פרטוש, ירונה פוליטי, אסנת בארי, אלדד גוטלון, עו"ס שקד כחלון פדר, יוסי רור

הורידו את האפליקציה החדשה, שכוללת מגוון שירותים מתקדמים! חפשו עמק חפר בחנות האפליקציות

דפוס רבגון מו"ל המועצה האזורית עמק חפר

בתמונות 2021 בשער: גיא שמואלי, הראל זילברמן, עמוס בן גרשום צילומים:

התמונה הגדולה //

צילום: דויד וינאפל | אנפה אפורה מעל אגמון חפר

עלי חפר

2

חדשות העמק

2022 אושר תקציב המועצה לשנת מליאת המועצה האזורית עמק חפר אישרה בישיבתה בסוף העומד 2022 את תקציב המועצה לשנת 2021 חודש דצמבר מיליון ש״ח לעומת 15- מיליון ש״ח (עלייה של כ 442.5- על כ ). זאת, לאחר הצגת התקציב 2021 התקציב המעודכן לשנת בפני חברי הנהלת המועצה 2022 ותוכניות העבודה לשנת במהלך החודש האחרון. 197.5- כבכל שנה, תקציב החינוך הוא הגבוה ביותר ועומד על כ מיליון ש״ח לעומת תקציב 5.5- מיליון ש״ח (עלייה של כ ). בהתאם לכך, אגף החינוך במועצה 2021 מעודכן לשנת ימשיך להשקיע רבות בתוכנית “מצוינות וקהילה״ - מתן מענה ייחודי לכל ילד/ה, חיזוק מיומנויות וכישורים, טשטוש גבולות בית הספר במסגרת תפיסת כל עמק חפר כ״קמפוס אחד גדול״, חיזוק החינוך החברתי-קהילתי וכן החינוך הרגשי בבתי הספר. בשורה משמעותית נוספת היא בתקציב הנוער, וזאת במטרה להרחיב ולחזק את פעילויות הנוער בעמק באמצעות סבסוד הסעות ועוד, וכן לשפר את תנאיהם של רכזי הנוער היישובים. מיליון ש״ח (תוספת 2- בהתאם לכך, תקציב הנוער יעמוד על כ .)2021 אלפי ש״ח לעומת תקציב מעודכן לשנת 700- של כ עוד נושא מרכזי הוא השירות והמענה לפניות הציבור - אלף ש״ח לעומת 270- מיליון ש״ח (עלייהשל כ 1.1- שתוקצב בכ ). בנוסף אושר תב״ר (תקציב בלתי 2021 תקציב מעודכן לשנת רגיל) להקמת מרכז מש״ל (מרכז שירות לתושב) ושיפוץ מוקד המועצה בסך של כמיליון ש״ח (בחלקו במימון משרד הפנים).

המרכז ירכז את פניות הציבור והטיפול בהן, ולצידו יוטמע גם נתב חדש למוקד המועצה, שייתן מענה מיטבי לתושבים. תקציב אגף הנדסה (תכנון ובניין עיר) עלה אף הוא ועומד מיליון ש״ח (עלייה של כמיליון ש״ח לעומת תקציב 12- על כ ). בתקציב זה מושם דגש על הוספת תקני 2021 מעודכן לשנת כוח אדם, ועל הסתייעות ביועץ ארגוני, על מנת לייעל את פעילות האגף אל מול המשימות והעומס הרב, מתוך רצון לתת שירות מיטבי לתושבים. זאת, במיוחד לנוכח הסוגיות התכנוניות השונות בנחלות, במשקים ובמגרשי המגורים, כמו גם התמודדות עם תוכניות לאומיות ואיומים שונים על המרחב הכפרי. וגם: האירועים הקהילתיים חוזרים בגדול, עם תקציבים משמעותיים ביותר המופנים לאירוע “גשרים בנחל״ ששב אלינו בשעה טובה, ולאירועים מרכזיים נוספים כמו צעדת עמק חפר, “בשבילנו״, שבתרבות בעמק, צפרתון קק״ל ועוד. ראשת המועצה ד״ר גלית שאול: “תקציב המועצה נותן ביטוי משמעותי לתחומים שאנו מבקשים להמשיך לחזק ולקדם בעמק. הוא טומן בחובו שירותים חדשים ומתחדשים, ואני סבורה שהוא מהווה בשורה אמיתית לעמק. התקציב נבנה תוך עבודה ממושכת ומאומצת, על סמך תוכניות עבודה ויעדים ברורים - ביחד עם מנהלות ומנהלי האגפים והמחלקות, בהובלת מנכ״ל המועצה עמית בן צבי וגזברית המועצה גורן לין אלרגנד וצוותיהם. אני רוצה להודות להם על העשייה , במלוא התנופה. 2022 החשובה הזו. אנחנו עם הפנים לשנת מאחלת לכולנו שנה אזרחית מוצלחת, פורייה ובריאה״.

עלי חפר

3

חדשות העמק

הושלם רישום שטחי חוות הנוי המועצה השלימה מול רשות מקרקעי ישראל את רישום שטחי חוות הנוי על שמה. המשמעות: המועצה תוכל להמשיך ולפתח את חוות הנוי כגן בוטני, אתר מורשת, חווה חינוכית, מרכז להכשרת גננים ועוד.

ציוד אישי מהמועצה ורחפן ממג״ב לכיתת הכוננות המועצתית טקס חלוקת ציוד ייעודי לכיתת הכוננות המועצתית נערך במועצה במעמד ראשת המועצה ד״ר גלית שאול, סגנה ויו״ר ועדת ביטחון חיזקי סיבק, מפקד מג״ב אמיר כהן ומפקד כיתת הכוננות המועצתית פקד דיויד ציגלר. במהלך הטקס המרגש העניקה ראשת המועצה למתנדבי כיתת הכוננות ציוד אישי חדש, שנרכש על ידי המועצה בתקציב של אלף ש״ח וישמש אותם בעת פעילותם בשגרה ובחירום. 80- כ מפקד מג״ב שיבח את פעילות כיתת הכוננות, בירך על שיתוף הפעולה ההדוק שיש למג״ב עם המועצה וציין כי במג״ב מבקשים להעתיק את שיתוף הפעולה הזה למקומות אחרים. בהמשך הערב הוא הפתיע את חברי הכיתה והעניק להם ציוד חירום אישי נוסף וכן רחפן מבצעי המצויד באמצעים לראיית לילה, שיהווה תוספת כוח משמעותית שתסייע להם בלוחמה בפשיעה. מפקד כיתת הכוננות דיויד ציגלר סיכם את שנת הפעילות במקרי 20% וציין כי במהלכה נרשמה ירידה של 2021- ב בפשיעה 19% הפשיעה העבריינית ברחבי העמק וירידה של החקלאית.

לדברי ראשת המועצה ד"ר גלית שאול: "אנו רואים בחוות הנוי אתר משמעותי ביותר, שמאגד בתוכו מרכיבים ערכיים וחינוכיים חשובים בעמק חפר ובראשם: עבודת אדמה, חקלאות, טיפוח ושמירה על הסביבה. רישום החווה, שהושג בזכות עבודה מאומצת ביחד עם שותפים נהדרים, יאפשר לנו להמשיך להרחיב את הגן הבוטני ואת הפעילות החינוכית הענפה בחווה - למען כל ילדי ותושבי עמק חפר ולמען העתיד הירוק של העמק". סגן ראשת המועצה ויו"ר ועדת ההיגוי המועצתית של החווה, חיזקי סיבק: "מהלך סביבתי מחייב סבלנות, נחישות, התמדה ומעל הכול - שילוב ידיים. זהו צעד משמעותי ביותר עבור החווה, ואני מודה לכל השותפים המסורים שלנו, שפועלים יחדיו למען מטרה אחת ברורה: הוועד הציבורי להצלת חוות הנוי ועמותת חוות הנוי, המועצה לשימור אתרים, מדרשת רופין, רמ"י וכל תומכי החווה מכל הארץ".

בהקמה: יחידת חילוץ והצלה עמק חפר יחידת חילוץ והצלה עמק חפר, הנמצאת בשלבי הקמה מתקדמים, השתתפה באימון חילוץ והצלה של פיקוד העורף באתר הרס בזיקים. היחידה, שמקימה יחידת הביטחון, החירום והבטיחות של המועצה, תרגלה איתור וחילוץ לכודים בהריסות מבנים לאחר התקפת טילים מרובה על אזור השרון ועמק חפר. של פיקוד העורף כחלק מגרף 996 האימון בוצע על ידי גדוד ההכנות לקראת הקמתה של יחידת החילוץ שיתבצע במהלך חודש מאי. הרעיון שעומד מאחורי הקמת היחידה הוא תרחיש שבו כוחות ההצלה יעסקו במאמצי הצלה מרובים במקביל ולא יתאפשר להם להגיע ולבצע פעולות הצלה באזור עמק חפר. כך, תושבי עמק חפר יאלצו לפעול בכוחות עצמם במשך שעות רבות ואולי אף ימים בפעולות של הצלת חיים.

אנחנו קוראים לך להצטרף ליחידה, במטרה להגיע לאימון נוסף בחודש מאי עם צוות מלא. ישנו מגוון רחב של תפקידים שמתאימים לכל אחד ואחת מכם. לפרטים והצטרפות: 058-5910789 ענת פרדו | 054-8395355 אמיר אליגון

עלי חפר

4

ובינתיים: מצמצמים את הזיהום בעקבות פעילות מוגברת של המועצה ושל שותפיה - הוכפלה כמות העקר (מוחל - פסולת זיתים) שנאספה מבתי הבד - לפני 2021 ברשות הפלסטינית על ידי המנהל האזרחי בשנת קוב (לעומת 16,000 הזרמתה לנחל אלכסנדר. השנה נאספו בשנה שעברה). 8,000 העקר שהוזרם בכל זאת - טופל באמצעות חומר מיוחד. בנוסף, בוצעה סכירה של נחל שכם ושאיבה ואגירה למאגר העוגן. התוצאה: צמצום משמעותי של זיהום נחל אלכסנדר השנה. העקר הנו חומר נוזלי שמנוני הנוצר בתהליך יצור השמן בבתי בד. מדי שנה זורמים אלפי קוב של עקר אל נחל אלכסנדר ומזהמים אותו, תוך כדי שיבוש תהליך הטיפול בביוב במט״ש - מה שגורם גם לזיהום משמעותי של הנחל בביוב. במסגרת מנהלת נחל אלכסנדר, שבראשה עומד סגן ראשת המועצה חיזקי סיבק, הוקם לפני למעלה משנה צוות להתמודדות עם תופעת העקר, שבו חברים נציגי גופים רבים. הצוות גיבש מתווה הגנה תלת-שלבי: • - איסוף העקר במקור בבתי הבד ברשות השלב הראשון הפלסטינית על ידי המנהל האזרחי, כדי למנוע הגעה של עקר לנחל. • - טיפול בעקר מעורב בביוב במתקן חירום נחל השלב השני שכם, בין היתר באמצעות חומר סופח. • - סכירה של נחל שכם ושאיבה למאגר השלב השלישי העוגן כדי לאפשר שקיעה והגלשה שטפונית. במסגרת פעילות המנהלת, בשנה הבאה יתווספו לנחל מקלטי חמצן באסטוואר, לטובת הדגה בנחל. תודה לכל השותפים: בני אלבז, קמ״ט איכות סביבה מהמנהל האזרחי, ודוד צדוק מנהל פרויקטים של המנהל האזרחי; רן פרחי, מפקח רשות ניקוז ונחלים שרון ודרור אפשטיין מהנדס הרשות; ד״ר אמיר ארז, מנהל אגף מים ונחלים, המשרד להגנת הסביבה ורונן זהבי מהמשרד להגנת הסביבה; שגיא בן יואב, מנכ״ל כלכלית עמק חפר ויניב עמיאל, מנהל אגף התפעול בחברה; יובל סבר, רן טל ויאיר מולאי מרשות הטבע והגנים; מלה שוורץ וערבה ישר ממשרד האוצר; יוחנן אורון ויוחנן גביש מנא״נא (נאמני נחל אלכסנדר); ד״ר תום תופז מצוות המחקר ברופין ומצוות המחקר של האסטוואר; רביע אג׳בריה מרשות המים; מלה שוורץ וערבה ישר ממשרד האוצר.

התקדמות חשובה בנושא תקצוב מתקן טיהור השפכים בנחל אלכסנדר בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת בנושא המט״ש השתתפו ראשת המועצה ד״ר גלית שאול וסגנה חיזקי סיבק, שהציגו אתמצב הזיהום החמור בנחל אלכסנדר הנובע משפכים המוזרמים מהרשות הפלסטינית ואי-קבלת התקציבים להקמת מתקן הטיהור החדש, כפי שהמדינה התחייבה. המועצה הגישה בג״ץ 2014- ראשת המועצה אמרה בדיון: ״ב נגד המדינה ומשכה אותו כי המדינה הבטיחה. עכשיו יש תוכנית למט״ש, אבל אין תקציב. רשות המים מקדמת את התוכנית, אחרי תקופה ארוכה שעבדנו על תוכנית אחרת, מיליון ש״ח. אני רוצה 400 יקרה מדי, שהייתה אמורה לעלות פתרון למפגע המטורף הזה. שנים ארוכות אף אחד לא מוצא את הכסף״.

צילום: דוברות הכנסת, דני שם טוב

בהמשך לדברים אלה, ולדבריהם של חברי הוועדה, ובהם יו״ר הוועדה ח״כ ווליד טאהא, מ״מ יו״ר הוועדה ח״כ מוסי רז, ח״כ יוראי להב-הרצנו ח״כ אלון טל וח״כ סמי אבו שחאדה, אמר נציג אגף התקציבים באוצר חיים בורובסקי: “אנו ערים לבעיה הסביבתית ומתכוונים למצוא לה פתרון... יימצאו מקורות מימון... בשנתיים האחרונות נרתמנו לפרויקט הזה . יש פה 2023 במלוא הכוח. יהיה זכיין ברבעון הראשון של תשתית למניעת זיהום בנחל אלכסנדר ולהשקות אבוקדו וגידולי שדה״. מ״מ יו״ר הוועדה ח״כ מוסי רז סיכם את הדיון: “היה עדיף לטפל בשפכים במקור, בשטחי הרש״פ. זה לא נעשה. השאיפה שזה יקרה. עם זאת ברור שאיננו יכולים לחכות שזה יקרה, וצריך כמדינה לקחת אחריות ולטהר את המים. הוועדה רשמה לפניה את הבטחת האוצר לספק מימון לכלים הנדרשים ורשת ביטחון למכרז. הוועדה ממנה את ראשת המועצה ד״ר גלית שאול להודיע לנו בסוף חודש מרץ השנה אם היא מתרשמת שהעניין מתקדם בקצב ראוי, או שהעניין תקוע, ובמקרה כזה לבקש דיון נוסף״.

צילום: דבורי קריס

עלי חפר

5

חדשות העמק

נערכים בשגרה, מוכנים בחירום הנהגת המועצה ומנהלי.ות האגפים והמחלקות ערכו את חלקו השני של תרגיל חירום נרחב, בהשתתפות נציגות ונציגי פיקוד העורף, אשר דימה מלחמה ונפילות טילים. במהלך התרגיל, שארך כשש שעות, תרגלו ראשי המכלולים אירוע מתגלגל במתן פתרונות ומענים רבים, קיום וחידוד נהלים, כשלצידם חונכות וחונכים של המכללה לאיתנות. החונכים ציינו כי המועצה נמצאת בכשירות גבוהה לחירום ונעשית בה למידה מתמדת של הצרכים השונים העולים במצבי חירום משתנים, תוך מתן פתרונות בהתאם. ההחלטה התקבלה בתום הדיון במועצה הארצית לתכנון ובנייה, בעקבות פעילות רציפה של המועצה בשיתוף רשויות נוספות ואיגוד ערים לאיכות סביבה שרון כרמל, בנושא צמצום מתחמי הגז בעמק חפר ובכלל; וכן ובהמשך לבג״ץ שהוגש ביוזמת הרשויות עמק חפר, מגידו וזיכרון יעקב. העתירה הוגשה על ידי עו״ד תומר מירז ופעיל הסביבה גידי מתיתהו. הישג חשוב במאבק אסדות הגז המועצה הארצית לתכנון ובנייה ביקשה מרשות הגז לספק מתווה לצמצום שטחים בים - בסמוך לאסדת לוויתן, וביבשה - באתר תחנת הכוח חגית ובפוליגון הדרומי - עמק חפר-נתניה. במידה ולא תתקבל עמדה ברורה, תשקול המועצה לתיקון ח. 37 תמ״א

קיבוץ העוגן מתרחב הוועדה המקומית לתכנון ובנייה של המועצה אישרה את הרחבת קיבוץ יחידות דיור חדשות בשלב ב׳ של 26- העוגן והעניקה היתר בנייה ל השכונה החדשה בקיבוץ. זאת, כמענה לצורך רב-שנים של בנות ובני הקיבוץ נוכח מצוקת יחידות דיור בקיבוץ. מ״ר. הצפי לסיום 350 המגרשים שבהם ייבנו יחידות הדיור הם בגודל של .2023 הבנייה הינו לקראת הרבעון הראשון בשנת ההיתר ניתן לחברת אמפא ישראל, שבנתה בעבר בשלב ההרחבות יחידות דיור. במסגרת ההרחבה הנוכחית ייבנו 34 הראשון של השכונה 10- בתים צמודי קרקע כחלק משכונת ההרחבה של הקיבוץ אשר מונה כ דונם שכוללים גם שטחים ציבוריים. ראשת המועצה ד״ר גלית שאול: “אני מברכת על התוספת החשובה והנחוצה כל כך של יחידות הדיור לבנות ובני העוגן. הרחבות ותוספות של יחידות דיור נדרשות מאוד ביישובים רבים נוספים בעמק חפר, כמו גם במרחב הכפרי כולו״.

צילום: עופר פוקס

האלופים מכפר ויתקין

באליפות ישראל בוגרים בג׳ודו שהתקיימה לאחרונה זכו שני תושבי כפר ויתקין במדליות: יהלי לביא (בכחול) - אלוף ישראל ק״ג. 81 (מדליית זהב) עד ערן פיקס (בלבן) - מדליית ארד ק״ג. 66 עד יהלי וערן מתאמנים בבית הספר לג׳ודו של גיל עופר. צילומים: איגוד הג׳ודו

עלי חפר

6

סיכום אירועי חודש נובמבר לציון יום הבינלאומי למאבק באלימות כלפי נשים בנובמבר צוין היום הבינלאומי למניעת אלימות כלפי 25- ב נשים. יום זה צוין במועצה על ידי מספר אירועים. אירועי החודש התקיימו בשיתוף פעולה של המרכז הקהילתי, הרשות לביטחון קהילתי, האגף לשירותים חברתיים והיועצת לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי. • קמפיין ארצי למניעת אלימות כלפי נשים תחת הכותרת “זה גם העסק שלי״ - הקמפיין הוא פרי יוזמה של המרכז לשלטון מקומי, איגוד היועצות של הרשויות המקומיות ומרכז שלטון אזורי. את הפצת הקמפיין הובילה קבוצת פעילות למניעת אלימות במשפחה. הפעילות עברו בין כלל יישובי המועצה וחילקו פוסטר ומדבקות לתלייה, במטרה להעלות את המודעות ואת הכרת הגורמים שאליהם ניתן לפנות במקרי אלימות במשפחה. קבוצת הפעילות בשיתוף החברה הכלכלית של עמק חפר חילקה לעסקים במועצה מדבקות ופוסטר אשר נתלו בשטחים הציבוריים במרכזי הקניות ובחנויות. זה המקום לומר תודה לכל בעלי העסקים שלקחו חלק בקמפיין החשוב הזה. • הקרנת הסרט “זונה כמוני״ ושיח עם במאית הסרט יעל שחר ממכמורת - בבית העם בבית חרות הוקרן הסרט “זונה כמוני״ המביא את סיפורה של צ׳ילה עזרא, שהייתה קורבן סחר למטרות זנות ונאבקה לקבלת תושבות קבע בישראל. בתום ההקרנה התקיים שיח עם הבמאית.

• ההצגה “סוף על הקטינו״ - בבית העם בבארותיים הציגה השחקנית עירית סופרן את סיפורה האישי כילדה שגדלה בבית אלים. בתום ההצגה נערכה שיחה מרגשת ומרתקת עם עירית ועם במאית ההצגה חנה וזאנה. • הקרנת הסרט “דיוקן״ - במועדון בגבעת חיים איחוד הוקרן הסרט “דיוקן״ המביא את סיפורה של כיפאיה עיאיטי, תושבת עכו, שהותקפה באכזריות על ידי בעלה מספר פעמים. היא מציירת נשים שנפגעו ונרצחו על ידי בני זוגם. הסרט מתרחש בזמן המשפט של בעלה. בתום ההקרנה התקיים שיח עוצמתי ומרגש עם כיפאיה. • ההרצאה של רן גבריאלי “למה הפסקתי לצפות בפורנו״ - במהלך החודש התקיימו שני ערבי נוער בגוש חי״ה ובגבעת חיים מאוחד. היישובים המארחים הפעילו דוכני מזון אשר כל הכנסותיהם נתרמו למען נשים מוכות. רן דיבר עם הנוער בפתיחות ובגובה העיניים. • ההצגה “להכאיב וללטף״ - ההצגה הוצגה בפני עובדי ועובדות המועצה, בשיתוף פעולה של ועד העובדים עם אגף משאבי אנוש והיועצת לקידום מעמד האישה. ההצגה מספקת הצצה לעולמו של גבר מכה בזוגיות אלימה. • האירוע המרכזי בבית הראשונות “יוצאות לאור״ - באירוע התקיימו הדלקת נר ראשון של חנוכה עם ראשת המועצה וחנה רדו, הרצאה של בטי מרטין מנכ״לית המרכז לסיוע נפגעות תקיפה מינית השרון וסיפור חיים מעורר השראה של תמי אביגיא - “יש מפלצת בחלון״ - סיפורה האמיץ והחשוף של שורדת גילוי עריות, סמים וזנות. • קמפיין “הקשיבי בקולי, הקשיבי בקולך״ - המרכז לשלטון מקומי בשיתוף איגוד היועצות ברשויות המקומיות העלה סרטון בדמותן של נשים שנרצחו הקורא למאבק באלימות כלפי נשים ומעורר מודעות לסימנים בזוגיות מסוכנת.

היה היה תמונות נבחרות מן הארכיון חברת הנוער הראשונה שהגיעה לקיבוץ ושמה 1948- העוגן ב "המרדנים" - שורדי שואה מהונגריה וצ'כיה, שחלקם עברו את זוועות אושוויץ.

עלי חפר

7

הייתה שנה בלתי נשכחת: 2021 מלאה בעשייה, הישגים ואתגרים - וגם בהרבה פתרונות. הייתה זו שנה שאופיינה מחד בהמשך התמודדות עם הקורונה - מבחינה בריאותית, חברתית ועסקית, ומאידך - בפיתוח וקידום השירותים לתושבים והגשמת מטרות ויעדים. להלן סיכום השנה בכל התחומים • שיתופי פעולה של מערכת החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי: הוקמה ועדת היגוי משותפת לאגף החינוך, מחלקת הנוער ואגף קהילה ויישובים לפיתוח מענים לתלמידות ולתלמידים בזמן הלימודים מרחוק, לאור לקחי תקופת הקורונה. • צוות להב״ה (למען הנוער במגזר הכפרי) המועצתי החל להפעיל פיילוט של משרד הרווחה, באמצעות עמותת “נירים בשכונות״, במטרה לסייע לבנות ובני הנוער ולצמצם התנהגויות סיכון הנובעות מהשהייה הממושכת בבית והיעדר המסגרות הקבועות. • השירות הפסיכולוגי-חינוכי בנה ופיתח מגוון תוכניות כמענה למצוקות רגשיות וחברתיות - קבוצות בנושאי התמודדות עם חרדה, קבוצות למיומנויות חברתיות, מענה פרטני של הדרכות הורים וקו פתוח, ליווי צוותי חינוך ועוד. • המועצה קיבלה תעודות הוקרה ממנהל מחלקת התרמות דם ארצי במד״א - על התרומה המשמעותית של תושבי המועצה בתרומות דם. • מתחם דרייב-אין לבדיקות קורונה לחברות וחברי כללית פועל בפארק התעשיות עמק חפר, ומתחם דומה פעל גם בקדם. • מתחם בדיקות מהירות לכלל התושבים פעלו (ופועלים) בבת חפר, בית יצחק וכפר מונאש. • תוכניות העשרה ייחודיות בגני הילדים: תוכנית הרובוטיקה חזרה לפעול, הושקה תוכנית לחינוך סביבתי בשיתוף חוות הנוי, הושקה תוכנית לחינוך מודע מגדר מהגיל הרך. • בניית זהות פדגוגית עצמאית וייחודית בבתי הספר היסודיים: שולבו תוכניות של למידה מבוססת פרויקטים, למידה בנושא חינוך סביבתי ופיתוח מנהיגות, העמקת למידה בשיטת מונטסורי ועצמאות בלמידה והשתלמויות ייחודיות לצוותים. • בחטיבות הביניים ובתיכונים הושם דגש על פיתוח מיומנויות של הוראה ולמידה מרחוק, בהתאם לנדרש בתקופת הקורונה, וכן על החינוך הערכי והחברתי. • נבנו מגוון תוכניות להרחבת החינוך הסביבתי וחינוך לקיימות מהגיל הרך ועד סוף התיכון, בשיתוף מחלקת איכות הסביבה וחוות הנוי.

קורונה ובריאות

• "צוות הקורונה״ המועצתי, שבראשו עומדים ראשת המועצה ומנכ״ל המועצה, המשיך לפעול במהלך השנה למתן מענים לכלל האוכלוסייה על פי ההנחיות המשתנות. • צוות של מתנדבות, שפעל במסגרת תא הבריאות המועצתי, ביצע תחקירים אפידמיולוגיים על מגעים של מאומתי קורונה, שסייעו לצמצום ומניעת הדבקות. • המועצה זכתה לשבחים מאלוף פיקוד העורף, האלוף אורי גורדין, על אופן ניהול משבר הקורונה ברשות. • מבצעי חיסונים ליליים התקיימו בבת חפר ובית יצחק תושבות 900- בשת״פ של המועצה ומד״א ובהם חוסנו כ ותושבים מכלל המועצה. • בכל ימות השבוע בעקבות 24/7 מד״א בת חפר פעילה סיכום שהושג בנושא בין ראשת המועצה ד״ר גלית שאול למנכ״ל מד״א אלי בין.

חינוך

צילום: אלי דסה

• שלושת תיכוני עמק חפר: קריית החינוך ע״ש בן גוריון (רופין), מעיין שחר ורמות ים, וכן כפר הנוער הדסה נעורים - נבחרו ברשימת מצטייני משרד החינוך לחטיבות העליונות בשנת הלימודים תשפ״א.

עלי חפר

8

• תוכנית הילה הוקמה בעמק עבור תלמידות ותלמידים הזקוקים למסגרת חינוכית מיוחדת בכדי להשלים את לימודיהם. • מיליון ש״ח 44- פרויקטים של בינוי בעלות כוללת של כ הגיעו לסיומם או החלו במהלך השנה. המועצה ערכה מיליון ש״ח כדי לשפר תשתיות 3.5 שיפוצי קיץ בסכום של במוסדות החינוך ולבצע עבודות בטיחות. • תהליך שדרוג בתי הספר ברחבי העמק נמשך, בעלות של מיליון ש״ח, במימון של המועצה ומשרד החינוך: כל בתי 3 הספר צוידו בציוד קצה חדש, מקרנים מחשבים ותשתיות אינטרנט. • נחנך בית ספר “בנימין רוטמן שבילי העמק״, לשעבר שפרירים א׳, המשרת תלמידות ותלמידים עם צרכים רשויות, במבנה חדש ומושקע ביכון. 41- מיוחדים מ • גנים באביחיל ובאחיטוב. 3 הוקמו • מבנים חדשים מוקמים בבתי הספר יובלים בגבעת חיים מאוחד ובית יצחק. • אגף החינוך הפעיל את תוכנית בתי הספר והגנים של החופש הגדול בכל גני הילדים ובכל בתי הספר היסודיים

(א׳-ו׳), שבמסגרתה הילדים נהנו מפעילויות העשרה מגוונות מותאמות גיל. • מנהלים חדשים במערכת החינוך: ניר נין נון מונה למנהל קריית החינוך מעיין שחר; יובל הולצמן מונה למנהל חטיבת הנעורים ברופין; עדי גזית מותנה למנהלת בית הספר משגב; ד״ר קרן ממון מונתה למנהלת תפוח הפיס ומרכזת את קידום תחום המדעים, הטכנולוגיה והרובוטיקה ברחבי העמק. • נערכו מגוון הכשרות והשתלמויות לאנשי חינוך בשיתוף בית ברל וסמינר הקיבוצים: לימודים לתואר שני, הסבת אקדמאיים לחינוך, השתלמויות לצוותי הצהרונים, השתלמות למנהלי בתי הספר ושילוב סטודנטים בכל מסגרות החינוך כחלק מתהליך ההתמחות. • מחלקת הטיפול בפרט סייעה למסגרות החינוך בהטמעת חוק החינוך המיוחד החדש, בהכנסת תוכניות הכלה והשתלבות ובהעמקת מדיניות הבחירה והגמישות. • נערך שיתוף פעולה עם רשת הצהרונים “צהריים טובים״, אשר בונה תוכנית פדגוגית לפעילות הצהרונים ומספקת הנחיה והדרכה לצוותים ברחבי העמק. • מועדון ההופעות זאפה הגיע לעמק בעידוד המועצה, ובמסגרת שיתוף פעולה עמו זוכים תושבי.ות העמק להטבות קבועות להופעות. • מגוון גדול של אירועים ופעילויות לילדים ולנוער התקיימו במהלך הקיץ במסגרת תוכנית עשירה שנערכה בשת״פ של המרכז הקהילתי, מחלקת הנוער, עמותת הספורט, אגף החינוך ותפוח פיס. • בנות ובני נוער מרחבי העמק השתתפו במפעלי 3,000- כ הקיץ של תנועות הנוער. • בנות ובני נוער מרחבי העמק השתתפו בתוכנית ייחודית שהופעלה על ידי האגף לשירותים חברתיים ומחלקת הנוער (תחת תכנית להב״ה ומתאמת הרשות לביטחון קהילתי), במסגרתה עבדו בימי הקיץ אצל חקלאיים מקומיים. • חיילים ומשרתי עמק חפר 1,500- הוקם מועדון הטבות לכ 22- בשיתוף עם מנהלת העסקים בחברה הכלכלית וכ עסקים ברחבי העמק. • הושק שירות ייעוץ והכוונה משודרג ללימודים, תעסוקה, קריירה וחיילים משוחררים. • ש״ח (חלקן 320,000 המועצה חילקה מלגות בסכום של בשיתוף מפעל הפיס והמרכז האקדמי רופין) לסטודנטים מעמק חפר בשנת הלימודים תשפ״א. במסגרת זו, שעות 4,000- הסטודנטים זוכי המלגות תרמו למעלה מ 49 תרומה לקהילה. • הוקם לוח דרושים-דרושות המתעדכן מדי חודש במגוון משרות לצעירים, בשיתוף עם עסקים מקומיים ולוח הדרושים של פארק התעשיות. • פתיחת עגלות קפה נוספות בעמק במסגרת מדיניות הרוכלות של המועצה. • נערכו עשרות מפגשי בוקר עם “אמאבא״ בעגלה של קפה בחניאל ובעגלת פוזהל׳ה בבורגתה, בהשתתפות למעלה אימהות צעירות. 100- מ • נערך יום הוקרה “אמצע קדנציה״ לנבחרי הציבור במליאה ובוועדים המקומיים - בסגנון המרוץ למיליון בעמק.

קהילה ויישובים

• נחנך “שביל העמק״, שביל הליכה העובר בסמוך ליישובי עמק חפר ומחבר ביניהם. השביל, שאת יצירתו מובילה מחלקת הנוער, מהווה פלטפורמה לתוכניות חינוכיות וקהילתיות, חוויות ופעילויות שונות ביישובים ובבתי הספר בקרב ילדים, בני נוער, ותיקים ועוד. • הוקם צוות מועצתי לקידום הקהילה הגאה, בהשתתפות נציגי מועצה ובהן היועצת לקידום מעמד האישה, ותושבים, וצוין חודש הגאווה באירועים ופעילויות לכל המשפחה. • מוקדים חווייתיים בעמק 45- אלפי תושבות ותושבים חגגו ב שנות התיישבות 90 באירוע “בשבילנו״, שנערך לרגל בעמק. • בנות ובני שנת המצווה מרחבי העמק יצאו ל״אוצר 300- כ העמק״, מסע חווייתי והרפתקני בחיק הטבע, המציע היכרות עם העמק בדרך מהנה ומגבשת. • קיץ של כוכבים בעמק חפר! תושבות ותושבי עמק חפר נהנו ממופעי מוסיקה ישראלית משובחת של האמנים המובילים יסמין מועלם, אברהם טל ועברי לידר, שנערכו במרכז קדם תחת כיפת השמיים.

עלי חפר

9

תכנון, תחבורה, הנדסה ותשתיות

של נחל אלכסנדר עם נחל אביחיל. במקביל, שודרגו שבילי האספלט הישנים והמחורצים בקטע שבין פארק איטליה לגשר הצבים, וכעת הוא מונגש להולכי רגל, רוכבי אופניים, עגלות תינוקות, כיסאות גלגלים ועוד. העבודות בוצעו על ידי רשות ניקוז ונחלים שרון, הודות לתמיכה של הקרן לשטחים פתוחים. • קודמה תוכנית המתאר הכוללנית לעמק חפר ביחד עם מינהל התכנון. • חודשה הסמכת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כוועדה עצמאית מיוחדת. • נערכה דיגיטציה לתשלומי אגרות, זימון תורים, שכבת ייעודי קרקע. • צומת אלישיב רומזרה על ידי נתיבי ישראל כמענה לפניית המועצה והיישוב. • הצומת שלפני הכניסה המזרחית לכפר ויתקין הוסדרה על ידי נתיבי ישראל כמענה לפניית המועצה והיישובים. • 30- תמרורים המגבילים את התנועה של רכב מוטורי ל קמ״ש ונותנים עדיפות לצועדים ולרוכבי אופניים הוצבו לאורך נחל אלכסנדר. הציבורי ולהגברת האכיפה נגד המזהמים. עמק חפר היא המועצה האזורית הראשונה בישראל שחתמה על האמנה. • במסגרת יום הניקיון הבין לאומי - עובדות ועובדי המועצה ניקו את סביבת הנחל בסיוע תלמידי בתי הספר, שיקמו את שלולית החורף, הקימו אתרי נופש ושתלו חורשות. • כחלק מהרצון לשפר את השירות לתושב ולעודד מחזור - החל מבצע רחב היקף להחלפת פחים כתומים. בנוסף, הוחלפו כל מתקני הזכוכית והוספו חדשים, הוחלפו מתקני הטקסטיל והוספו נקודות איסוף לפסולת אלקטרונית. • 12- אלפי פקעות הושבו ואלפי פרחים חדשים נזרעו ב נקודות חדשות ברחבי המועצה. • נבנתה תוכנית לקידום הקיימות בבתי הספר ובגנים, בשיתוף אגף החינוך ובשיתוף ובמימון המשרד להגנת הסביבה, אגף חינוך וחוות הנוי. במסגרת התוכנית הילדים מכירים את מיני בעלי החיים והצמחים בסביבתנו, לומדים על חקלאות, מקורות מים ודרכים להפחתת צריכת המים ושמירה על אורח חיים מקיים. • בעמק חפר מדליקים - גם בלי מדורות! תושבות ותושבי העמק חגגו את ל״ג בעומר בדרך מיוחדת וסביבתית באירועי קרנבל בנחל אלכסנדר. • בעקבות פעילות המועצה: מתווה מט״ש (מתקן טיהור שפכים) נחל שכם החדש אושר בוועדת השיפוט של רשות המים. • החלו קידוחי בדיקות הקרקע כצעד ראשון להקמת המט"ש. • האי הירוק של השרון: כנס נרחב שמטרתו גיבוש תוכנית מקיפה לשמירה על השטחים הפתוחים והירוקים במרכז ראשי 32 הארץ, נערך ביוזמת ראשת המועצה, בהשתתפות רשויות ונציגים בכירים של כל הרשויות השותפות ברשות ניקוז ונחלים שרון.

• הושקה מערכת הסעות גמישה לראשונה בעמק חפר ובמרחב הכפרי בכלל: קוויקר - שירות תחבורה לפי הזמנה. לדרישת המועצה, השירות ממשיך לפעול לצד שירות התחבורה הציבורית הרגילה. • היתרי בנייה. 340 הונפקו • אישורים בטאבו. 296 ניתנו • אישורי אכלוס. 150 הונפקו • תוכניות מתאר ליישובים נמצאות בתהליך תכנוני. 34 • הוקמה הפרדה מפלסית באביחיל על ידי רכבת ישראל. • נחנך גשר הולכי הרגל ורוכבי האופניים החדש ליד חיבורו

איכות סביבה וקיימות

• המועצה זכתה במקום הראשון, זו השנה הרביעית ברציפות, במחזור אריזות בישראל - בקטגוריית המועצות האזוריות. • המועצה זכתה בחמישה כוכבי יופי בתחרות “קריה יפה .2020 ומקיימת בישראל״ לשנת • 500,000- נחנך החניון הסולארי הגדול בארץ, המייצר כ קילוואט חשמל בשנה, בפארק התעשיות. החניון, שהוקם באמצעות כלכלית עמק חפר, מייצר הכנסות ממכירת ש״ח בשנה. 200,000- חשמל של כ • כלל המערכות הסולאריות שהוצבו בחניונים ועל גגות מבני ציבור ומוסדות חינוך ברחבי המועצה ייצרו תפוקה מיליון קילוואט לשעה (במונחים שנתיים). 3.2- של כ • עמדות טעינה כפולות לרכבים חשמליים נפרסו 20- כ ברחבי העמק, לרבות עמדה אולטרה מהירה שהוצבה ליד קניון אם הדרך. • ראשת המועצה חתמה על האמנה של עמותת “קחו איתכם את הזבל״ הקוראת לצמצום האשפה המושלכת במרחב

עלי חפר 10

חופי הים

חניה במקומות אסורים, כלבים משוטטים ועוד. • נערכו אירועי ניקיון חופים קהילתיים בהשתתפות מאות תושבים: ריצת ניקיון שיצאה מחוף נעורים וצלילת ניקיון שהתקיימה בחוף כושי, צפונית למכמורת. • החלה הקמת סוכת מציל חדשה בחוף בית ינאי על מנת לתת מענה משופר של שירותי ההצלה - לרבות שדה ראייה נרחב יותר למצילים. • מאות מתנדבות ומתנדבים ניקו את הזפת שהגיעה לחופי העמק בחודש פברואר, ביחד עם עובדי מחלקת איכות הסביבה של המועצה ועמותת אקואושן. • כחלק מהפקת הלקחים מאירוע זיהום הזפת נערכה לאנשי מחלקת איכות הסביבה ופקחי המועצה הכשרה בתחום הבטיחות הימית - בתפעול אירוע שפיכת שמן וזפת בשיתוף המשרד להגנת הסביבה. שאושר “סימבול״ סטטוטורי לתחנה, פועלת המועצה לכך שתחנה זו תעבור לשלב התכנון המפורט. • תמ״ל חבצלת: המועצה, במאבקים משפטיים ובוועדות התכנון, הצליחה להפחית מאוד את התוכנית המקורית שהוגשה, לצמצם את השפעתה הסביבתית ולשמר שטחי טבע החשובים למרחב הכפרי ולעיר כאחד. לצד זאת, המועצה ממשיכה להיאבק לצמצום היקף ההחלטה. • נמשך המאבק נגד הקמת שדה התעופה במזרח חדרה ביחד עם הרשויות השכנות והושגה תמיכה של בכירים במערכת הפוליטית להתנגדות זו. • המועצה והחקלאים לקחו חלק מרכזי במאבק הממושך נגד הרפורמה להורדת מכסי המגן בחקלאות במסגרת חוק ההסדרים. • נערכה פעילות אינטנסיבית לפתרון נושא קו התפר הפרוץ במזרח עמק חפר, הכוללת הפגנות, ביקורי שרים ובכירים נוספים, שהובילה לקבלת תקציבים נוספים לשיפור הביטחון ותגבור כוחות הצבא בעמק חפר. בית הראשונים לקהילה, פרויקט ניווט ברחבי העמק ועוד. • המרכז לחדשנות עמק חפר מוקם בימים אלה על ידי המועצה בבית העם ההיסטורי בכפר ויתקין. המרכז יפעל גם כמרכז חינוכי לקידום יזמות וחדשנות וגם כמרכז ליזמים - אשר יוכלו להצטרף למסלול האצה למוצרים טכנולוגיים שיוטמעו בחברות עסקיות ובגופים ציבוריים בעמק. • המועצה (בשיתוף הנהגות היישובים) יזמה וקידמה פרויקט לפריסת סיבים אופטיים ביישובים, שבמסגרתו השתתפה רשויות מקומיות בישראל, שבו נבחר 46 במכרז משותף עם ספק מורשה המציע שירותי אינטרנט ותקשורת מהירים לתושבות ותושבי המועצה במחירים האטרקטיביים ביותר. • הנהגת המועצה ממשיכה לערוך מפגשים בכל יישובי העמק במטרה לאפשר לתושבות ולתושבים לשמוע, להשמיע, להעלות רעיונות ולהציף בעיות באופן ישיר ובלתי אמצעי. • הוטמעה מערכת חכמה לניהול מסמכים במועצה.

• הסתיימו העבודות למיגון בוהן המצוק בחלקו הדרומי של חוף בית ינאי, שבמסגרתן הוקם קיר-ים בגובה ארבעה מטרים. 500- מטרים לאורך כ • הוגברו האכיפה, השמירה על הניקיון והפעילות למניעת מפגעים בחופים כגון רעש, הצבת אוהלים וזולות, אכיפת

מאבקים

• המועצה, בשיתוף מטה התושבים, ממשיכה במאבק להקמת תחנת הרכבת באחיטוב, כחלק מפרויקט המסילה המזרחית. במסגרת זו: הושגה הבטחה לראשת המועצה כי אם בשנה וחצי הקרובות לא תהיה היתכנות להקמת תחנת בקעה-ג׳ת - תוחזר חלופת אחיטוב. במקביל, תיבחן על ידי משרד התחבורה ההיתכנות להקמת תחנה בחיבור בין המסילה המזרחית למסילת מנשה, סמוך להרחבת בת חפר. המועצה פועלת מול המשרד גם בנושא תחנת הרכבת על מסילת החוף באזור פארק התעשיות עמק חפר. לאחר

אסטרטגיה ופרויקטים רוחביים

• הושקה קרן עמק חפר, הפועלת לשימור ופיתוח אופייה הייחודי של הקהילה, המרחב הירוק והכפרי ומשאבי הטבע של עמק חפר. בכך הפכה המועצה למועצה האזורית הראשונה שיזמה והקימה קרן, שמטרתה תמיכה ביוזמות ופרויקטים בתחומים מרכזיים. הפרויקטים הראשונים שבהם עוסקת הקרן: הצבת מתקני אופניים לטובת הרוכבים לצד נחל אלכסנדר, שיקום מזח בית ינאי, החזרת

עלי חפר 11

רווחה ושירותים חברתיים

• נערך שיתוף פעולה עם מרכז הסיוע לנפגעי תקיפה מינית בשרון שבמסגרת תוכנית להב״ה למען בני הנוער. התוכנית יישובים בעמק חפר, שזכו ליהנות מסדנאות לבני 7- פועלת ב הנוער, לצוותים החינוכיים ולהורים, בעלות סמלית. • היחידה להגנה ורווחת האזרח הוותיק ערכה מגוון אירועים ופעילויות במסגרת חודש האזרח הוותיק. • הבתים החמים בעמק שבו לפעילות בתום הסגרים ולאחר 17 שצוותי המתנדבים עברו סדנת הכשרה מקצועית. • הוקמה קבוצת תמיכה לוותיקים שאיבדו את בני זוגם, במסגרת היחידה לשלום הזקן ורווחתו. • ערכות “מתחברים״, מכשירים המאפשרים לנהל שיחות 43 טלפון באמצעות מסך וידאו באופן פשוט, חולקו לוותיקות ולוותיקים. • הקרן לערבות הדדית לתושבי עמק חפר, שהוקמה על ידי אגף הרווחה והמועצה הדתית עמק חפר עם פרוץ מגפת הקורונה, ממשיכה לפעול ולסייע לתושבי המועצה. • התחנה לטיפול זוגי משפחתי השיקה תוכנית חדשה - “גירושין בחוסן גבוה״, המיועדת להורים הנמצאים בתחילת תהליך הגירושין. • מתנדבות ומתנדבים מרחבי העמק פעלו השנה במגוון 3,800- כ התוכניות של היחידה להתנדבות. • מתנדבות ומתנדבים ובהם עובדי מועצה יזמו, פעלו 1,000- כ ושמחו אחרים ב״יום המעשים הטובים״. • הורחב המענה ליולדות העמק באמצעות “אם לאם״ ושיתוף פעולה עם כל השירותים ליולדות. • יישובים בעמק, ומטרתן ליצור 14- קבוצות סריגה פועלות ב מפגש חברתי ותרומה לחברה. לחניון אגמון חפר החדש. • תשתיות בשטחים הפתוחים: הוועדה החקלאית ביצעה עבודות תחזוקה ושיפוץ דרכים חקלאיות וכן טיפלה ש״ח, שמומנו על 1,000,000- בתעלות ניקוז, בהיקף של כ ידי הוועדה והיישובים. • בוצע גידור בהיקף נרחב בשטחים החקלאים, בדגש על השטחים בקרבת אזורי התיירות באגמון חפר ובמצפור ויקר. • נערך המחזור הראשון של התוכנית הייחודית “דיגי- באסטה״ המציעה לחקלאי עמק חפר הכשרה מעשית וליווי בפיתוח ויישום תהליכי שיווק ומכירה ישירים של תוצרת חקלאית טרייה (זהו פרויקט חדשני של ג׳וינט ישראל ומשרד החקלאות. מועצת עמק חפר היא אחת משתי המועצות היחידות בארץ שזכו לקחת חלק בפיילוט). • התחנה המטאורולוגית שהייתה ממוקמת במשך עשרות שנים בקריית החינוך ע״ש בן גוריון (רופין) הועברה לחוות הנוי, בסיוע של משרד החקלאות ורשות הניקוז. • 2 פניות (כמעט פי 70,000- מוקד המועצה טיפל בכ .)2020 משנת • חמישה תושבים ותושבות קיבלו תעודות הערכה על “פעילותם להעלאת המודעות בעמק חפר למפגעים ולסוגיות הנוגעות לרווחת הציבור". • מליאות המועצה משודרות בפייסבוק לייב. • יומני ראשת המועצה מפורסמים באתר המועצה. • הנהגת המועצה ביקרה במסגרת “ביקורי מטה ביישובים״ יישובים ופגשה את ההנהגות והתושבים לשיח 16- ב בסוגיות מרכזיות.

• נפתחה תחנת שי״ל (שירות ייעוץ לאזרח) המופעלת על ידי מתנדבים ועונה על פניות של תושבות ותושבים. • בתי אב). 800( מטופלים 1,760- האגף סייע השנה ל • פניות לגישור, 53- מרכז הגישור והדיאלוג בקהילה נתן מענה ל גישורים בנושאים רלוונטיים למרחב הכפרי. 30 מתוכן • מהתושבות והתושבים בסטטוס של הורות עצמאית 150- כ נהנו מפעילויות פנאי ותרבות שונות והתחברו יחדיו בקהילת פייסבוק ייעודית. • משתתפים לקחו חלק בפעילויות פנאי ותרבות של המרכז 100- כ למשפחות עם ילדים וצעירים עם צרכים מיוחדים. • מטופלים קיבלו מענה של טיפול פרטני/זוגי/משפחתי 250- כ והדרכה הורית במסגרת התחנה לטיפול זוגי ומשפחתי ומרכז הורים ילדים “נתיבים להורות״. • בני 25- בני נוער וצעירים טופלו על ידי עובדי האגף, כ 70- כ בני נוער 30- נוער השתלבו בתעסוקה במהלך הקיץ נוער וכ השתתפו בקורסי קיץ.

חקלאות

צילום: גיא שמואלי

• נערך כנס החקלאות השנתי של העמק במרכז היזמות "ירוק". משתתפי הכנס דנו בקשיים ובאתגרים העומדים בפני ענף החקלאות בישראל ובעמק חפר. • המועצה והחקלאים לקחו חלק מרכזי במאבק הממושך נגד הרפורמה להורדת מכסי המגן בחקלאות במסגרת חוק ההסדרים. • הוועדה החקלאית של המועצה סללה דרך העוברת מזרחית אל הכניסה 581 לקיבוץ עין החורש ומחברת את כביש

שקיפות, שירות ושיתוף הציבור

עלי חפר 12

עסקים ותיירות

בבית הראשונות, ונערכו מגוון קורסים שונים לקידום נשים בעולם העסקי. • במהלך הקורונה כלכלית עמק חפר העניקה מענה לעסקים ברחבי המועצה לרבות הנגשת מידע, סיוע נקודתי, חשיפת עסקים מקומיים ועידוד רכש מקומי. עובדי החברה הוגדרו חיוניים ונדרשו לתת מענה לסוגיות השוטפות במועצה (שפכים, ניהול מתקן הטיפול בשפכים בנחל שכם, בינוי מבני חינוך, פיתוח תשתיות ועוד). • נערכו שיתופי פעולה עם המרכז האקדמי רופין שבמסגרתם מתמחים מתנסים בעסקים בעמק, מסייעים להם לקדם את העסק בכלים דיגיטליים (ללא עלות) ואחרים. • אוסנת בארי מבית חרות מונתה למנהלת קשרי קהילה- עסקים בחברה. • מבקרים השתתפו באירוע הצפרתון באגמון חפר 1,500- כ בסוף חג הסוכות. • כנס תיירות כפרית בעמק חפר נערך בחוות הנוי בהשתתפות תיירנים אורחים. 100- תיירני העמק וכ • נערך קמפיין ארצי לעידוד תיירות פנים במהלך החופש הגדול והחגים, אשר כלל הטבות/הנחות בבתי העסק. • מג״ב שב לקבל אחריות על קו התפר בגזרת המועצה, מקו התפר ועד לחופי הים. • מונה קצין מג״ב ייעודי לעמק חפר, האחראי על נושא הפשיעה החקלאית והפשיעה בכלל, וכן תוקצב המיגון לנשקיות בעמק חפר, ששבו פעילות באופן מלא. • לחימה בלתי מתפשרת בנושא עבירות הפשיעה בעמק חפר בשיתוף משטרת ישראל, מתנדבים, רב״שים, רשות הכיבוי הארצית וכוחות ביטחון אחרים בגזרה. בן מכמורת, שנפל באסון השייטת, נערך בחוף מכמורת בהשתתפות מאות. • משתתפות ומשתתפים במשחה ואקווטלון עמק חפר 800 בחוף בית ינאי. • רצות ורצים בכל הגילים השתתפו במרוץ 700- למעלה מ עמק חפר ע״ש רז גוטרמן. • מרוץ מעברות על שם אבנר ארד התקיים בפעם השישית מהקיבוץ 4-75 בהשתתפות מאות רצות ורצים בגילי ומחוצה לו, בשבילי הקיבוץ ובשדות העמק. • הוסדרה פעילות חדר הכושר והחוגים במתחם יכון. • נחנכה פעילות אופניים במסגרת תוכנית “שווים בספורט״. • התקיימה אליפות עמק חפר הפתוחה בג׳ודו שחיברה לראשונה בין מפעלי הג׳ודו השונים בעמק. • נמשך פרויקט “אתנה״ ופרויקט “שווה בספורט״ במטרה להגדיל את מספר הילדות/נערות העוסקות בפעילויות ספורט בעמק . • לבקשת המועצה, נערכו מבצעי אכיפה משטרתיים מול רכבי שטח המפריעים ומסכנים תושבים ומבקרים בשטחים פתוחים. • חיזוק המערך הטכנולוגי ביחד עם המשטרה והיישובים בצירי התנועה ובכניסה ליישובים. • חיזוק תחום המיגון ביישובים ובמוסדות חינוך. • חיבור מצלמות אבטחה באתרי תיירות מרכזיים בעמק.

• גובש ופורסם לציבור מפרט בנושא רישוי עסקים המאגד את מכלול הדרישות לרישיון עסק, במטרה לייצר לבעלי העסקים ודאות, שקיפות ונגישות למידע. • הסתיים המחזור החמישי של תוכנית המנטורינג היוקרתית “לצמוח ולהצמיח עסקים בעמק חפר״. • הושק בית הראשונות, מרחב עסקי לנשים יזמיות, עצמאיות ובעלות עסקים, המופעל על ידי כלכלית עמק חפר בשיתוף חברת סופרסונס. • התקיימה תוכנית האצה לסטארטאפים בהובלה נשית

ביטחון

• נערכה פעילות אינטנסיבית לפתרון נושא קו התפר הפרוץ במזרח עמק חפר, הכוללת הפגנות, ביקורי שרים ובכירים נוספים, שהובילה לקבלת תקציבים נוספים לשיפור הביטחון ותגבור כוחות הצבא בעמק חפר.

ספורט

צילום: הראל זילברמן, אס"א עמק חפר

• עודכנה תוכנית האב לספורט, בהובלת מחלקת הספורט ובשיתוף עם מועדוני הספורט בעמק, במטרה להרחיב ולשפר את המענים - הן במתקני הספורט והן בהיצע הפעילויות. • המסורתי לזכרו של סא״ל יוסי קורקין, 24- משט קורקין ה

עלי חפר 13

מורשת ושימור אתרים

• מאות לקחו חלק באירוע זום בהוקרה לפעילות שנה 100 ארגון ההגנה וחבריו בעמק חפר שנערך לרגל להקמת הארגון. • צריף אבא קובנר המשוחזר והמחודש חזר למיקומו בחורשה שליד בית העלמין בקיבוץ עין החורש. • מלוחמי חטיבת 16 נערך הטקס השנתי לזכרם של אלכסנדרוני, שנפלו בקרב הקשה למרגלות תל קקון .1948 ביוני • יום עיון בנושא הפלי״ם (הזרוע הצבאית הימית של הפלמ״ח) נערך במוזיאון העיר נתניה בשיתוף פעולה עם ועדת שימור אתרים ומרכז התיעוד של המועצה. • במספר הכלבים שחוסנו לכלבת בהשוואה 11% נרשמה עלייה של לשנה שעברה. • הוסדרה החזקתם של כלבים, בדגש על כלבים מסוכנים וכלבים בתלונות על כלבים 25% טים. השנה חלה ירידה של משוט משוטטים. • בוצעו בדיקות בעסקים המשווקים מוצרים מן החי. במהלך השנה נתפסו והושמדו מאות ק״ג של בשר פג תוקף ובשר שהוחזק בתנאים לא נאותים. • ננקטו פעולות יזומות למניעת התעללות בבעלי חיים, חלקן בעקבות הודעות התושבים המגיעות למוקד. • הושגה הסכמה על מינוי פקח נזקי חקלאות בשיתוף עם רט״ג - למענה בנושאי חיות בר ומפגעי חיות בר. • חודש המודעות לגילוי מוקדם של סרטן השד צוין במגוון הרצאות, אירועים ופעילויות. • הצבת שלטי ברכה חדשים בעברית רב-מגדרית בכניסה לבתי הספר ובכניסה למועצה. • ביום האישה הבין לאומי נערך כנס מקוון “נפגשות בעמק השווה״ שכלל פאנלים בנושאים שעל סדר היום. • הצגת תערוכה במבואת הכניסה לבניין המועצה - “רגעים של אישה״, מיזם של מועצת נשים המציג צילומים של נשות העמק בתקופת קורונה. • נערך קמפיין ארצי “ביחד ובשותפות למען דו-קיום״ כולל הפגנה עם רשויות טייבה וזמר. • נערך קורס בניית אפליקציה לנשים בשת״פ עם תפוח פיס. • נערות השתתפו במיזם לעידוד 12- אליסקוד לנערות: כ נערות לתחום הטכנולוגי. • מחוללות ט״ו באב: מעגלי שיח של נשים מעוררות השראה בחוות הנוי בהובלת זית שבמרכז הקהילתי וצוות חוות הנוי. • “בשבילך נברא עולם״ - אירוע מוזיקלי לראש השנה התקיים בהובלת חב״ד כפר מונש. האירוע התקיים בארטורה. • “רצות לזכרה״ - ריצה משותפת של תושבות ותושבים לזכרה של אסתר הורגן ז״ל. • חלוקת “זכותונים״ לבוגרות כיתות י״ב בתיכונים - המרכזים את זכויותיהן בזמן שירותן בצבא. • “הנשים החזקות בתל אביב״ - סיור לימודי וחווייתי בתל אביב עבור מועצת נשים, לסיכום שלוש שנות פעילותה.

וטרינריה

• נערך מבצע עיקור/סירוס חתולי רחוב בשיתוף משרד החקלאות, לרווחת התושבים וחתולי הרחוב.

קידום מעמד האישה ושוויון מגדרי

• ביום הבין לאומי למניעת אלימות כלפי נשים, התקיימו מספר אירועים וקמפיינים: קמפיין “מניעת אלימות כלפי נשים זה גם העסק שלי״, קמפיין “הקשיבי לקולי-הקשיבי לקולך״׳, הצגות, הרצאות והקרנת סרטים - שת״פ של אגף הרווחה, אגף קהילה ויישובים, המתאמת לביטחון קהילתי והיועצת לקידום מעמד האישה. • השתתפות בהפגנות מקומיות וארציות בעקבות ריבוי תופעות האלימות נגד נשים ברחבי הארץ. • הוקמה קבוצת פעילות מתנדבות ל״מניעת אלימות במשפחה״ בהובלת אגף הרווחה, המתאמת לביטחון קהילתי והיועצת לקידום מעמד האישה. • השתתפות במיזם ארצי “ קידום נשים לצוות קבלת החלטות - בכירים - נשים במועצות אזוריות״ בהובלת משרד המדע והטכנולוגיה. • השתתפות במיזם ארצי “רשת משפיעות״ בהובלת עמותת כ״ן לעידוד נשים לפעילות ציבורית והגשת מועמדות לבחירות.

עלי חפר 14

קשרי חוץ

• נערך שבוע האחווה של האגודה היהודית נוצרית בגרמניה - בפעילות הכוללת הרצאות, רסיטל ותערוכת ציורי ילדים. • תערוכת ציורי ילדים מעמק חפר ומזיגן-ויטגנשטיין (מחוז תאום של עמק חפר) בהנחייתם המקצועית של האומנים ענת ויוטי שמאי מחופית הוצגה בגלריה בזיגן. • יצאה משלחת מקצועית לזיגן, ללמידה משותפת, בחינת מרכזים חינוכיים, מוזיאונים, סיורי עומק להכרת אתרים ועוד. • השתתפות בטקס זיכרון לאירועי ליל הבדולח בכיכר בית הכנסת בזיגן שבגרמניה. • נערכה הכשרה מקצועית למלווי המשלחות של עמק חפר. • נבנו מתווים של סיורי נושא בעמק חפר לבעלי עניין שונים (נושאי חדשנות, טכנולוגיות חקלאיות מתקדמות, מחזור, קיימות וטיפול במים, חינוך ועוד). יחידות של דיור מוגן, וייערך פיתוח משמעותי של 230- ו בת חפר כולה, תוך שמירה על הצביון הכפרי של היישוב. • מליאת המועצה אישרה את שלב א׳ בהחלפת תשתית 9.3 הביוב, המים והגינון הציבורי של היישוב בעלות של מיליון ש״ח. 32- מיליון ש״ח. עלות הפרויקט כולו: כ • מתקדמות העבודות להקמת גן המשחקים החדש במרכז היישוב. • אגף הרווחה והשירותים החברתיים פתח יחידה לשירותים חברתיים בבת חפר. • הסבת מבנה “שחר הילדות״ למועדון גמלאי וותיקי היישוב, וכן למתן שירותי רווחה. • החלפת תאורת הלד, בכל היישוב, באולם הספורט וחדר הכושר. לאחרונה סוכם גם על החלפת התאורה בגדר ההיקפית. • החל פרויקט הצבת ספריות ציבוריות במקומות ציבוריים. • כוכבי יופי בתחרות בתי 5 בית כנסת בת חפר זכה בפרס הכנסת של עמק חפר וארץ ישראל יפה. (ביוזמת והפקת המועצה הדתית עמק חפר ושלוחת שפלת חפר של המרכז הקהילתי). • נערכה הופעה של שרית חדד במתחם קדם בט״ו באב. • סיוע בהקמת מתחמי הצללה ביישובי עמק חפר לאור איסור קיום תפילות חגי תשרי בתוך מבנה סגור, בשל מגבלות הקורונה. • המועצה הדתית, בשיתוף האגף לשירותים חברתיים ועמותת שכן טוב, חילקו סלי מזון למשפחות נזקקות לכבוד ראש השנה. • המועצה הדתית, בשיתוף עמותת שכן טוב, יצאה במבצע חלוקת ארבעת המינים עד דלת הבית לתושבי עמק חפר, על פי בקשה מראש. • אירועי הקפות שניות של שמחת תורה נערכו ביישובי העמק.

• נחתם הסכם ערים תאומות עם טובראו שבברזיל. • נערכו אירועים לציון יום השואה הבין לאומי עם המחוז התאום זיגן ויטגנשטיין, בהשתתפות כאלף תלמידים ותושבים משני המחוזות.

בת חפר - פרויקטים מרכזיים

• אופירה קלפ מבת חפר מונתה לסגנית ראשת המועצה ללא שכר במקום עו״ד גיא ויצ׳לבסקי. אופירה שותפה לצוות המוביל את המאבק למען הקמת תחנת הרכבת באחיטוב, וכסגנית ראשת המועצה היא אחראית בין היתר על הקשר בין בת חפר למועצה ועל נושאי קהילה שונים. • הרחבת בת חפר יצאה לדרך: במסגרת ההרחבה ייבנו יחידות דיור בבנייה רוויה ובבנייה צמודת קרקע, 1,000

המועצה הדתית

• קובי אפללו פתח את הופעות הקיץ של העמק שהתקיימו תושבות ותושבים 500- במתחם האירועים קדם בפני כ

עלי חפר 15

(!) המתנדבות 3,800 והמתנדבים בעמק חפר מראים את הכוח העצום של נתינה ואת היכולת שלה להאיר את הקהילה כולה. היכרות עם שישה מהם האור לראו את

“בראש ובראשונה קשר אנושי שבא מהי התנדבות בשבילי? מהמקום הכי נקי ואמיתי שיש. כולנו שקועים כל כך בחיי היום יום שלנו, בעולם האישי והקטן שלנו. ההתנדבות מאפשרת לי לצאת מגבולות העולם שלי, ליצור קשרים אנושיים חדשים ואת האפשרות לגעת בעולמות, בקשיים ובחוויות של אנשים אחרים. ההתנדבות שלי במרכז למשפחה במועצה היא המקום שבו אני יכולה להגיד שזה בסדר להרגיש שקשה לנו, לפרוק, לצחוק ולבכות. זה המקום שבו אני יכולה לבטא את עצמי כמי שאני, בצורה הכי אמיתית שיש״. “בתחילת תקופת הקורונה, בסגר חוויה מרגשת מההתנדבות: הראשון, התנדבנו להתקשר למשפחות לברר מה שלומן ואם הן צריכות עזרה. זכורה לי במיוחד שיחת טלפון אחת שקיימתי עם אבא לילד עם צרכים מיוחדים. לאחר שהצגתי את עצמי ושאלתי אותו רק ‘מה שלומך?׳ הוא פשוט פרץ בבכי ואמר לי ‘אין לך מושג מה שיחת הטלפון הזו עושה לי, שמישהו מתעניין בשלומי ומוכן להקשיב לי׳. בעיניי זוהי מהות ההתנדבות. כולנו זקוקים לפעמים לחסד, למגע, לאוזן קשבת ולחיבוק. צאו להתנדב, כל אחד כמידת יכולתו ועל פי העדפותיו - התנדבות תתגמל אתכם בצורות שאפילו לא דמיינתם״. אביחיל | קרני דינטי מתנדבת פעילה מזה כשנתיים במרכז למשפחה - הבית של המשפחות המיוחדות בעמק חפר

בת חפר | איתי אנג׳ל מתנדב פעיל בקהילת “הורות עצמאית״ בעמק חפר

“היכולת להקשיב, לעזור, לייעץ מהי התנדבות בשבילי? ולקדם נושאים חשובים שיכולים לעשות שינוי לטובה אצל אחרים״. “אירוע שארגנו לאחרונה, שכלל חוויה מרגשת מההתנדבות: מופע בידור ומעגלי שיח על הצרכים של התושבות והתושבים בסטטוס של הורות עצמאית (גרושות/ים, יחידניות/ים, אלמנות/ים). התרגשתי לשמוע שמה שהם העלו כצרכים חשובים הוא בדיוק מה שחבריי לקהילה ואני שמנו על השולחן בעצמנו כנושאים חשובים לקידום. כשאתה מתנדב, עוזר, מייעץ ומקדם נושאים שיכולים לתרום ולעזור לאחרים זה ממלא, מספק, מעשיר ותורם לי ולכל מי שמסביבי. בגלל זה אני ממליץ בחום להתנדב״.

עלי חפר 16

“לאחרונה פגשתי אישה שיצאה מהי התנדבות בשבילי? ממעגל האלימות. הסיפור שלה הבהיר לי כמה אני רוצה להיות חלק ולא לעמוד מנגד. התוכנית למניעת אלימות היא פרויקט של קבוצת תושבות העמק, מתנדבות פעילות, שמתקיים בליווי והכוונה של היועצת לקידום מעמד האישה, מתאמת הרשות לביטחון קהילתי מאגף קהילה ויישובים ועובדת סוציאלית קהילתית מאגף הרווחה במועצה. אנו למעשה יוצרות, מחליטות ומגבשות מאפס את הפרויקט, את המטרה ומה ואיך אנחנו רוצות שיהיה. הדבר הכי חשוב הוא ליצור מציאות אחרת, מוגנת. אני מרגישה שהעשייה הזו היא נתינה עבור אחרות אבל גם עבורי. יש בה תחושת סיפוק גדולה מעצם הידיעה שאפשר לעשות משהו שיכול ליצור שינוי מהותי עבור מישהו אחר״. אביחיל | רחלי חן-סיננסקי מתנדבת פעילה בתוכנית קהילתית למניעת אלימות במשפחה צילום: רוני ספיבק

אלישיב | שמחה כהן עוסקת בפעילות התנדבותית מגוונת רבת שנים ומרכזת את הבית החם באלישיב

“סמלו של הכפר אלישיב, שבו נולדתי, מהי התנדבות בשבילי? הוא ‘אגודה הדדית׳ - כולם למען כולם, שותפות קהילתית במסע החיים. התובנה המרכזית בחיי היא שאם התברכת בכישרון מסוים - עשה בו שימוש פורה לקהילה. נתינתך תהיה עושרך הרוחני הבונה. בחמש השנים האחרונות אני וחברותיי, מאירה ומנוחה, מרכזות את הבית החם לאוכלוסייה הבוגרת בכפר. הבית החם הוא מסגרת ייחודית מבורכת לגיבוש הקהילה, טיפוח היחיד והרגשת הביחד הערכי על כל גווניו. אני מרגישה שנוצרה פה רקמה אנושית איכותית מחזקת, היוצרת הזנה הדדית המאריכה חיים״.

“נתינה ועשייה למען האחר הן חלק מהי התנדבות בשבילי? ממני. העזרה היא פשוט למצוא את מה שאנשים צריכים - מאוכל חם ומיטה ועד הפקת מסיבת יום הולדת לילדה שלעולם לא חגגו לה. המקרר שבפרגולה שלנו תמיד מלא בכל טוב ויש אנשים שמגיעים ולוקחים את שחסר להם בנוחות ובחופשיות. אני חייבת לומר שהחיוך הקטן של הילדים שמגיעים לביתם ורואים מקרר מלא באוכל, האם שיכולה לישון עם בגד חם, המחשבה שהחייל הגיע הביתה ומחכה לו ארוחה חמה ששלחתי לו, כל אלה הם הסיפוק והאור עבורי״. המעפיל | י אשרת דניאל מתנדבת במסגרות שונות: מסייעת למשפחות במשבר, לחיילים בודדים, לילדים, לנוער, לבוגרים, לנשים ולגברים

חיבת ציון | אמיר רף מתנדב בתחום הנוער

“כשבתי הגדולה הצטרפה לתנועת מהי התנדבות בשבילי? הנוער הצטרפתי לוועדת הנוער היישובית. בשנים האחרונות אני יו״ר ועדת הנוער הרשותית ונציג היישוב במליאה. ההתנדבות בכלל ובתחום הנוער בפרט נותנת לי את היכולת להשפיע על איכות חיי וחיי הקהילה שסביבי. נוכחות בפעילות של נוער המובלת על ידי מדריכים צעירים שלומדים מנהיגות והובלה דרך התנדבותם בתנועה מעניקה לי אושר וגאווה על זה שאני חלק מעשייה ברוכה כזו״.

רוצים להתנדב? ליצירת קשר עם היחידה להתנדבות, אגף הרווחה והשירותים החברתיים במועצה, shirit@hefer.org.il 09-8973334 . צרו קשר עם עו״ס שירי צור, רכזת היחידה

עלי חפר 17

כלכלית עמק חפר

2022 ברוכה הבאה מנהלת העסקים פועלת במהלך כל השנה לקידום העסקים בעמק חפר באמצעות מתן במה לעסקים מקומיים, יצירת דיאלוג עם קהילת העסקים לצורך הבנת הצרכים והנגשת מידע, קורסים, אירועים ותוכניות שונות, יצירת שיתופי פעולה ועידוד רכש מקומי. .2022 מספר פרויקטים שיזמנו השנה ימשיכו ויתרחבו בשנת קורסים

מועדון החיילים של עמק חפר סוף שנה הוא הזדמנות טובה להתעדכן בהטבות ובעסקים שהחליטו לעשות השנה משהו טוב למען החיילים שלנו, וזו גם הזדמנות טובה להגיד תודה בשם מרכז צעירים, כלכלית עמק חפר וחיילי העמק.

שיתוף פעולה ייחודי של כלכלית עמק חפר, בית הראשונות ונטע - המרכז לפיתוח קריירה - עבור נשות עמק חפר. במסגרת המיזם בנינו סדנאות מעשיות לרכישת כלים ומיומנויות שונות שהכרחיות בעולם העבודה המתחדש, במחיר מסובסד וקרוב לבית. הסדנה הראשונה בנושא קבלת החלטות התקיימה ופנינו לסדנאות נוספות במהלך השנה החדשה:

12.01.2022 - ניהול קונפליקטים 09.02.2022 - שפת גוף ופרזנטציה 29.03.2022 - התמודדות עם שחיקה

לפרטים והרשמה: אתר כלכלית עמק חפר - אירועים קרובים

כל העסקים וההטבות באתר כלכלית עמק חפר

קורס נוסף שפתחנו השנה התקיים בשיתוף מעוף, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, בנושא כתיבה ונוכחות ברשתות. הקורס התמלא עד אפס מקום. הוא כלל שבעה מפגשים מרתקים בניצוחה של ליאת עברי עיני, שבהם המשתתפים קיבלו כלים לכתיבה נכונה ברשתות החברתיות, דרכים להעברת מסרים והנעה לפעולה, טיפים על צילום והוספת תמונות, תמיכה וליווי עם שפע דוגמאות, הזדמנות לתרגל כתיבה ולקבל פידבק. נמשיך להיות קשובים לצרכים שלכם ולפתוח קורסים עבורכם. תוכנית המנטורינג “לצמוח ולהצמיח עסקים בעמק חפר״ המחזור החמישי של תוכנית המנטורינג הגיע לסיומו ואנו נערכים לפתיחת המחוזר השישי. תוכנית המנטורינג של המועצה, הוועדה לקידום עסקים ויזמות וכלכלית עמק חפר מעניקה לעסקים ויזמים מקומיים הזדמנות ללמוד מאנשי עסקים מנוסים. במסגרת התוכנית מותאם לכל עסק מנטור מלווה, אשר מקיים פגישות יעוץ והכוונה אישיות ללא עלות. בנוסף למנטורים מלווה את התהליך מאמן אישי לעסקים שיכול לתת מענה גם לאתגרים אישיים. במסגרת התוכנית מנטורים בני עמק חפר מלווים עסקים קטנים מקומיים בפגישות אישיות, ובעלי העסקים מתנדבים בקהילה בתמורה להשתתפותם בתוכנית. מוזמנים להעביר אלינו בקשות לשנה הקרובה: asakimhefer@gmail.com

עמק חפר: BUYME המתנה הכי מקומית - עם העסקים בעמק מיזם חדש לעידוד רכש מקומי וטיפוח העסקים המקומיים. המיזם, בהובלת המועצה, ועד העובדים וכלכלית עמק חפר, , המוכרת לנו מכרטיסי המתנות BUYME בשיתוף עם חברת (גיפטקארד) השונים, שבהם נטען סכום מסוים של כסף לטובת קנייה בעסקים הנמצאים במאגר העסקים של הכרטיס. כרטיס המתנה יחולק לעובדי.ות המועצה והם יוכלו לעשות בו שימוש לרכישה בעסקים שייקחו חלק במיזם. המיזם מעודד קנייה מהעסקים המקומיים, לצד הזדמנות לחשיפה לעסקים שהקהל המקומי לא תמיד מכיר ונמצאים קרוב לבית.

עסקים מקומיים שמעוניינים להצטרף c-hefer.org.il מוזמנים להירשם דרך האתר:

עלי חפר 18

הפנים מאחורי העסקים // אומץ יעל בן צבי מדריכת הליכה נורדית

סיור בלוגרים בחודש דצמבר נערך סיור בלוגרים ברחבי עמק חפר. זהו סיור נוסף, בהמשך לסיורי סוכנים, מורי דרך, עיתונאים ומובילי דעה בתחום התיירות, שנערך על ידי המועצה וכלכלית לצורך קידום התיירות בעמק חפר. הסיור יועד לבלוגרים מתחום הפנאי והבילוי למשפחות. הבלוגרים חוו את אתרי התיירות הכפרית והסיפור הייחודי של כל מקום ומקום. הסיור כלל ביקור בכפר הרא״ה - בהרואה בקפה ובעוגות של שושנה, סיור חווייתי באגמון חפר עם גרין ריידר מעין החורש, חוויה קיבוצית בגבעת חיים איחוד - ביקור בלגעת בחיות וסיור בקיבוץ באמצעות טרקטור, סיור בבית טרזין ובמגבנה החדשה של תמיר המייצר גבינות קשות ואיכותיות. לסיום, הקבוצה התארחה ביקב ויתקין ובטרקטורוני עמק חפר. במהלך הסיור נפגשה הקבוצה עם חיזקי סיבק, מ״מ ראשת המועצה ומחזיק תיק התיירות, אשר סיפר על התוכניות והפעולות הנעשות על מנת להפוך את עמק חפר למוקד תיירות כפרית. יום המעשים הטובים . עסקים 2022 מנהלת העסקים נערכת ליום המעשים הטובים המעוניינים להתנדב במסגרת שבוע המעשים הטובים, להפנינג 29.3.2022 מוזמנים להצטרף אלינו ביום שלישי בפנימיית נווה הדר. מוזמנים: • בעלי עסקים להפעלת הפעילויות (מדריכים ומאמנים בענפי ספורט שונים כגון פילאטיס, יוגה, כדורסל, כדורגל וכד׳). • בעלי עסקים המעוניינים לתרום חומרי גלם או ציוד ספורט. • חברות המעוניינות שהעובדים ישתתפו בפעילות ספורטיבית עם ילדי הפנימייה. 04-6222583 לפרטים והרשמה: מנהלת העסקים,

“הליכה נורדית היא הליכת כושר חווייתית המתקיימת בטבע, שבה נעזרים בשני מקלות נורדיים, המחלקים את העומס בין מפרקי הידיים והרגליים, ולכן המאמץ הפיזי כמעט שאינו מורגש, אבל התוצאות - בהחלט מורגשות. ההליכה הנורדית היא ענף ספורט שצובר תאוצה בעולם וזוכה להכרה מכובדת גם בארץ. ההליכה הנורדית הגיעה אלינו מהארצות הנורדיות הקרות, שם ספורטאי הקרוס-קאנטרי-סקי חיפשו דרכים חדשות ואפקטיביות להמשיך ולהתאמן עם מקלות ההליכה בקיץ, לקראת עונת הסקי. תוך כדי האימונים הם ראו כי מדובר בספורט בעל יתרונות רבים: שיפור שיווי המשקל, הקואורדינציה והתנועתיות, הפחתת העומס על הברכיים, הקרסוליים והגב התחתון ובעיקר טיפוח מרכיב הכוח בפלג הגוף העליון. הלחץ המופעל על המקלות, וכן עוצמת הדחיפה, ממקסמים את עבודת השרירים העליונים ומביאים לתוצאות ניכרות בקרב המתאמנים. קהילת ההליכה הנורדית בעמק חפר הולכת וגדלה, ואל הקהילה מצטרפים נשים וגברים במגוון גילים, אשר רוצים לעסוק בפעילות גופנית קבוצתית המתאפשרת בטבע הקסום ובמגוון מקומות מיוחדים בעמק בכל מזג אוויר. במהלך אימוני ההליכה ניתן לבחור את דרגת הקושי ולהעלות עצימות בהדרגה״. השנה, לראשונה, השתתפה קבוצת ההליכה בהובלתה של יעל בן צבי במרוץ עמק חפר ע״ש רז גוטרמן.

ליצירת קשר ופרטים

yaelbz66@gmail.com

052-2783692

רוצים שיכירו גם אתכם? שלחו לנו הודעה בפייסבוק "עסקים כלכלית עמק חפר" asakimhefer@gmail.com או למייל

עלי חפר 19

חינוך

משרד החינוך אישר הקמת תיכון חדש בעמק חפר

על פי המתוכנן, תלמידות ותלמידי התיכון ייהנו מארבעה מסלולים: 1 .1 מסלול אנתרופוסופי לתלמידי ט'-י"ב, שיספק מענה בין היתר לבוגרי בית הספר היסודי האנתרופוסופי אופק שבאלישיב. 2.2 מסלול מצוינות אקדמית, שבמסגרתו ילמדו התלמידים לתואר אקדמאי, ו/או הנדסאי, או יתנסו בהקמת עסק. 3.3 מסלול "התחל"ה": במסגרת זו, התלמידים יתנסו במשך יומיים בשבוע כשוליית מומחה ב"עולם האמיתי" שמחוץ לבית הספר (למשל: במשרד אדריכלות, מעבדת כימיה או סטודיו של אמן). שלושה ימים בשבוע הם ילמדו בכיתת האם בבית הספר. המסלול כולל תעודות בגרות. 4.4 מסלול חינוך מיוחד לתלמידי שפרירים ב'. כל התלמידים במתחם יוכלו לבנות לעצמם תכנית אישית המשלבת בין ארבעת המסלולים. יצוין גם כי שילוב של בית ספר ללקויות למידה לבית ספר "רגיל" מתקיים בהצלחה במספר מקומות בארץ, לרבות בעמק חפר (קריית החינוך ע"ש בן גוריון), מבחינה חברתית וחינוכית, ומיטיב עם כלל התלמידים. בשבועות הקרובים יחל תהליך התכנון האדריכלי של בית הספר. השאיפה היא כי בית הספר שפרירים ב' יעבור למשכנו החדש במהלך תשפ"ד, והתיכון יחל עבודתו בשנת תשפ"ה, אולם מכיוון שהדבר תלוי בגורמים רבים, ייתכנו עיכובים בלוח זמנים זה. ראשת המועצה ד"ר גלית שאול: "זו בשורה חינוכית משמעותית לעמק חפר, ותוספת חשובה למערכת החינוך האיכותית שלנו; בית הספר החדש יאפשר לנו להרחיב את מגוון המענים החינוכיים העל-יסודיים בעמק, להוביל חדשנות ברמה הגבוהה ביותר, ולתת עוד פתרונות אל מול הגידול הצפוי באוכלוסייה, במיוחד נוכח הרחבת בת חפר. אני רוצה להודות לסגני ומחזיק תיק החינוך יעריב, למנהלת אגף החינוך ירונה פוליטי ולכל צוות האגף, אשר הובילו את המהלך הזה בנחישות ובהצלחה".

בעקבות יוזמת המועצה האזורית עמק חפר: תיכון חדשני יוקם בהרחבת בת חפר - ויציע מסלולים ראשתהמועצה ד"ר גליתשאול: | ייחודיים לתלמידיו "בית הספר יהווה תוספת חשובה למערכת החינוך האיכותית שלנו" משרד החינוך אישר למועצה האזורית עמק חפר את הקמתו של תיכון חדש, הרביעי במספר בעמק. התיכון הממלכתי- חילוני, בו ילמדו תלמידות ותלמידי ז'-י"ב, יוקם בהרחבת בת חפר, ובצמוד אליו יוקם מבנה חדש נוסף שאליו יעבור בית הספר שפרירים ב' (תיכון לתלמידים עם לקויות למידה, הממוקם כיום בגבעת חיים איחוד). שני בתי הספר יפעלו במתחם משותף, ותלמידיהם יוכלו ליהנות מהאפשרויות וההיצע שמציעים שני בתי הספר ומשיטות לימוד חדשניות, שיתבססו על פרסונליזציה והתנסות, בדגש על מיומנות .21- המאה ה בעמק חפר יש כיום שלושה תיכונים איכותיים ומוערכים ביותר - שלושתם מצטייני משרד החינוך לחטיבות העליונות בשנת הלימודים תשפ"א: קריית החינוך ע"ש בן גוריון (רופין), מעיין שחר ורמות ים. כיום, העומס בתיכונים גדול תלמידים. הרחבת 1,300- כשבכל אחד מהם לומדים מעל ל בת חפר, ההולכת ונבנית בימים אלה, תכפיל את האוכלוסייה , כך שיש צורך ממשי בבית ספר 10,000- ל 5000- ביישוב מ נוסף במזרח העמק. דונם, יהיו 32 במתחם בית הספר החדש, שיתפרש על פני מתקנים נוספים שישרתו גם את הקהילה כגון מגרש מקורה, ספרייה, אודיטוריום ועוד. התיכון יישרת את תלמידי יישובי מזרח העמק, שיוכלו לבחור בינו ובין אחד מהתיכונים הקיימים לבין בית הספר החדש. תלמידים מאזורים אחרים בעמק חפר יוכלו להצטרף אליו, באמצעות הגשת בקשות לוועדת הגמישות באגף החינוך.

דונם 32 העבודות להקמת הרחבת בת חפר. מתחם בית הספר יתפרש על פני

עלי חפר 20

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker